Svarar på förföljelse med tålamod

Försöket att utrota Falun Gong i Kina började för 14 år sedan
 

 
För att uppmärksamma årsdagen då förföljelsen av Falun Gong började, höll utövare en vaka med levande ljus på National Mall den 18 juli 2013 i Washington, DC. De två upplysta kinesiska tecken "Zheng Fa" framför utövarna kan översättas med "helande av universum." (Foto: Edward Dai / Epoch Times)

Kina skakas dagligen av hundratals protester, många av dem våldsamma. Regimen spenderar mer på "bevarandet av stabiliteten" med beväpnad polis och andra krafter som används för att krossa protesterna, än vad den spenderar på sin snabbt moderniserande militär.

I detta land sjuder det av konflikter, men en grupp sticker ut genom att inte slå vilt omkring sig, inga kravaller och använder sig inte av våld.

Av de tiotals miljoner Falun Dafa-utövare (allmänt känt som Falun Gong) i Kina har aldrig någon under den 14 år långa förföljelsen någonsin reagerat med våld eller hämnd mot det våld som de drabbats av.

Förföljelsen började den 20 juli 1999 bakom kulisserna, då gav dåvarande högste ledare Jiang Zemin order om att utrota denna andliga disciplin.

Utan att veta hur det var rapporterade världspressen nästan omedelbart om hur våldsamma qigong- grupper såsom White Lotussekten, hade slitit itu Kina under Boxarupproret i början av 20-talet. Det Kinesiska kommunistpartiet agerade av självförsvar, antydde pressen.

Pressen hade försetts med denna propaganda för att motivera förföljelsen och upprepade den för det mesta okritiskt, oftast utan att namnge vilka av regimens tjänstemän som drev den. Medierna brydde sig ofta inte om att påpeka hur Falun Dafas fredliga utövare, många av dem pensionärer, inte stämde med fantasin om qigong-krigare som löper amok.

Med tiden blev pressen trött på att upprepa denna tidningsanka, men dess godtrogenhet växte fram ur ett verkligt behov av att förklara det som tycktes obegripligt. Åtminstone gav fantasin om Falun Dafa-utövare som krigare ett skäl till varför kommunistpartiet plötsligt började kriga mot sitt eget folk.

Försökte övertyga

Frestelsen att hitta på en orsak till förföljelsen fortsätter än i dag. I samtal med välinformerade människor är det inte ovanligt att höra åsikten att förföljelsen måste hända eftersom Falun Dafa-utövare hade "motsatt sig" regeringen.

I dagarna omedelbart efter att förföljelsen började, reste hundratusentals utövare till Peking, men de kom inte för att motsätta sig kommunistpartiet.

Utövarna kom för att rapportera till regeringstjänstemän hur Falun Dafa hade förbättrat deras hälsa, höjt moralen och gett dem lugn och syfte med livet och harmoni till deras familjer. De kunde se hur bra Falun Dafa var för samhället.

De antog att kommunistpartiets ledarskap måste ha blivit felinformerade om vad Falun Dafa är och helt enkelt hade gjort ett fruktansvärt misstag.

Med ett så högt antal utövare samlade i staden hade utövarna, om de hade velat göra det, kunnat ta varje tillfälle att göra upplopp i protest. Istället agerade de fredligt och rationellt, följde tyst polisens order när de samlade ihop dem.

Hundratals utövare åkte under de två efterföljande åren varje dag till Himmelska fridens torg där de försökte meditera eller hålla upp banderoller med texter som "Falun Dafa är bra."

Utövarna satte lugnt sina liv på spel, riskerade arrestering, hjärntvätt och tortyr i syfte att nå ut till medlemmarna i partiets ledning och försöka ändra deras sinnen. De svarade med vänlighet gentemot de ledare som försökte förgöra dem.

En person i taget

Efter två år slutade utövare åka till Himmelska fridens torg. Deras ansträngar att varje dag utsätta sig för att bli arresterade, verkade inte ha gjort något för att ändra partiets beslutsamhet att förfölja dem.

Istället började utövare att kommunisera med släktingar, grannar, studiekamrater och arbetskamrater. Det kinesiska samhället hade under de två åren blivit bombarderade med hatfylld propaganda. Falun Dafa-utövare bestämde sig för att förlösa det kinesiska folket från kommunistpartiets lögner.

