USA: Resolution HR 5379 har introducerats i syfte att förse kinesiska brottslingar med sanktioner

Kongressledamot Chris Smith presenterade en ny resolution i syfte att bestraffa personer som står ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter i Kina.

Resolution 5379 (HR 5379) föreslår avslag av visum och finansiella sanktioner för människorättsförbrytare i Kina. Det här är det första förslaget som föreslår konkreta åtgärder till att ställa människorättsförövarna i Kina till svars.

Förövarna som omfattas av resolutionen inkluderar erfarna ledare, samt individer som utför sådana åtgärder. Förslaget omfattar specifika organisationer inom Kinas kommunistparti, som till exempel kommittén för politiska och rättsliga frågor (rättsliga utskottet), 610-byrån, samt administrativa organ såsom domstolsväsendet, väsendet för allmän säkerhet, arbetslägren och så vidare.

Förslaget ger skydd till de flesta offren för mänskliga rättigheter i Kina, inklusive Falun Gong-utövare, underjordiska kyrkor, etniska minoriteter, gravida kvinnor, etc.

Förutom spärr och återkallning av visum för förövare och deras närmaste familjemedlemmar, föreslås att finansiella åtgärder vidtas, som till exempel att frysa förövarnas tillgångar i USA.

HR 5379, infördes den 31 juli, 2014, och avser utskottet för utrikesfrågor samt utskotten för finansiella tjänster, domarkåren m fl.

Utskottet för utrikesfrågor röstade fram ett tidigare beslut, H. Res. 281, som fördömer tvångsorganstölder från samvetsfångar i Kina (bland annat ett stort antal Falun Gong-utövare). H. Res. 281 är nu redo för en allmän omröstning på i kongressen, varefter det kommer att bli en officiell kongress resolution.

Kongressledamot Christopher Smith i New Jersey, jobbar med representanthusets utrikesfrågor, och är också ordförande i dess Afrika-, globala hälso- globala mänskliga rättighets-, och internationella organisations utskottet.

Syftet med HR 5379 är att "införa sanktioner mot enskilda personer som är ansvariga för att begå allvarliga och pågående brott mot mänskliga rättigheter eller grova kränkningar av mänskliga rättigheter mot medborgare i Folkrepubliken Kina eller deras familjemedlemmar, för att skydda universella friheter i Folkrepubliken Kina, och för andra ändamål. "

Det amerikanska utrikesdepartementets 2013 International Religious Freedom Report släpptes en dag innan HR 5379. Den betonade också mekanismen av att ställa individer och / eller regeringar till svars för allvarliga människorättskränkningar enligt samma lag som rapporten grundar sig på.

Kongressledamot Smith har förespråkat resolutionen i ett uttalande vid en manifestation på Capitol Hill i Washington DC den 17 juli 2014: "Jag arbetar på en proposition just nu som kommer att sanktionera individer från Kina - tjänstemän, polis, samt de som torterar Falun Gong-utövare och andra som står upp för mänskliga rättigheter i Kina - med visumavslag och ekonomiska påföljder. ’The China Human Rights Protection Act of 2014’ är något jag vill presentera snart, eftersom kinesiska tjänstemän behöver få veta att deras handlingar får vissa konsekvenser. "

HR 5379 är särskilt kraftfull eftersom många KKP´-tjänstemän har tillgångar utanför Kina, och i synnerhet i USA. Finansiella sanktioner och förnekande av visering kan innebära att deras nuvarande flyktvägar, eller pensionsplaner, inte längre kommer att vara möjliga. Som sådana kan de påföljder som föreslås i propositionen att fungera som en effektiv avskräckande för dem när det gäller att delta i allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, som till exempel förföljelsen av Falun Gong-utövare.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2014/8/6/2409.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.