Redogörelse sprider ljus över organstölder från Falun Gong i Kina

Iscensättning av organstöld från Falun Gong-utövare i Kina, under en demonstration i Ottawa, Kanada, 2008.

Yang Guang, en friskpråkig kritiker av Kommunistpartiet och hans gamle vän, en logistiktjänsteman på ett stort sjukhus i nordöstra Kina, hade planerat allt: tjänstemannen skulle sakta, försiktigt, i många månader, samla arkivmaterial och dokument som passerade hans skrivbord och som visade mönstret för organstöld på sjukhuset. Sedan skulle han lämna Kina på sin "semester", desertera, och avslöja hur kinesiska sjukhus för organens skull dödade utövare av Falun Gong, en andlig metod som förföljs i Kina.

Planen gick omintet i december 2009, sade Yang Guang, när hans vän fick besök av Kinas hemliga polis, som hört talas om planen. Vännen är nu pensionerad och Yang har inte kunnat kontakta honom på flera år.

Yang sade emellertid att han hade gjort detaljerade anteckningar från deras diskussioner under hela 2000-talet. Tidigare i år gav han en sammanfattning av sina anteckningar i intervjuer med Epoch Times, och förmedlade en bild av hur organstölder från Falun Gong-utövare faktiskt kan utspela sig i Kina.

‘Kontrarevolutionärer’

Yang Guang bor numera i Danmark; Epoch Times reportrar har känt honom där i några år och han anses vara tillförlitlig. Han berättade att hans uppgifter var baserade på ett 50-tal telefonsamtal med hans vän, Wang (ett alias), under åren 2007-2009, och att de varade allt mellan 30 minuter och flera timmar.

Varför skulle en verksam läkare i Kina ge så mycket information till en vän om i högsta grad olaglig verksamhet och kränkningar av mänskliga rättigheter?

Enligt Yang Guang var deras vänskap av ett ovanligt slag: 1968, under den kaotiska kulturrevolutionen blev de två märkta som tillhörande samma ”kontrarevolutionära klick”. De tillbringade 10 år och 8 månader tillsammans i samma fängelse.

Yang Guang i sitt hem i Köpenhamn. (Foto: Huang Qing/ EpochTimes)

"Det är ingen vanlig vänskap, det är en liv-och-död-relation - mycket, mycket speciell. När jag hörde om organstölder så visste jag att han var inom det området, och jag frågade honom hela tiden om det och bad honom samla information om det. Vår vänskap är djup,” sade Yang.

Efter att de blivit så kallat politiskt rehabiliterade 1978 gick Wang med i Kommunistpartiet, blev läkare, och hade tio år senare blivit den högste logistikansvarige på ett stort sjukhus i nordöstra Kina.

Yang Guang gjorde samtidigt karriär inom teknisk utveckling och media i Hongkong, och har länge varit en frispråkig kritiker av Kommunistpartiet.

Yang har till Epoch Times avslöjat Wangs verkliga namn och tidigare arbetsplats, vilka båda kunde verifieras på internet. Epoch Times har inte försökt kontakta Wang eftersom det skulle utsätta honom för fara.

Den redogörelse som Yang gav sammanfaller i stort sett med vad som redan är känt om hur organstöld från Falun Gong-utövare går till i Kina - även om de försäljningspriser för organ som han antyder är högre än vad som tidigare rapporterats.

Ethan Gutmann, en undersökande journalist, vars bok om organstölder i Kina kommer att publiceras i augusti, fick en version av Yang Guangs redogörelse.

Hans respons var: "Även om det är ett andrahands vittnesbörd och måste tas med en nypa salt, så är det flera delar som sticker ut i Wangs redogörelse: 610-byråns tydliga, centrala roll i urvalsprocessen från Falun Gong, den extrema priselasticiteten beträffande organturismen från utlandet, och det överraskande låga antalet konventionella dödsdömda fångar som berövats sina organ (förmodligen i Harbin regionen) jämfört med Falun Gong-utövare."

Trots att Yangs redogörelse är andrahandsinformation beslöt Epoch Times att publicera den eftersom han tidigare har varit tillförlitlig, och eftersom det är brist på förstahandsinformation med tanke på hur extremt politiskt känslig informationen är, och eftersom redogörelsen i sig lägger till ytterligare information om vad som är allmänt känt om organstölder från samvetsfångar i Kina.