På så vis riskerade utövare ännu en gång allt. Ett samtal med en granne eller en arbetskamrat kan leda till att polisen hämtar utövaren. Gripande innebar helt säkert misshandel och troligen allvarlig tortyr, antingen i fängelse eller vid förflyttningen till ett hjärntvättscenter eller tvångsarbetsläger. Invaliditet eller döden kan vara ett ögonblick bort.

Ändå började utövarna trycka broschyrer, häften eller cd-skivor för distribution. Materialen berättar om vad Falun Dafa är, avslöjade regimens propaganda, och beskriver den förföljelse utövare tvingas genomlida.

År 2004 publicerade Epoch Times en serie ledarartiklar kallade "Nio kommentarer om kommunistpartiet". Serien ger en ocensurerad historia om det Kinesiska kommunistpartiets brott och beskriver dess natur, vad det är och varför det gör som det gör.

"Nio kommentarer" slutar med dessa ord: "Endast utan det Kinesiska kommunistpartiet kommer det att bli ett nytt Kina.

Endast utan det Kinesiska kommunistpartiet har Kina hopp.

"Utan det Kinesiska kommunistpartiet kommer det upprätta och godhjärtade kinesiska folket att återuppbygga Kinas historiska storslagenhet."

Falun Dafa-utövare började sprida "Nio kommentarer" i Kina och bad kineser att avsäga sig all förbindelse med kommunistpartiet eller dess underorganisationer.

Uttalanden med avhopp från partiet får vara anonyma. Poängen med en sådan förklaring är inte att offentligt motsätta sig partiet. Istället gör en individ ett fredlig uttalande av sitt samvete.

Det kinesiska folket ser den enorma ondska partiet gjort när de tar avstånd från kommunistpartiet och separerar sig från det onda. Enligt vissa beräkningar har 80 miljoner kineser på ett onaturligt sätt dött under kommunistpartiets tid vid makten.

Handlingen att hoppa av partiet berövar partiet dess moraliska auktoritet att härska, en person i taget, medan det återuppväcker viljan hos det kinesiska folket att leva ett moraliskt liv. Hittills har mer än 140 miljoner kinesiska avsagt sig partiet.

Ideologisk strid

Medan kommunistpartiet aldrig fruktade att Falun Dafa var en reinkarnation av boxarrörelsen, fruktade dess högsta ledare det hot han trodde Falun Dafa utgjorde.

I ett brev som cirkulerade i partiledningen natten till den 25 april 1999 beskrev Jiang Zemin Falun Dafa som "en slags nationell organisation." Kommunistpartiets tjänstemän uppskattade att 70 miljoner människor utövade Falun Dafa vid den tidpunkten, medan utövare själva tror antalet var 100 miljoner.

I vilket fall som helst, har kommunistpartiet aldrig i sin historia tillåtit någon grupp att existera oberoende av partiet. Det ligger i partiets dna att undertrycka något det inte kan styra.

Av detta skäl, var förföljelsen av Falun Dafa oundviklig, oavsett om det började den 20 juli 1999, eller något annat datum.

Enligt Jiang Zemins uppfattning fanns en annan fråga som gjorde behovet av förföljelse ännu mer akut.

"Vi måste hålla fast vid utbildning av tjänstemän och folket med en korrekt syn på världen, livet och värderingar. Kan marxism, materialism och ateism som våra kommunistiska partimedlemmar upprätthåller, inte vinna kampen mot vad Falun Gong främjar?", skrev Jiang.

För Jiang var partiet redan engagerat i en ideologisk strid med Falun Dafa. Han fruktade att det kinesiska folket, om det fick välja, skulle föredra Falun Dafas lära framför partiets materialism och ateism.

Utövare av Falun Dafa har gått från att försöka förändra hjärtan och sinnen hos det kommunistiska ledarskapet, till att utbilda det kinesiska folket om Falun Dafa och förföljelsen och att fredligt försöka upplösa kommunistpartiet.

I taktikförändringen har utövarna agerat enhetligt. De har försökt att leva i enlighet med principerna för Falun Dafa - sanning, medkänsla och tolerans eller tålamod.

Utövares vilja att uthärda har möjliggjorts av deras tålamod, rationalitet och vänlighet mot både kommunistpartiets tjänstemän och det kinesiska folket. Utövarna har besvarat våld och hat med exemplariskt tålamod.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2013/07/22/25488.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.