Dafa-utövare hade ett möte med svenska Utrikesdepartementet

Inför den 59:e FN-konferensen gällande mänskliga rättigheter som började den 10 mars, besökte Svenska Föreningen för Falun Dafa tjänstemän på svenska Utrikesdepartementet för att tala om situationen i Kina gällande mänskliga rättigheter. Mötet varade ungefär i en timme. Föreningen berättade för utrikesdepartementet hur Kina irrationellt förföljer och dödar Falun Gong-utövare, till och med kidnappar utländska kineser som har utländskt pass medan de besöker släktingar i Kina. De talade också om Hongkongs anti-samhällsstörtande lag och den stämning mot Jiang Zemin och hans anhängare som Falun Gong-utövare hade lämnat in. Svenska föreningen för Falun Dafa vädjade till den svenska regeringen att den ska protestera kraftigt mot de kriminella beteenden som Kinas regering uppvisar. Sverige är en nation som är känd i hela världen för att stå för fria åsikter, rättvisa och vänlighet.

Utövare lämnade in en petition underskriven av 8 000 människor, vilken uppmanade den svenska regeringen, EU och FN till att ta intiativet att stoppa förföljelsen av Falun Gong. Tjänstemän vid utrikesdepartementet berättade för utövarna att såväl som att offentligt fördöma förtrycket av Falun Gong, har Sverige också gjort stora ansträngningar för att förbättra mänskliga rättigheter genom att arrangera bilaterala utbyteskonferenser, men de var också medvetna om att sådana utbyten inte nådde ända fram. Förföljelsen av Falun Gong i Kina är inte ett normalt människorättsproblem, utan det var beordrat direkt ifrån den högsta nivån av regeringen. Ta Hongkong till exempel, nivån på mänskliga rättigheter har varit bra i Hong Kong de senaste decennierna, men den senaste förslaget om en anti-samhällsomstörtande lag som var beordrad direkt ifrån Jiangs regim, det är den mest allvarliga sabotaget mot mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet. Medan föreningen uttryckte sin uppskattning till regeringen och utrikesdepartementet för de insatser de gjort vad gäller stödet till Falun Gong, levererade föreningen även de senaste nyheterna hur Jiangs regim brutalt förtrycker Falun Gong.

Några utövare besökte alla utländska ambassader I Sverige och informerade om den brutala taktik som Jiangs regim använder sig av i förföljandet av Falun Gong. Utövare avslöjade lögnerna som finns i fabricerade dokument som den kinesiska regeringen direkt gett till dessa länder och många vänliga människor uttryckte sitt stöd för att stoppa denna förföljelse omedelbart. Vi begärde att den svenska regeringen och deras utrikesminister ska sätta igång en diskussion och sända in en resolution som fördömer skymfandet av mänskliga rättigheter och förföljelsen av Falun Gong i Kina.


http://clearharmony.net/articles/200303/11026.html
Kinesisk version finns på: http://yuanming.net/articles/200303/18281.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.