Tron på sanning, godhet och tålamod förbjuden

Hundratals Falun Gong-utövare deltar i en ljusvaka till minne av utövare och familjer som förföljs i Kina, Washington, D.C. 18 juli 2013.

Den 4 juni i år var det 25 år sedan massakern på Himmelska fridens torg i Peking. Detta förändrade mångas liv och det har vi påmints om i svensk media. I Kina fick man inte uppmärksamma minnesdagen. Den 20 juli är det 15 år sedan förföljelsen av Falun Gong inleddes i Kina. Dåvarande partiordföranden Jiang Zemin beordrade att Falun Gong skulle utplånas på tre månader, den Gestapo-liknande 610-byrån inrättades för att genomföra ordern. Strategin var: ”Förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgör dem fysiskt".

Den kinesiska regimen har en historia av att återkommande angripa grupper bland folket för att ingjuta skräck hos befolkningen och befästa en maktposition. Från att ha talat positivt om Falun Gong gjorde regimen helt om och angrep metoden 1999. Den uppskattade då antalet utövare till cirka 70–100 miljoner, fler än medlemmarna i det kinesiska kommunistpartiet.

Falun Gong är en andlig metod där utövarna i sitt dagliga liv försöker leva efter "sanning, godhet och tålamod". De tar ansvar för sina handlingar och ser till andras bästa. Genom att tillämpa filosofin och att göra metodens qigongövningar har miljontals människor i Kina och i världen fått bättre hälsa och högre moral.

När förföljelsen var som värst användes tre fjärdedelar av Kinas BNP till förföljelsen av FG-utövare. Så detta är ingen liten sak i Kina och förföljelsen pågår fortfarande. Varje dag begås hemska brott mot mänskliga rättigheter i Kina. FG-utövare sätts i arbetsläger och hjärntvättscenter, torteras och många dör. De statligt organiserade organstölderna, där militärsjukhus har ett nära samarbete med fängelser där en stor, levande organbank finns, uppdagades 2006. Organ tas medan personen lever och säljs till rika, även från väst. Mottagaren av organet får sitt nya organ på mycket kort tid.

Den 12 december 2013 visade EU-parlamentet att detta inte accepteras och antog en resolution mot organstölderna från Falun Gong-utövare i Kina. I denna uppmanas medlemsländerna att offentligt fördöma övergrepp relaterade till transplantationer i Kina och att öka medvetenheten bland sina medborgare som reser till Kina. I Sverige har många riksdagsledamöter visat sitt stöd. Vi hoppas också att de som har med Kina att göra vågar stå upp och ifrågasätta Kinas motarbetande av tros- och åsiktsfrihet.

Efter att ha pågått i så många år är förföljelsen inte längre en nyhet, men det är viktigt att veta att den fortfarande pågår. Hur många Falun Gong-utövare har i Kina förlorat rätten till arbete och utbildning? Hur många barn har mist sina föräldrar? Hur många lever på flykt? Hur många har dött i förföljelsen? Vi är hoppfulla om att allt kommer i ljuset i framtiden och att de skyldiga får sina rättmätiga straff då det är ett folkmord. För vem vänder sig emot sanning, godhet och tålamod? Vem kan acceptera att människor behandlas såhär? Läkare mot påtvingad organskörd (DAFOH) organiserar en global namninsamling.

Ge gärna ditt stöd på hemsidan www.dafoh.org

Insändaren publicerades i Piteå-Tidning, den 15 juli 2014 Vg se länk

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.