Ta bort fasthållanden och karma - en upprätt och underbar väg

Hälsningar till Mästaren
Hälsningar till medutövare

Jag utövar Falun Gong sedan januari 2011. Det är tack vare en kinesisk utövare som gav mig en folder som jag lärde känna denna andliga metod och att jag började kultivera.

Sedan barndomen, kunde jag intuitivt känna att det fanns något mer än denna materiella värld att lära känna. Folk brukade säga att jag drömmer. Trots att jag förkastade religion under flera år, kom jag tillbaka till andlighet och till ett sökande efter en andlig metod som kunde hjälpa mig att hitta en väg mot sanningen.

Falun Dafa ger mitt liv en djup, progressiv och radikal förändring.

Jag önskar dela med Er visa svårigheter i min kultivering et de förståelser jag har på min Xinxing-nivå.

Min kultivering av munnen.

Mästaren säger i Zhuan Falun
”Vi öppnar munnen och talar, och vi talar helt i enlighet med en utövares Xinxing och ska inte sprida missämja, inte prata strunt. Som kultiverare ska vi mäta oss själva med Fas måttstock, bör det sägas eller ej.”

Jag upplever ofta svårigheter att tala inför andra, speciellt framför utövare, trots att jag tror att det är nödvändigt att jag säger visa saker. Jag tror att, allmänt, det är en rädsla att framhäva min ståndpunkt i fall det skulle leda till en konfrontation med andra. Det kan komma från en rädsla att bli destabiliserad, kopplad till tankar om jämförelse med den andra, och en oro att avslöja min tankar för andra och att kanske göra de besvikna.

Jag upplever ofta en svårighet att låta mig förstod av andra pga. min rösts låga volym som är huvudsakligen kopplat till min saknad av självsäkerhet. En utövare har nyligen påpekat det för mig flera gånger och med skratt, jag blev djupt berörd och ville bara gråta eftersom jag känner ofta skam över detta tillkortakommande och jag ser att den ofta hindrar mig att göra väl sanningsklargörandearbetet.

Dessa fasthållanden är starkt förankrade i mitt mänskliga hjärta som jag måste möta ännu mer nu när jag är en Dafa utövare, men jag ser också att jag blir av med dem så småningom.

Mästaren säger i Zhuan Falun

“Att kultivera munnen, som vi talar om, handlar om anseende och egen vinning som inte kan ges upp bland vanliga människor och som inte har någonting att göra med kultiverarnas egentliga arbete i samhället; eller om det meningslösa skvallret bland lärjungarna av samma kultiveringsmetod; eller om den skrytsamma mentaliteten på grund av fasthållanden; eller om spridandet av skvallret som hörts någonstans; eller om att bli mycket upphetsad när du talar om en del andra saker i samhället och att du tycker om att tala om dem. “

En annan aspekt om min svårighet att tala, är att säga saker som jag anser vara viktiga men att jag inte kan uttrycka på ett bra sätt. Antingen kan jag inte uttrycka min tanke i sin helhet för att jag saknar ord för att säga allt eller att min tanke inte är tillräcklig klar. Eller är jag inte autentisk, talar genom fördomar eller allmänna förställningar. Mer och mer ångrar jag mig i dessa situationer, eftersom jag missleder andra när de litar på mig.

Jag känner ibland att färdiggjorda påstående kommer ur min mun och att de reflekterar föreställningar som jag inte har tagit mig tid att titta på som en Dafa utövare.

Jag blir mer om mer medveten om dessa svårigheter i kultiveringen av munnen tack vare Dafa. Att studera Fa hjälper mig att förstärka mitt huvudmedvetande för att inte avvika med futtiga, partiska eller olämpliga uttalanden. Min förståelse är att många av mina fasthållanden avslöjas i mina ord. Det är tillfälle att bli medvetna om de och ta bort de.

Öka medkänsla genom att förklara sanningen och höjga Xinxing

Hur jag betraktar andra ändras sedan jag studerar Fa. Jag inser nu att jag har haft många själviska tankar hela livet och få barmhärtiga tankar mot andra.

Jag känner ofta att levande varelser lider, och jag vill stödja de, trösta de. Shan kommer fram i mig så småningom och jag tänker mer på andra. Jag tittar inte ner på andra längre och försöker förstå de genom att försöka sätta mig i deras skor. Om några nedvärderande tankar kommer, jag eliminerar de. Vad kan leda till att jag tittar ner på andra är ofta missförstånd eller att jag inte titta inåt.

Till exempel har jag åkt flera gånger till en annan stad för att förklara sanningen. Människor verkade reserverade och högdragna. En bekant kände samma sak. Jag tyckte det var svårt att ge information, låta människor signera petitionen eller klargöra sanningen.

