Debattera brotten mot mänskliga rättigheter i Kina!

Folkpartiet, Skellefteå
Uttalande 2001-07-29

Debattera brotten mot mänskliga rättigheter i Kina !

Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Kina tycks tyvärr bli fler. Trakasserier, tortyr och censur är vardagsmat för den som säger emot regimen i Peking. Dessutom slår Kina år efter år världsrekord i antalet avrättningar. Möjligheten att fritt utöva sin religion är strikt begränsad. Katoliker rapporterar om systematiska trakasserier. I Tibet fortsätter förtrycket mot det tibetanska folket, inte minst de buddhistiska munkarna. Tortyr, omskolningsläger och fängelse under oacceptabla villkor är regel snarare än undantag.
Den kinesiska regimens systematiska trakasserier mot meditationsrörelsen Falun Gong fortsätter. Tusentals Falun Gong-utövare har arresterats och ett par hundra har dött i fångenskap. Otaliga vittnesmål finns om tortyr och övergrepp från polis och myndigheter Bara i västerbottens kinesiska "vänortsprovins", Heilongjiang, har de senaste veckorna 25 utövare dödats.
Det är upprörande när människor som ägnar sig åt övningar för att stärka kropp och själ förföljs. Förklaringen till förföljelserna ligger sannolikt i att regimen inte kan kontrollera Falun Gong. Det är typiskt i ett totalitärt system.
Vi instämmer i protesterna mot morden på, och förföljelserna av, Falun Gong-utövare i Kina. Vi vill samtidigt uttala vårt stöd för de utövare som fortsätter sin kamp i Kina.
Vi tycker också att en intensivare debatt om Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna behövs. Alla goda krafter måste samverka för att intensifiera trycket på Kina i dessa frågor. För Skellefteå kommuns del gäller det främst i kontakterna med "vänorten" Tongling samt vänortsprovinsen i Heilongjiang.

För folkpartiet i Skellefteå

Håkan Lindh(fp), oppositionsråd
Lars Åhman (fp) kommunalfullmäktigeledamot


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.