Bättre att läsa tryckta Dafa-böcker än elektroniska

Över hälften av alla utövare som deltar i Fa-studier i grupp, läser med elektroniska hjälpmedel. Jag tror att det är bättre att i möjligaste mån läsa tryckta böcker när man studerar Fa.

Det finns fotografier som visar utövare som studerar Fa på Clearwisdoms hemsida. På samtliga fotografier håller utövarna böcker i händerna, oavsett om de är i Kina eller utanför. Även om Japan och USA har kommit längre i teknikutvecklingen än Kina, så använder de flesta utövarna där ändå böcker när de studerar Fa tillsammans.

Att studera Fa med elektroniska hjälpmedel kan skapa fasthållanden

Varför använder så många utövare i Kina elektroniska hjälpmedel när de studerar Fa tillsammans? Jag tror att det finns flera orsaker.

Miljön i Kina är farlig på grund av den pågående förföljelsen och det är svårt för utövare att inneha många Dafa-böcker. Det kan också vara enklare att bära med sig mindre, lättare elektroniska enheter när man reser. Det är lätt att utveckla fasthållanden såsom rädsla från de här situationerna.

Elektroniska enheter har sitt ursprung från utomjordingar och syftet att kontrollera människor

Elektronisk teknik kom till människor från utomjordingar i syfte att kontrollera. Gudar skapade den mänskliga kulturen och gjorde böcker tillgängliga. Så varför skulle utövare inte läsa böcker när de studera Fa, om det är möjligt?

Så länge vi har tillgång till internet är det lätt att fritt läsa digitala PDF-versioner av Dafa-böcker via Clearwisdoms hemsida. Tidigare fanns böcker som txt-filer och innehåller kunde ändras. I och med att PDF-versionerna har gjorts tillgängliga så kan utövare skriva ut dem och det har blivit säkrare. Sättningen är också viktig och PDF-filerna är utformade så att man kan visa två eller fyra sidor samtidigt. Flera utövare har frågat efter ett format som inte består av hela sidor och som därför är lättare att hantera i elektroniska hjälpmedel. Clearwisdom har aldrig erbjudit det. Finns det något skäl till det? Kanske är syftet att visa att det är bättre att läsa ur böcker än elektroniska hjälpmedel?

En del utövare tycker ändå att det är mer praktiskt att läsa elektroniskt. Jag tycker att vi bör fråga oss själva om vi ska följa trenderna och läsa böcker med elektroniska hjälpmedel bara för att det är bekvämt? Det är lättare att göra sig beroende av elektroniska hjälpmedel med tanke på att de skapades i syfte att kontrollera människor. Många utövare känner sig väldigt lugna när de läser ur vanliga böcker. Det är igen tillfällighet och det kanske finns djupare skäl till det.

Speciella omständigheter kan göra att Fa-studier underlättas med elektroniska hjälpmedel

Det finns speciella omständigheter där jag tror att det är lämpligt att studera Fa med elektroniska hjälpmedel, som exempelvis när man befinner sig i ett transportmedel, är på arbetet eller på affärsresa. Det är Mästarens stora barmhärtighet mot utövare.

Jag har raderat de ursprungliga elektroniska Dafa-böckerna från min dator. När jag har ledig tid på arbetet så läser jag Dafa-böcker via Clearwisdoms hemsida. Men jag upptäckte att jag hade gjort det i för stor utsträckning och fick problem när jag tittade inåt. Jag har Dafa-böcker hemma och ibland var jag lat och läste bara på datorn. Sedan förstod jag att det var meningen att jag skulle uppmärksamma det här fenomenet bland utövare och se bilderna på Clearwisdoms hemsida.

Så länge det är praktiskt möjligt kommer jag bara att läsa utskrivna versioner av Dafa-böcker. Jag ska inte vara lat mer.

Detta är min personliga förståelse. Vänligen peka ut eventuella brister i min förståelse.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/12/143145.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.