Wang övervakade logistiken

Wang var vid ett tillfälle ställföreträdande chef över logistiken, och sedan chef över logistiken vid två olika sjukhus i Kinas nordostligaste hörn. Därmed hade han bland annat överinseende över blodlagret på sjukhuset, blodmatchningen, förberedelser och prisförhandlingarna inför organtransplantationer, och att ordna logi för utlänningar som kommer till Kina för organtransplantationer, sade Yang.

Falun Gong-utövare är den viktigaste organkällan som används vid transplantationerna på de två sjukhusen där Wang arbetade, och processen – att katalogisera Falun Gong-utövare efter blodtyp, lokalisera kandidater och överföra dem till sjukvårdsinrättningar - övervakas av den lokala 610-byrån.

610-byrån är en utomrättslig, partistyrd hemlig poliskår som inrättades den 10 juni 1999, för uppdraget att eliminera Falun Gong. Den kinesiska regimen stödde en gång denna traditionella andliga utövning, men började förfölja den av rädsla för det stora antalet människor som hade börjat utöva Falun Gong.

Avrättade fångar

Dödsdömda fångar, brottslingar som har dömts till döden, står för bara en liten del av de organ som tas, hade Wang sagt.

- Han sade till mig att det inte ens i de tio största städerna i Kina avrättas fler än 50 fångar om året efter att de dömts till döden. Deras organ är därefter tillgängliga för transplantation, sade Yang.

Men ändå hade Wangs två sjukhus krav på sig att utföra mer än 2 000 organtransplantationer varje år.

- Dessutom vägrar en del ledande kinesiska tjänstemän och deras anhöriga inom Kommunistpartiet att ta emot organ från avrättade fångar. De frågar specifikt efter organ från unga, levande fångar. Därför reserveras organen från avrättade fångar vanligtvis för utlänningar som kommer till Kina för organtransplantationer.

Priserna för utlänningar är inte fasta, sade Yang - i vissa fall har de med gott om pengar, som desperat behöver ett organ, krävts på två miljoner dollar (USD) för transplantationen och sjukhusvistelsen, sade Yang.

Detta är flera gånger mer än det pris som annonserats på kinesiska webbsidor fram till 2006. Efter det att organstölder från Falun Gong-utövare avslöjades år 2006 av forskare utanför Kina, började transplantationscentra stänga ner webbsidor som annonserade priserna för operationerna.

Yang förklarade skillnaden genom att referera till hur det kinesiska sjukvårdssystemet kan utöva utpressning mot dem som kommer för att få hjälp.

- Ni känner inte till hur korrumperade och svarta sjukhusen är, sade han med hänvisning till fall där vanliga patienter i Kina kan tvingas betala mutor, eller slåss mot läkare och sjuksköterskor när de utsätts för utpressning.

Falun Gong ‘donatorer’

Wang sade att 610-byrån i staden Shenyang, nära hans sjukhus, från år 2000 började tillhandahålla uppgifter om potentiella Falun Gong "givare" i sitt förvar. De identifierades med kön, ålder, och lägernummer. Inga namn uppgavs.

Wang skickade sjukvårdspersonal till fängelser, arbetsläger och hjärntvättscenter för att ta blodprover, sade Yang. Han behövde förbereda utrustning, mediciner, kylskåp, utrustning för temperaturkontroll samt fordon.

När ett matchande organ hittats, kontaktade sjukhuset 610-byrån, som skickade en fångtransport med den aktuella Falun Gong-utövaren.

Sjukhuset tog sedan ytterligare ett blodprov för att se till att man hade rätt person, sedan sövdes offret och organen avlägsnades. Normalt togs lever, njurar, och hornhinnor ut på samma gång, enligt Wangs vittnesmål.

Kroppen bortskaffades därefter i sjukhusets förbränningsugn. Hela processen övervakades av 610-byråns agenter, sade Wang.

Sjukhuspersonalen hade instruktioner om att hålla hanteringen hemlig och var förbjuden att fråga vilka "givarna" var eller hur många transplantationer som gjordes på andra sjukhus.

- De 2000 till 3000 organtransplantationer som gjordes varje år rapporteras till partikommittén, sade Yang.

- Alla relevanta uppgifter om dessa organtransplantationer raderas från datorn under 610-byrånpersonal vakande ögon.

Källa: http://www.epochtimes.se/Redogoerelse-sprider-ljus-oever-organstoelder-fran-Falun-Gong-i-Kina-a27105.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.