Min nya förståelse om varför vi vädjar framför FN

Av en tysk utövare

Vi har hållit fyra vädjanden i stor skala framför FN-byggnaden i Geneve. Jag frågade några utövare om deras tankar efter att de kommit hem. De flesta funderade en stund och sa, ”Jag deltog bara i en Fa-konferens, gjorde senare övningarna och utbytte erfarenheter med utländska utövare på kvällarna.”

Var gång vi talade om erfarenhetsutbytet och Fa-konferensens innehåll, sa många utövare att de kände att de gått framåt, fått sin nivå höjd och löst upp några knutar som inte varit lösta tidigare.

Men jag tror att inte detta var anledningarna till varför vi åkte till Geneve. Vi kan hålla en Fa-konferens, göra övningarna och ha erfarenhetsutbyte i vilket land som helst. Varför behövde vi åka till Geneve?

Jag uppfattade att många utövare betraktade den årliga Geneveresan som ett tillfälle att i stor skala utbyta information. Jag förstod att FN har en mycket stor betydelse i den mänskliga världen. I den mänskliga världen representerar FN alla länder som är medlemmar. Detta är ett stort antal länder.

En FN-resolution som opponerar sig mot förföljelsen av Falun Gong skulle representera så många människor i världen. Detta är något annorlunda än ett lands resolution som bara är godkänd av en regering.

De gamla krafterna har också en tydlig förståelse av detta, så trots att våra aktiviteter framför FN i mars varje år är framgångsrika, så är processen aldrig smidig.

Arbetet med att klargörande sanningen vad beträffar FN kan kategoriseras som att "förklara sanningen för regeringar”, men oavsett om det är arbete gentemot regeringar, mediaarbete eller andra typer av uppgifter, de är alla saker som görs för Dafa. De är sammanbundna med alla utövare.

Jag minns att i Tyskland var de flesta utövare mer engagerade i de lokala Dafa-gruppernas aktiviteter i början av förföljelsen. Vid den tiden var bara ett fåtal utövare engagerade i arbete för att klargöra fakta gentemot regeringen. Senare blev alla medvetna om att som en representant för landet så var den tyska regeringens attityd mot Dafa mycket viktig. Därför började alla söka upp politiker inom olika områden.

Jag tror att förändringen i vårt beteende orsakades av en utvidgning av vårt synsätt och sinne. Vi tänkte inte att han var en utövare från Berlin, att jag var en utövare från Munchen och att du var utövare från Frankfurt, utan istället att vi var tyska utövare. Vi hade tillsammans ansvaret för Fa-upprätandets situation i Tyskland.

Men om vi inte tänker så här – Jag är en tysk utövare, han är en schweizisk utövare, du är en holländsk utövare etc – utan istället tänker att vi alla är europeiska utövare, så kommer vi verkligen att forma en hel kropp i Europa. Således är regeringsarbetet vad beträffar EU och FN självklart det ansvar som åligger oss.

Om vi kan gå ännu längre, är vi inte europeiska utövare, inte amerikanska utövare, taiwanesiska utövare, utan utövare som har ansvaret för Fa-upprätandet och då kan vi förstå de åtaganden vi bär.

Även om inte alla kan gå till FN och personligen berätta sanningen för alla politiker, så borde vi alla tydligt känna det ansvar vi har när vi gör övningarna framför FN. Om det var så, skulle det rena fältet av upprätta tankar vara skrämmande för de onda.

Faktiskt är det inte tillräckligt att bara tänka på detta i den mänskliga världen. När man ser tillbaka på den väg vi har vandrat genom historiens långa lopp, och den väg vi har tagit sedan Fa-upprätandet började, så är vi ansvariga för allting som är under vår nivå i detta ofantliga universum.

Mästaren talar alltid om för oss att Fa-upprätande lärjungars ansvar är mycket betydelsefullt. Jag tror det är viktigt att vi verkligen förstår vårt historiska ansvar.

Detta är min personliga förståelse. Vänligen påpeka eventuella felaktigheter.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200303/11308.html

Kinesisk version: http://www.yuanming.net/articles/200303/18684.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.