Musikens grund är dygd

För några dagar sedan läste jag en artikel i Epoch Times (en kinesisk dagstidning). Den nämnde att ”musik med dygd är sann musik.” Författaren menade att musikens sanna natur är glädje. Det är det sättet som människor uttrycker glädje på och jag instämmer fullständigt i hans sätt att se på saken.
Vi måste först tala om dygden om vi vill diskutera ”musik med dygd är sann musik”. Det sägs ”ackumulera dygd och gör goda gärningar”, ”att utföra dygdiga gärningar är välsignat”. Liknande uppmuntran att göra goda gärningar har spridits vitt omkring i flera tusentals år. ”Var en ädel karaktär med stort inflytande” säger samma sak. Man åtnjuter stort inflytande om man besitter en rik moralisk godhet. När människor komponerar musik för att uttrycka angenäma känslor och ädla tankar, kan denna typ av musik inte undgå att bli förtjusande. Vacker musik har sitt ursprung i ett hjärta med dygd, den är grundad på en utmärkt moral. Endast då är det behagfull musik. Dessutom är behagfull musik endast fullständigt uppskattad av ett hjärta med dygd. Å andra sidan kommer omoralen inte att producera bra musik.

”Musik med dygd är sann musik,” betyder att melodi och harmoni sätts samman med dygd och musik som grund. Det finns två olika typer av ljud, musikaliskt ljud och oväsen. Det musikaliska ljudet (en serie toner med fastställd vibration) komponerad med viss melodi är riktig musik. Viss så kallad musik har endast rytm men ingen vacker melodi och kan inte klassas som riktig musik. Trots att viss musik har toner och rytm, har den i sitt extravaganta framförande förlorat musikens ursprungliga charm. Vissa människor använder musik som ett propagandaverktyg, för att tjäna sina politiska syften. Detta är totalt respektlöst mot musik.

Vacker musik är alltid framförd av människor från djupet av deras hjärtan och känns igen av själen hos lyssnarna. Harmonisk musik kan skapa en positiv påverkan, lindra en missnöjd sinnesstämning, stilla ett bekymrat sinne, lyfta upp ens tankar och bringa fred till denna värld.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/11156.html
Kinesisk version: http://www.yuanming.net/articles/200303/18369.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.