Ottawa, Kanada: kanadensiska ledare deltar i firandet av internationella Falun Dafa-dagen

Vid firandet av den tjugoandra årsdagen för introduktionen av Falun Gong för allmänheten och den femtonde internationella Falun Dafa-dagen, talade kanadensiska ledare om värderingarna Sanning-Godhet-Tålamod, Falun Dafa-utövares andliga styrka och beslutsamhet och deras bidrag till Kanada och resten av världen.

Parlamentsledamoten Jason Kenney, arbetsmarknadsminister, socialminister och minister för multikulturell utveckling tillsammans med 11 andra parlamentsledamöter och den före detta statssekreteraren David Kilgour deltog när Falun Gong-utövare den 7 maj 2014 firade internationella Falun Dafa-dagen på Parliament Hill i Ottawa.

 
Utövare visar Falun Gong-övningarna på Parliament Hill i Ottawa den 7 maj 2014.

Jason Kenney: Falun Dafa är bra

 
Parlamentsledamot Jason Kenney, arbetsmarknadsminister, socialminister och minister för multikulturell utveckling

Kenney inledde med några fraser på kinesiska: “Hej! Falun Dafa är bra! Falun Dafa är bra!"

Han läste upp den kanadensiske premiärministern Stephen Harpers lyckönskan till Dafa-utövarna: “Det är grundläggande rättigheter som ni kräver här idag... Man kan inte ta den frihet som vi åtnjuter i Kanada för given. Vi står upp solidariskt med er."

Kenney uttryckte oro över det kinesiska kommunistpartiets organskördar från levande Falun Gong-utövare: "I Kanada är det olagligt att ta människors organ med våld och det bör vara olagligt för kanadensiska medborgare utnyttja att det sker utomlands. Vi får aldrig acceptera den här typen av exploatering."

"Vi i Kanada står på er sida"

 
Parlamentsledamoten Brad Butt

“Konceptet med Sanning-Godhet-Tålamod är precis vad Kanada handlar om", förklarade Brad Butt: "Fortsätt med det fantastiska arbete som ni gör, kampen som ni utkämpar och tänk på att vi i Kanada står på er sida."

"Högsta formen av mänsklig civilisation"

 
Parlamentsledamoten Stephen Woodsworth

"Jag anser att det ni försöker att skapa är den högsta formen av mänsklig civilisation", uttryckte Stephen Woodworth. Han talade också om att utövare hade blivit hoppet för alla frihetsälskande människor. "Er utgångspunkt var en fullständigt vidrig förföljelse. Steg för steg, genom föreställningen Shen Yun, Falun Gong-föreningar och aktiviteter på gräsrotsnivå, har ni förklarat hur det ligger till och erhållit stöd och en del framgångar, och vi hoppas på ännu större framgångar i framtiden."

Woodworth fortsatte: "FN har deklarerat att människors lika värde och okränkbara rättigheter är det som utgör grunden för fred, rättvisa och frihet i världen. Kina kommer inte att kunna njuta av fred, rättvisa och frihet så länge den principen bryts genom förföljelsen mot Falun Gong."

 
Parlamentsledamoten Bruce Hyer, ställföreträdande partiledare för De Gröna

Bruce Hyer, ställföreträdande partiledare för De Gröna, talade å Elizabeth Mays vägnar, ordinarie partiledare: "Ge inte upp, vi är med er och vi kommer att stå på er sida i kampen för frihet så länge som det behövs."

 
Parlamentsledamoten John Carmichael

Parlamentsledamoten John Carmichael sade i sitt tal: "Vårt land vill avskaffa förföljelse över hela världen... I Kina vill vi i synnerhet se ett slut på förföljelsen mot flera religiösa grupper, exempelvis kristna och Falun Gong. Jag välkomnar er här idag och jag är med er i er kamp för frihet och för ett slut på förföljelsen."

"Falun Gong representerar någonting positivt för Kanada"

 
Parlamentsledamoten Tyrone Benskin

Parlamentsledamoten Tyrone Benskin, ny medlem av underhusets sub-kommitte för mänskliga rättigheter, lovordade utövarna: "År efter år slås jag av modet och ihärdigheten hos Falun Gong".

