Kinesisk transplantationskongress kritiserats inne i Kina

Från vänster: australiske parlamentsledamoten Craig Kelly, professor Maria Fiatarone Singh från Sydneys universitet, och senator John Madigan tillsammans med 400 Falun Gong-utövare vid en manifestation för uppmärksammande av 20 juli (den dag 1999 som förföljelsen av Falun Gong började), framför australiska parlamentet den 16 juli 2014.

Den kinesiska Nationella transplantationskongressen hölls med ytterligt lågmäld inramning, där relevant information gjordes allmänt tillgänglig först i sista stund. I arbetet fram till konferensen ändrades platsen till staden Hangzhou och datum flyttats fram till den 30 oktober.

Under veckorna innan konferensen släppte World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG, Världsorganisationen för undersökande av förföljelsen av Falun Gong) två på varandra följande rapporter om det Kinesiska kommunistpartiets organstölder.

WOIPFG rapporterade att den förre hälsoministern vid den allmänna logistikavdelningen i Folkets befrielsearmé (PLA) personligen bekräftade att tidigare partichefen, Jiang Zemin, beordrade organstölder från Falun Gong-utövare medan de fortfarande levde, och den Centrala militärkommissionen diskuterade organstöld sinsemellan.

Avslöjandet av detta nya bevis chockade allmänheten i Kina, det vill säga dem som kunde komma åt nyheten. Vissa kineser protesterade även direkt mot kongressen och sade att de ansåg att många av deltagarna i själva verket var slaktare och bödlar klädda i vita rockar.

Öppningssessionen var dämpad, och information om några av talarna fanns inte tillgänglig.

Läkare vill inte bli nämnda

Dagordningen och annan adekvat information publicerades på den Kinesiska nationella transplantationskongressens webbsida den 30 oktober, vilket var konferensens första dag. Av de 10 talarna i öppningssessionen fanns på dagordningen endast sju läkares namn, medan namnen på de övriga tre inte fanns med.

Två av de icke namngivna talarna omnämns endast som partitjänstemän från Zhejiangs universitet respektive Röda Korset i Kina. Den siste talaren stod bara upptagen som tjänsteman på dagordningen, så ingen utomstående skulle veta vem talaren var, och vad hans eller hennes position är. Tydligen vill denna tjänsteman inte vara öppet involverad i kongressen.

Denna Nationella transplantationskongress var ursprungligen planerad till den 25 till 27 september i Chongqing. Men arrangören meddelade plötsligt den 28 augusti att den skulle skjutas upp till den 30 oktober, och skulle hållas i Hangzhou, huvudstad i Zhejiangprovinsen.

I tillkännagivandet om ändringarna sade Organtransplantationsgrenen av det Kinesiska läkarförbundet bara att det var ”på grund av särskilda skäl”. Så utomstående fick inte veta de verkliga orsakerna till ändringarna.

Information om kongressen fanns endast på kinesiska, på den officiella konferensens webbsida. Webbplatsen uppdaterades inte förrän den 29 oktober, och medierna i Kina bevakade inte heller nyheten.

Falun Gong-utövare marscherar i en parad längs gatorna i Hongkong för att protestera på Kinas nationaldag den 1 oktober 2014.

Nätanvändare reagerar

Även om Transplantationskongressen hölls extremt lågmäld var en del nätanvändare i Kina ändå bekymrade över händelsen och diskuterat den på nätet.

En nätanvändare kommenterade: ”Nu vet hela världen att sjukhusen i Kina har en massa slaktare i vita rockar. Om de fortfarande höll det här mötet inför offentligheten så skulle det bara exponera deras fulhet.”

Det fanns ett inlägg på en sociala medie-webbplats i Kina där man jämförde väntetiderna för organtransplantation mellan USA och Kina.

Jämförelsen visar att kinesiska sjukhus har mycket korta väntetider. Till exempel, enligt Amerikanska hälso- och omvårdnadsministeriet är den genomsnittliga väntetiden för njurtransplantation 1 121 dagar, för levertransplantation 796 dagar, för hjärttransplantation 230 dagar, och för lungtransplantation 1 068 dagar.

Sedan år 2000 har kinesiska sjukhus kortat väntetiden som genom ett trollslag. På sin webbsida tillkännagav Orientaliska organtransplantationscentret i Tianjin att väntetiden för njurtransplantation hos dem är mellan en vecka och mindre än en månad, med en genomsnittlig väntetid på två veckor. Organtransplantationsavdelningen på Shanghaisjukhuset Changzheng hävdar att den genomsnittliga väntetiden för levertransplantation bara är en vecka.

En kvinna från Jiangsuprovinsen i östra Kina kommenterade att på grund av den kinesiska kommunistregimens dåliga inflytande ser många kineser bara till vinst och är inte rädda för att begå ogärningar. Det finns inga moraliska hinder för läkarna i Kina.

Stjäl hjärtan - jag protesterar

En Shanghaibo kommenterat mötet med att ”det är ett möte om att döda och stjäla hjärtan, ett möte med demoner. Jag protesterar starkt mot det!”

En person från Dalian i nordöstra Kina kom med följande inlägg: ”De tidigare anklagelserna från utsidan av den stora brandväggen om organstölder, fördömdes som förtal, nu utgör många fakta inne i Kina indirekta bevis som bekräftar anklagelserna.”

Några svarade med att säga: ”Saker som händer i de mörka hörnen kommer förr eller senare att avslöjas. Dessutom kan transplantationen inte slutföras av en ensam person. Tianjins centralsjukhus Nr 1 har redan blivit fokus för världens medier. Vad är källan till organen? Det är alltid ett mysterium, men svaret kommer definitivt att avslöjas. Det är bara en tidsfråga.”

Källa: http://www.epochtimes.se/Kinesisk-transplantationskongress-kritiserats-inne-i-Kina-a27612.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.