Kejsar Ming skapade guldåldern i östra Han

 
Kejsar Ming, skaparen av östra Hans guldålder. Illustratör SM Yang, Epoch Times

Liu Zhuang, kejsar Xiao Ming av Han (postumt namn, betyder "den respektfullt plikttrogne och lysande kejsaren"), var den andre kejsaren av Östra Handynastin och son till kejsaren Guangwu. Han var en intelligent man som utbildats av några få bra lärare. När han övertog tronen var han mycket klok och fast besluten att förbättra landets styrelseskick.

Kejsar Ming främjade ett system av rekommendationer enligt vilken endast de begåvade och de som levde i överensstämmelse med moralkraven, valdes ut som statens ämbetsmän. Han satte också upp strikta regler för att förhindra anhöriga, på sin hustrus sida, från att ta statlig tjänst. De tjänstemän som redan var i tjänst uppmanades att rekommendera duktiga personer till staten. Kejsar Ming införde även system för utvärdering av regionala ämbetsmän, och det bästa och det värsta som de hade gjort skulle rapporteras till regeringen.

Kejsar Ming var också en av få framstående kejsare i den kinesiska historien som härskade genom att uppmuntra kulturell utveckling i landet. Han förespråkade konfucianismen och introducerade aktivt buddhismen. Som ett resultat blomstrade utvecklingen av både konfucianismen och buddhismen på ett exempellöst sätt vid denna tidpunkt.

När det gäller den konfucianska kulturen, började han traditionen med att kejsare respekterar sina lärare. Efter att ha intagit tronen behandlade han fortfarande dem som utbildat honom, när han var en prins, med stor respekt.

När han besökte en av sina lärare som var sjuk valde kejsaren Ming att följa de protokoll han haft som student i stället för att följa de regler som gällde för en kejsare. När hans lärare gick bort, deltog kejsar Ming i begravningen personligen, och fortsatte att ta hand om lärarens familj för att visa sin tacksamhet till den avlidne.

För att främja den konfucianska kulturen besökte kejsar Ming Konfucius hem personligen och gav ett tal där för att i detalj utveckla Konfucius lära.

På grund av hans uppmuntran började alla ämbetsmän (inklusive de militära) och deras familjemedlemmar att lära sig Konfucius lära. Dessutom skickade Hans grannstammar dit sina adliga barn för att de skulle lära sig den konfucianska filosofin från östra Han.

Kejsar Ming satte också buddhismen högt och såg den som en viktig lära för ämbetsmän och folket. Han skickade en kunglig budbärare till Indien, varifrån budbäraren återkom med de buddhistiska skrifterna fastbundna på en vit hästs rygg. Budbäraren åtföljdes av munkar som var experter inom buddhismens lära. Det var så buddhismen officiellt introducerades till Kina.

Kejsar Ming byggde ett tempel i Luoyang åt munkarna och det fick namnet Vita hästens tempel, för att hedra denna händelse. Templet var också den viktigaste institutionen för översättningar under Handynastin, och de flesta buddhistiska skrifter översattes där.

Detta tempel har sedan dess varit känt som "det första forntida templet i Kina", och åtnjöt en hedervärd ställning i Kinas buddhistiska historia, fram till de allvarliga härjningarna som skedde inom ramen för det kinesiska kommunistpartiets regim i slutet av 1960-talet.

När det gäller utrikespolitik, knäckte kejsar Ming den långvariga invasionen från norra Xiongnu genom att skicka dit trupper. Å andra sidan skickade han sitt diplomatiska sändebud Ban Chao till västra regionen och återställde kommersiella och kulturella utbyten med området som hade varit avbrutna i mer än femtio år.

Med erfarenheterna från västra Handynastin i sinnet satte kejsar Ming upp sträng lagstiftning som förbjöd hans fruars släktingar att lägga sig i politiska frågor eller närvara vid hovet. Om drottningens familj eller bihustrurnas familjemedlemmar bröt mot lagen behandlade kejsaren Ming dem inte skonsamt. En gång när hans morbror begick mord beordrade kejsar Ming dödsdom enligt lag, trots sin mors vädjan.

Under kejsar Mings regeringstid valdes duktiga och kapabla människor ut för att tjäna staten, strategier och åtgärder genomfördes på lämpligt sätt, ett lägsta beskattningssystem antogs och därmed förbättrades människors levnadsstandard, och förhållandet mellan etniska grupper förändrades, och befolkningen växte snabbt.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2012/02/28/22897.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.