Ett högtidligt ögonblick

Den 17 mars deltog jag i en parad i Genève. Eftersom jag fotograferade paraden hade jag fördelen att få se hela händelsen utifrån. När paraden började röra sig genom Genèves gator, befann jag mig i den bakre delen. Eftersom jag ville ta bilder på paradens främre del, gick jag bredvid paraden mot dess början. Jag passerade färggranna banderoller i slutet av paraden tills jag kom fram till den främre delen. Den bestod av kvinnliga utövare klädda i vitt och de bar begravningskransar med foton på de utövare som, på ett vansinnigt sätt, förlorat sina liv i den onda förföljelsen. Då jag var jämsides med denna del av paraden kände jag plötsligt en unik högtidlig atmosfär, full av medkänsla och värdighet, blandat med helig, gudomlig sorgsenhet. Detta kraftfulla energifält gjorde mig något förvånad och lämnade ett djupt intryck hos mig.

När jag såg de kvinnlig utövarna bära begravningskransen kunde jag se att de inte endast bar dessa kransar, de bar dem även med den djupaste respekt inför den tragiska förlusten av dessa liv. Jag rördes djupt av den uppriktiga vördnad som visades i deras högtidliga ansikten och deras långsamma, värdiga steg. När jag kom till den allra främsta delen stannade paraden en kort stund. Jag använde tillfället till att ta några bilder. Då jag gick ner på knä för att ta en bild kände jag plötsligt att det att gå ner på knä framför denna parad kändes så riktigt – att ödmjukt knäböja utifrån respekt för dessa som offrat sina värdefulla liv. Jag kände en djup ära att få bevittna denna heliga scen och kände att jag endast kunde resa mig på fötter igen efter att jag inom mig själv uttryckt min djupaste respekt.

Det fanns en annan stämning i atmosfären. Jag kände en slags vrede bubblandes under ytan, men det kändes inte som en mänsklig vrede och det var inte en känsla från utövarna. Det var en gudarnas vrede. Jag förstod mer djupgående än någonsin förut betydelsen av dödade Dafa-lärjungar som är under förföljelse. Att förfölja en kultiverare av den mest upprätta Fa till döds förargar alla gudarna och förolämpar allt mellan himmel och jord. Att förfölja till döds en lärjunge av kosmos Dafa för det dåliga syftet att ”testa” är sannerligen det mest vanhelgande, onda, snedvridna och skamliga brottet mot alla upprätta principer på alla kosmos nivåer.

Jag kände djupare än förut att jag aldrig kan ta lätt på nyheterna om de genom förföljelse dödade Dafa-lärjungarna; jag ska inte se på det som nyheter. Det spelar igen roll hur många rapporter jag hör talas om, jag ska på ett seriöst sätt förstå betydelsen av varje skamlig handling och hysa den mest ödmjuka och högtidliga respekt för detta offer av en framtida upplyst varelse.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/11131.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.