Kultiverare bör tänka mer på kärnan i kultiveringen

När man talar om gudar så betraktar många dem som stora, allsmäktiga och övernaturliga. För en del utövare är syftet med kultiveringen att bli en Buddha eller en Gud och bli stor och allsmäktig.

Som jag ser det handlar kultiveringen om att släppa fasthållanden och att se inåt. Vi bör inte sträva efter att kultivera i syfte att bli stora och allsmäktiga. I stället bör vi kultivera oss med en genuin önskan om att assimilera oss till universums egenskaper Sanning-Godhet-Tålamod och bli rena och osjälviska varelser. Gudar är stora och allsmäktiga. Om en kultiverare bär på orena motiv som syfte med kultiveringen så blir det svårt att släppa fasthållandena.

Mästaren har sagt: "...kultivera tills inget fasthållande förbises..." (Kultivera i illusionen, Hong Yin). Vi bör inte heller ha fasthållanden till vår egen fullbordan.

En del utövare vet att vi ska kultivera våra hjärtan, men strävar omedvetet efter att bli stora och allsmäktiga. Gudar är stora och allsmäktiga på grund av att de inte har några fasthållanden. Så vi bör se inåt och kultivera våra hjärtan i stället för att se utåt och sträva efter "storhet". Att sträva efter "storhet" är i själva verket detsamma som att sträva efter anseende.

När Mästaren säger i Fa-föreläsningar att vi har gjort bra ifrån oss så blir somliga väldigt självbelåtna. Eftersom vi alla representerar stora grupper med levande varelser och himlakroppar och vi alla försöker att rädda liv, så tänker en del: "Jag är så stor. Jag är mycket bättre än andra." Sådana tankar reflekterar fasthållanden till anseende, vilket orsakas av mänskliga känslor. Dessa känslor kommer när man blir för ivrig, på gränsen till det extrema. När känslorna kommer så är utövarens sinne grumligt och risken är stor att kryphålen utnyttjas.

Kultiverare bör tänka mer på kärnan i kultiveringen. Gudar har inga fasthållanden, inte heller har de mänskliga känslor eller begär. Att förädla hjärtat är en grundläggande sak och storhet är bara en "biprodukt" av kultivering. Att sträva efter storhet är som att sträva efter övernaturliga förmågor.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/8/145734.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.