Italien: Ett värdefullt inlärningstillfälle

I södra Italien, i en fin privat grundskola, lär sig grupper av rena och underbara ungdomar, under ledning av deras klasslärare, Falun Gongs övningar till en video. Stämningen i skolan på två våningar, där den melodiska musiken fyller varje klassrum, är lugn och harmonisk.

Lär sig Sanning-Godhet-Tålamod

Italienska grundskoleelever lär sig Falun Gongs övningar som visas på den största väggen vid entrén. Eleverna uppmuntras att följa Falun Dafas principer i deras vardagsliv. Varje barn får lära sig att vara ärlig, vänlig, flitig, organiserad, hjälpsam, omtänksam, tålmodig, uthållig och att ta ansvar.

Frön av Sanning-Godhet-Tålamod har såtts i de här barnens hjärtan

De kinesiska lärarna i skolan lär inte bara barnen att tala, förstå, läsa och skriva kinesiska, utan de ger även barnen kännedom om den traditionella kinesiska kulturen. Genom att visa ”Fritidsliv”, en kinesiskspråkig inlärningsvideo somär både underhållande, rolig och undervisande, så visar lärarna barnen att bakom de kinesiska tecknen finns 5000 år av traditionell kultur. Kulturens myter, legender och sagor har berättats från generation till generation.

Med entusiastiskt intresse och motivation att lära sig kinesiska har eleverna fått en bra och intuitivt grepp om essensen i den traditionella kinesiska kulturen. Som följd har barnen fått lättare att förstå Falun Dafas nyckelprinciper Sanning-Godhet-Tålamod, och de övar på dem.

Gör övningsrörelserna i skolan

Eftersom Falun Dafas övningar är lätta att följa så lär sig barnen dem fort genom att följa med i instruktionsvideon som visas på en stor skärm. Det är tacksamt för lärarna att se hur barnen gagnas så mycket, både fysiskt och psykiskt, genom utövningen av Falun Dafa.

Falun Gong välkomnas varmt i skolor runt om i världen

Falun Dafa (Falun Gong) har spridits vida omkring i världen sedan maj 1002. Miljontals människor i över 100 länder har gagnats av det kraftfulla övningssystemet som hjälpt dem förbättra både sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

Oavsett om det är i Öst eller Väst så har Falun Dafa välkomnats varmt på skolorna.

I Bangalore, Indien, ett forntida buddhistikt land, utövar över 80 lärare och elever Falun Gong på flera skolor. En översättning av Lunyu, från Falun Dafas huvudbok Zhuan Falun, finns även inkluderad framtill i de engelska läroböckerna i skolan.

I Taiwan, där invånarna delar sitt ursprung med Kina, har Falun Dafa stort stöd både på universiteten och i grundskolan.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/2/140231.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.