Titta inåt för att eliminera det onda som separerar medutövare

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 

Hej Ärade Mästare!
Hej medutövare!

Jag började utöva och kultivera Falun Dafa i januari 1999. Nu vill jag dela mina erfarenheter med andra utövare om hur man kan eliminera det onda som separerar oss Falun Gong-utövare.

Ungefär sex månader efter att jag började utöva Falun Dafa började KKP(kinesiska kommunistpartiet) förfölja Falun Gong. På grund av att jag berätta sanningen om Falun Gong och exponera förföljelsen, har jag torterats olagligt upprepade gånger av KKP. Under min
kultiveringsperiod, har jag bevittnat den gudomliga kraften i Falun Dafa och det onda hos KKP. Jag upplevde också att ondskan inte kan tillåtas att separera Dafa lärljungar och kan elimineras helt genom våra upprätta tankar.

Störningar utomlands

Innan jag åkte utomlands trodde jag att jag skulle få hjälp av mina medutövare i utlandet. Men efter att jag har kommer hit, upptäckte jag att några Dafa-utövare var försiktiga med att vara nära mig, en del misstänkte t o m att jag var en spion. Detta påverkade min tillit till andra utövare och jag har stött på stora svårigheter senare i mitt liv. Tre år senare fick jag avslag på min ansökan för internationell flyktingstatus, och utan arbetstillstånd, stötte jag på en hel del svårigheter. Dessutom ansökte min man om skilsmässa och min familj splittrades helt.

Jag började tänka, "är det fel av mig att bo utomlands?" Jag hade genomlidit en grym förföljelse i Kina, och polisen i KKP gick till mitt hem i Kina för att ta reda på min vistelseort efter det att jag kom utomlands. I det vanliga mänskliga samhället skulle jag vara skyddad enligt den internationella konventionen (FN konventionen) om skydd för flyktingar. Som
en Falun Gong-utövare är det inte fel att stanna utomlands för att bekräfta Dafa. Men varför stötte jag ändå på sådana svårigheter? Jag försökte se inåt, men kunde inte hitta orsaken. Jag var bitter i mitt hjärta. Till slut tänkte jag: "som Dafa lärljunge, oavsett vad som händer, måste jag göra de tre saker som Mästaren ber oss att göra. Oavsett vilken miljö jag stöter på, ska jag hjälpa Mästaren att räta upp Fa.” Den här tanken hjälpte mig att övervinna vedermödor och gradvis eliminera de onda faktorerna som skiljer oss medutövare.

Att klargöra sanningen

När jag kom hit bodde jag i en liten stad, som ligger ungefär en och en halv timme med tåg från centrum, och det tog ungefär en timme att gå från mitt hem till tågstationen. De lokala utövarna hade ofta aktiviteter i centrum på lördagar för att klargöra sanningen om Falun Gong. Jag deltog i nästan alla aktiviteter. Jag minns att flera gånger jag var hemma vid
midnatt efter våra aktiviteter.

Ungefär sex månader efter min ankomst, mötte jag en dag en kinesisk man på tunnelbanan. När jag gav honom "Nio kommentarer om kommunistpartiet" tidningen, ville han inte acceptera det på en gång, i stället frågade han mig varför jag gav honom den här tidningen. När jag pratade med honom i över en timme, tog han emot tidningen till slut och sa att han skulle läsa den noga hemma. Han berättade att en västerländsk Falun Gong-utövare gav det till honom innan, men han har inte läst den. Han sade att den västerländska utövaren hade delat ut den här tidningen till kineser framför det kinesiska konsulatet i flera år.

Jag tyckte att det var ingen slump att möta den här mannen. Jag insåg att vi behövde kinesiska Falun Gong-utövare att klargöra sanningen utanför det kinesiska konsulatet. Sedan dess har jag prioriterat att klargöra sanningen om Falun Gong utanför det kinesiska konsulatet i tre och ett halvt år. En dag innan de olympiska spelen 2008 var det liget regnigt, så jag gick till det kinesiska konsulatet med ett paraply i ena handen. Jag hade material för att klargöra sanningen i den andra handen för att klargöra sanningen som vanligt. De människor som står i kön utanför konsulatet brukar normaltacceptera material om Falun Gong. Men den dagen, var det väldigt få av dem som tog emot materialet. Jag var lite förbryllad. Jag berättade då sanningen för var och en, och gav dem material, en efter en. Men de flesta av dem avvisade mig helt kallt. När jag gick framför två unga män omkring tjugo år gamla, tog de inte tar materialet omedelbart, i stället ställde de en hel del frågor om Falun Gong. Jag svarade dem lugnt. Jag pratade inte högt men människorna runt omkring kunde höra det vi sa. Det resulterade i att båda de unga männen tog emot material och fler människor i kön följde deras exempel.

