74-årige Zhao Yancheng dog av förföljelsen

Zhao Yancheng, 74, avled den 21 mars 2014 efter en långvarig förföljelse. Han hade gripits och suttit fången vid ett flertal tillfällen under de senaste 15 åren. Han blev också jämt trakasserad och har fått sitt hem rannsakad upprepade gånger bara för att han övar Falun Gong.

Zhao dömdes i oktober 2010 till tre års fängelse för att ha förklarat sanningen om Falun Gong för de lokala myndigheterna. Han släpptes sju dagar senare på grund av sitt hälsotillstånd. Sedan hans frigivning har han ständigt trakasserats av den lokala 610-byrån, polisen och Zhao Weidong, partisekreteraren i Qiaoguan stads politiska och rättsliga kommitté.

Zhao och hans fru hölls fångna i två veckor i 2003 för att ha spelat upp en videofilm om Falun Gong för folk. Polisen gjorden en husrannsakan och senare fick han sitta inne i två veckor till för att han setts göra Falun Gongs övningar.

Den 3 mars 2005 bröt sig Liu Jinghang, en instruktör på Qiaoguans polisstation, in hos Zhaos hem och konfiskerade hans Falun Gong-böcker. Han vägrade också visa upp sin polisbricka. När Zhou frågade efter sina böcker fick han ett slag av Liu som sedan lämnade platsen.

Polischefen på Qiaoguans polisstation och andra tjänstemän på den lokala nationella säkerhetsbyrån bröt sig in hos Zhao på morgonen den 18 maj 2009 och grep honom. Han togs till ett interneringscenter där han utsattes för misshandel och andra missförhållanden i nästan åtta månader.

Zhao dömdes den 22 september 2009 till tolv års fängelse. Jinananstalten vägrade däremot att ta in honom av hälsoskäl.

Tjänstemän från Changle län förde honom till det lokala interneringscentret, där de höll honom i ca tio dagar. Han frigavs mot en summa av 5500 yuan i kontanter.

Tjänstemän från Changle läns 610-byrån beordrade polisen att installera en övervakningskamera mittemot Zhaos hus så att de kunde övervaka honom i början på 2010.

Liu Chunxiang genomsökte, tillsammans med andra tjänstemän på nationella säkerhetsbyrån i Changle, Zhaos hem återigen den 19 april 2011.

Zhao greps igen den 14 maj 2011 av tjänstemän från den lokala säkerhetsbyrån. Han togs till Jinshanreservoarens hjärntvättscenter och bands fast på en järnstol och torterades.

Den 24 juni 2012 bröt sig tjänstemännen Wang Lisheng från nationella säkerhetsbyrån tillsammans med andra poliser in hos Zhao på morgonen utan att visa upp några ID-handlingar. De konfiskerade Falun Gong-böcker och en sanningsklargörande DVD.

 
Tortyrillustration: Järnstolen

Under oktober 2012 togs han till Jingshanresevoarens hjärntvättscenter. Han tvingades till att sitta knäböjd under en långa perioder i ett mörkt rum, fastbunden till en järnstol och utsattes för hjärntvätt. När han pratade med Liu Chuanxiang om Falun Gong, började Liu slå honom på munnen med en sko.

On the morning of August 14, 2013, officials from the Qiaogan Town in Changle County went to Mr. Zhao's home and forced him to sign a statement declaring that he would renounce the practice.

På morgonen den 14 augusti 2013 kom tjänstemän från Qiaoguan hem till Zhao och tvingade honom att signera ett uttalande om att sluta öva Falun Gong.

Mr. Zhao Yancheng was born in 1940, and is from Qiaoxi Village, Qiaoguan Town in Changle County. He began to practice Falun Gong in February 1997.

Zhao Yancheng föddes 1940 och var från Qiaoxibyn, stadsdelen Qiaoguan i Changle län. Han började öva Falun Gong i februari 1997.

Sammanfattning:

Namn: Zhao Yancheng (赵延成)
Kön: Man
Ålder: 74
Adress: Qiaoxibyn, Qiaoguan stad i Changle län,
Yrke: Bonde
Avliden: 21 mars 2014
Senast arresterad: juli 2012
Senaste platsen för internering: Jingshanresevoarens hjärntvättscenter (荊山水庫洗脑班)
Stad: Weifang
Provins: Shandong

Nyckelförövare: Zhang Zhili, Li Shaojun, Chang Quanbin, Zhao Weidong, Liu Jinghang, Liu Chunxiang, Wang Lisheng and Zhao Shisheng

Ansvariga för föföljelsen:

Zhang Zhili (张志利), head of Changle County 610 Office: +86-13906360506 (Cell)
Li Shaojun (李少军), deputy head of Changle County 610 Office: +86-13780829781 (Cell)
Chang Quanbin (常全斌), director of the local domestic security division: +86-18678078839 (Cell)
Liu Chunxiang (刘春祥),deputy director of the local domestic security division: +86-18678078875 (Cell)
Zhao Shisheng ( 赵世胜), deputy director of the local domestic security division: +86-18678078912 (Cell)

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/29/386.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.