Om jag låter denna känsla ta över, kan jag bli föraktfull och tänka « ingen fara jag lämnar de med deras självgodhet ». Med denna tanke vill jag verkligen gå långt ifrån dessa människor. Men om jag tittar inåt, kan jag redan ifrågasätta denna känsla och inte låta den stoppa min förklaring av sanningen. Den är inte objektiv. Denna känsla är också kopplat till lathet, otålighet och strävan efter resultat. I denna stad finns det faktiskt många goda människor som inte var som jag trodde. På min nivå kunde jag fortfarande inte förstå visa komplicerade situationer, jag kunde bara vara ödmjuk och göra vad en Dafa utövare ska göra. I korthet, var den rätta attityden att vara tolerant, uthållig och tålmodig för att förstå vad jag gjorde på ett högre plan.

Vandra på den väg arrangerad av Mästaren

När jag förklarar fakta på marknader, så blir de flesta människor som stannar för att lära sig om förföljelsen av Falun Gong berörda. Vissa blir tårögda, visa uttrycker sin förargelse mot de som begår sådana illdåd, och visa ville erbjuda hjälp. De tog material och petitionssidor för deras anhöriga and vänner. Men ibland gick sakerna inte så lätt.

Det fanns en liten marknad som var välkänd som brukade ha få lediga platser på somrarna och jag kom lite sent. Den person som var ansvarig för marknaden sa att han hittade en lämplig plats för mig och att de inte skulle störa andra. Jag kände denna plats inte var så dålig. Den som hade marknadsstånd bredvid accepterade min plats. Framför den platsen fanns det en stor öppen yta utan marknadsstånd, människor kunde cirkulera fritt.

Allt verkade vara i ordning. När jag höll på sätta upp mitt stånd, en kvinna sa till mig « Hej, det ska vara en föreställning i marknaden senare idag, om du sätter upp din stånd här, den kommer minska ytan ». Jag väntade mig inte att bli anklagad för detta. Jag hade träffat denna kvinna tidigare. Hon hade redan skapat problem för en annan marknadståndinnehavare som råkade vara min granne idag. Jag blev försiktig. Jag kände hon vara här för att skapa problem. Hade hon någon rätt att bestämma på marknaden? Min ilska började växa.

Jag sa till henne att jag kunde flytta på mig när föreställning började. Hon gick inte med det och hämtade sina anhängare. Jag gick och pratade med den marknadsansvarig, han förklarade att han inte vill be inblandad i det, och försökte hitta en annan plats för mig. Till sist flyttade jag till en annan plats, där färre människor gick förbi. Senare försökte damen leka kurra gömma med mig och skickade andra människor för att berätta att om brandkåren körde förbi, mitt stånd skulle vara i vägen.

Jag kom ihåg från Zhuan Falun och citerar

“Så från och med nu, när du stöter på en konflikt ska du inte se det som en tillfällighet. För när en konflikt uppkommer händer det plötsligt, men det är ingen tillfällighet, det syftar till att höja ditt Xinxing”. Jag förstod att det var en test för att förbättra migsjälv. Jag lugnade ner mig och tog ett steg tillbaka för att fundera.

Det var min Xinxing test. Jag tittade inåt för att se om det var något jag inte hade gjort bra. För det första, lärde jag inte känna de andra handlarna och talade med de, för att låta de veta vad jag gjorde. Det hade varit en bra möjlighet att klargöra fakta, eftersom de troligen inte skulle komma till mitt stånd. För det andra, jag använde fortfarande mina mänskliga föreställningar för att göra saker. Jag skulle ha anpassat mig till situationen utan att sträva efter något resultat, och ha tillit till Mästarens arrangemang. Jag skall också försöka mitt bästa för att möta och lyckas med de oundvikliga tester för att förbättra mitt Xinxing.
När jag tänker på denna kvinna som skapade problem för mig, jag kan se hennes fasthållande att vilja göra bra affärer. Även om hon var mer självisk, mer listig än andra, hon behöver också lida för alla sina dåliga gärningar. Hon har gett mig en möjlighet att förbättra mig. Jag tackar henne från djupet av mitt hjärta. Det betyder att om jag har chansen att träffa henne igen, jag skulle inte känna någon ilska mot henne ; Jag skulle prata med henne normalt och respektfullt.

Som Dafa utövare vi möter alla svårigheter och vedermöda i kultiveringen. Så länge vi oavbrutet studerar Fa, mäter våra ord och handlingar med Dafa, kan vi gå övervinna svårigheterna och bryta genom prövningarna, och ständigt förbättra vårt Xinxing. I framtiden, jag ska ha mer tillit till Mästaren, till Fa och följa « Sanning, Godhet och Tålamod », och göra de tre sakerna bra.

Tack vare Dafa, jag har kunnat gradvis eliminera mina fasthållanden och karma. Att oavbrutet studera Fa har vidgat mina tankar. Jag vandrar på en upprätt och underbar väg.

Tack Mästaren!
Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.