En förståelse av att kultivera sitt inre

I kultiveringen stöter vi ofta på konflikter med människor och konflikter mellan utövare. Som Falun Dafa-utövare bör vi naturligtvis reagera med att kultivera vårt inre. På grund av det inrotade begreppet ”att skydda sig själv” blir det emellertid många gånger så att när vi tänker på att kultivera våra inre jag så söker vi lösningar i det yttre. Jag hade en gång en djup diskussion och erfarenhetsutbyte med några andra utövare och när var och en av oss förde fram saker ur vår egen synvinkel gentemot varandra och inte kunde komma överens, utan istället vidhöll våra egna åsikter, så insåg jag i mitt tillstånd den sanna meningen med att kultivera sitt inre och att göra sig av med sina fasthållanden under stor smärta.

Det människor ser på ytan i en konflikt kan avvika drastiskt från verkligheten. ”Kultivera sitt inre” är den grundläggande metoden. Att söka svaren i de tecken som visas på ytan i konflikten kan dra ut många möjliga rötter. Det som verkligen har en effekt är emellertid att varje tanke vi har måste vara baserad i Dafa [Sanning, Godhet, Tålamod]. När en person osjälviskt tänker på andra utan en tanke på sig själv, så sänder han ut rent och barmhärtigt ljus och saker och ting kan ses mycket tydligt. Detta är också Dafas effekt.

Att kultivera sitt innersta är kopplat till mekanismen hos Fa [Universella lagar och principer som beskrivs inom Falun Gong]. När en utövares handlingar omfattas av Dafa då kultiverar de naturligt sitt inre. Här finns det en del missförstånd när utövare talar med andra om närhelst han eller hon har gjort någonting eller hon/han ofta talar om frasen, ”kultivera sitt inre”. Det verkar som om de förhandlar med någon. Detta fenomen återspeglar att ens kultivering inte är solid. När man kultiverar till att bli en upplyst människa och får fram en stor välvillig medkänsla, då känner man inte det som om man är vänlig mot andra. Lärare Li har sagt, ”…även om det är något litet går min första tanke till andra. Eftersom det har blivit naturligt tänker jag alltid på andra först”. Om vi verkligen kan göra det agerar vi i enlighet med Dafa och assimilerar oss till Dafa.

Det är väldigt viktigt att kommunicera och dela med sig med andra utövare. Om kommunikationen är bra, då kan ens förståelse av Fa höjas snabbt. Hur säkerställer vi att kommunikationen bland utövarna är bra? Det är i handlingen då man ”omfattas av Dafa”. När vi kultiverar vårt inre bryr vi oss om andras förbättring i kultiveringen och vår omtanke om människor låter oss uppfylla rollen av att ”agera i samklang med Dafa” och assimilera oss till Sanning-Godhet-Tålamod. Om vi inte kan förstå den djupare betydelsen av att ”assimileras till Dafa”, då kan kultiveringen av ens inre bara gräva fram fasthållanden på ytan och vi har då troligen en del bakomliggande koncept med oss.

Jag delar här med mig till andra utövare vad jag har lärt mig. Var vänliga och påpeka om det finns några misstag.

Originalet är på kinesiska och finns på http://www.yuanming.net/articles/200211/14361.html

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/200211/8471.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.