Efter att min ansökan för den internationella flyktingstatus avslogs inledde jag ett överklagande i rättsprocessen samtidigt som jag sökte hjälp från det lokala parlamentet, och klargjorde sanningen och berättade om min personliga erfarenhet av det traditionella samhället.

Jag kontaktade drygt 100 parlamentsmedlemmar i min provins via internet och skrev ett brev till var och en för att vädja om hjälp. Jag hade tänkt att skicka breven till deras kontor personligen, till var och en. Det snöade kraftigt den dagen, och jag hade avtalat en tid i förväg med en västerländsk utövare att vi skulle gå dit tillsammans, men medutövaren blev sen upptagen och kunde inte komma. Jag ringde en annan medutövare och hon kom genast efter att ha fått mina telefonsamtal. Vi skickade dessa brev till kontoret till alla ledamöterna i parlamentet. Ungefär en vecka senare fick jag svar. En partiledare anförtrott sin sekreterare att träffa mig ansikte mot ansikte eftersom han var mycket oroad över mitt lidande i det förflutna och min nuvarande situation. Senare vann den här ledaren för detta parti de regionala valen, helt oväntat. Jag tror att pga. hans stöd till Falun Gong fick han en välsignelse.

De onda elimineras

Allteftersom tiden går, i samarbete med att bekräfta Fa tillsammans med de lokala utövarna, har det onda i andra dimensioner som skiljer oss utövare gradvis eliminerats.

Innan jag åkte utomlands såg jag oss utövare som en stor familj. När jag var i Kina brydde sig utövare mycket för varandra på grund av förföljelsen, och jag trodde att det skulle vara detsamma i utlandet. Nu insåg jag att, att förlita sig på andra utövare är också Qing, jag ska kultivera bättre och förbättra mig i den här aspekten.

När jag åkte utomlands var mina fasthållanden för rädsla och konkurrens stora, och dessa faktorer kan ha varit de faktorer som hindrade mig från att assimilera mig till hela kroppen av de lokala utövarna.

Som Dafa utövare är de konflikter som äger rum i vår närmiljö och under våra projekt och kultivering ingen tillfällighet, de utgör en möjlighet för oss alla att bli mer upplyst och att förbättra sig i sin kultivering. Så fort vi förbättrar vårt Xinxing som helhet, kommer de onda faktorerna som skiljer Dafa-lärjungar att tas bort från grunden.

När jag skriver denna erfarenhetsberättelse, blev ett smärre klagomål som fanns kvar i mitt utslagen. I mitt hjärta återstår bara ett tack till vår Mästare, tack för att Du arrangerar detta tillfälle för oss att öva och kultivera. Jag kommer att vårda alla möjligheter att höja mitt Xinxing, titta inåt för att rena mig själv, försöka vara mer medkännande med andra
utövare, kultivera flitigt och hjälpa till med att räta upp Fa och återvända till mitt riktiga hem.

Låt mig avsluta min erfarenhetsberättelse genom att dela med andra utövare
av Mästares Fa:

"Om ni kan rannsaka er själva i allt ni stöter på, då skulle jag säga att ni är verkligen anmärkningsvärda, och ingenting kan hindra er i er väg till fulländning. Dock när ni stöter på problem, ser ni ofta utåt - "Varför behandlar du mig så där?" - och känner att ni har blivit
orättvist behandlade, i stället för att granska sig själva. Det är den största och mest farliga hinder för alla levande varelser. Förr i tiden sade en del människor att det var omöjligt att lyckas i kultiveringen. Hur kan man lyckas i kultiveringen? [De kunde inte lyckas] eftersom det var det största hindret, och ingen var villig att rannsaka sig själv när problem uppstod. När en person känner sig sårad, eller när han stöter på motgång, det är verkligen svårt för honom att ändå rannsaka sig själv och se om han har gjort något fel. Om en person kan göra det, då skulle jag säga att på denna väg, på denna kultiveringsväg, och för evigheter i hans existens,
ingenting kan stoppa honom. Det är verkligen fallet." (Fa-undervisning vid
konferensen i Singapore - 22 aug & 23, 1998)

Tack Ärade Mästare!
Tack kära medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.