Han fortsatte sedan: "Det är uppenbart att utövandet av Falun Gong är av godo för Kanada. Utövare utgör inga hot mot landets säkerhet eftersom det inte handlar om politik utan andlighet.

Sub-kommittén har studerat situationen i Kina beträffande mänskliga rättigheter under flera år och vid många tillfällen och särskilt noterat de kinesiska myndigheternas behandling av Falun Dafa-utövare. Parlamentsledamöter från alla partier kräver ett slut på de omfattande människorättsbrotten i Kina och förföljelsen mot Falun Gong i synnerhet."

 
David Kilgour, före detta statssekreterare

Den före detta statssekreteraren David Kilgour berömde utövarnas insatser: "Ett stort steg framåt genom de storartade insatser ni gjort. Ni har påverkat den diplomatiska miljön och allmänheten både i vår stad och i hela världen."

 
Parlamentsledamoten Brent Rathgeber

Brent Rathgeber sade: "Jag vill uppmuntra er att fortsätta kampen. Era insatser är inte förgäves och jag står bakom, liksom alla parlamentsledamöter och hela Kanada. Fortsätt så här för att övertyga de som ligger bakom förföljelsen. Respekt för mänskliga rättigheter kan inte väljas bort. Det är en nödvändighet i vårt århundrade."

Rädda Falun Gong-utövare i Kina

 
Parlamentsledamoten Irwin Cotler

"Jag firar med er och vill också peka på värderingarna Sanning-Godhet-Tålamod, som inte bara är traditionella kinesiska värderingar, utan även universella och de reflekterar också principerna för Kanada som demokrati. Detta är verkligen något vi alla borde fira" avslutade Irwin Cotler, före detta justitieminister, som hjälpte till att rädda professor Zhang Kunlun till Kanada.

I december 2013 lade Cutler fram en proposition i det kanadensiska parlamentet, som innebar påföljder mot alla de som medvetet varit inblandade i handel med organ som tagits mot offrens vilja. Lagförslaget innebär att en lista kommer att tas fram med de personer som tros varit inblandade i handel med stulna organ, och dokumentation som visar källan kommer att avkrävas vid alla organtransplantationer.

 
Parlamentsledamoten Joan Crockatt

Joan Crockatt och James Lunney utfärdade ett gemensamt pressmeddelande den 17 april 2014, för att uppmana den kinesiska regimen att släppa Falun Gong-utövaren Chen Yinghua, som vid den tiden hade hungerstrejkat under 31 dagar. Chen är dotter till den kanadensiske medborgaren Huang Jinling.

Crockatt sade: "Vi i Kanada vill meddela att vi finns här för er och att vi står på er sida. Vi kommer att stödja er."

"Tålamod och beslutsamhet inför orättvisa"

 
Parlamentsledamoten Wayne Easter

Wayne Easter talade om Falun Gong-utövare som en källa till inspiration: "Falun Dafa-utövare bör berömmas för sitt tålamod och sin beslutsamhet inför alla orättvisor... Orättvisor för en person är orättvisor för alla. Och ni talar inte bara i egen sak när ni protesterar mot orättvisorna som drabbar er, utan står också för kampen mot den typen av orättvisor över hela världen. Andra ser också er kamp och er beslutsamhet och det ger dem kraft att fortsätta kampen för mänskliga rättigheter, som vi alla måste föra vidare."

 
Parlamentsledamoten Rob Anders

Rob Anders refererade till Easter: "Ni utgör en av de största, mest imponerande och beslutsamma grupper vi haft här framför parlamentet. Idag samlas vi här under varma och soliga förhållanden, men jag vet att ni hade varit lika många här även om det hade varit kallt eller regnigt."

Anders menade att många snart måste välja mellan att stödja utövarna eller ställa sig på regimens sida: "Det är en brutal regim. Jag vet att den kommer att falla och de som gör affärer med den, de som stödjer regimen i Kina, de måste snart välja sida... Muren kommer att rämna och frihetens vindar kommer att blåsa. Och era val kommer att ha stor betydelse för Kina och för resten av världen."

 
Parlamentsledamoten Paulina Ayala talar på mötet

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2014/5/9/606.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.