Min kultiveringserfarenhet

Hälsningar till barmhärtiga Mästaren! Hälsningar medutövare!

Jag började utöva Dafa med min mor 1999. Jag var bara åtta år gammal på den tiden. Vi gick regelbundet tillsammans till övningsplatsen för att öva, och lite senare gav min mor mig boken "Zhuan Falun" och sade att jag skulle ha den med mig hela tiden. Naturligtvis kunde jag inte förstå många saker i den på grund av min ålder men jag fortsatte att läsa lite grand hela tiden.

Jag brukade vara sjuklig i min barndom, jag hade jag ofta mycket svår huvudvärk och hade influensa titt som tätt. Medicinerna hjälpte inte utan bara förlängde sjukdomen. Jag kunde inte gå i skolan som alla andra eftersom jag mestadels kände mig sjuk.

Övningarna hade en stor inverkan på mitt hälsotillstånd, ju mer jag gjorde dem desto bättre kände jag mig. En dag, när min mamma tog mig till Fa-studiegrupp, var jag sjuk och svag och lite rädd, men andra utövare sade till mig att inte oroa mig, det är bara processen att rena kroppen.

Efter en tid gifte sig min mamma med en kinesisk utövare och mitt liv förändrades dramatiskt. Jag fick en ny miljö i vilken de flesta utövare var kineser. Dessutom hade jag en kinesisk farmor. Hon tog mig ofta för att studera Fa med kinesiska utövare. Jag gillade verkligen den här miljön och kände att vi var en enda stor familj.

Flera år senare kunde min farmor inte få visum och hon var tvungen att åka till ett annat land, där hon beviljades flyktingstatus. Vid den tiden slutade min mamma att träna och kände sig dålig. Det var svårt för henne att göra hushållsarbete och ta hand om min lillebror. En dag när jag kom för att hämta min bror från förskolan började jag gråta då jag insåg att nu kommer allt familjeansvar att överföras på mig och jag var inte redo för det. Då insåg jag att jag hade kommit till en vändpunkt i min kultivering. Det var dags att använda allt jag hade lärt mig under de senaste åren, visdom och förståelse, det är dags att träna, att förlita mig på mig själv och inte på andra. Denna tanke blev styrkan som stärkte min vilja.

En annan utmaning för mig var det faktum att min mamma starkt hindrade mig från att träna och ville inte ens låta mig gå till övningsplatsen. Men jag sa till henne mycket bestämt att jag inte slutar öva, eftersom utövande har gjort så mycket nytta för mig och jag undrade hur hon ens kunde prata så. Jag insåg att jag skulle ha fast tro på Mästaren och Fa, oavsett vad som hände.

Mästaren sade: "Kultivering är allvarligt. Inte ett test eller umbärande kommer att verka som ett skämt", "Det testas också då om du är ståndaktig mot denna Fa." ("Fa-undervisning vid konferensen i Houston, oktober 1999"). Den natten hade jag en dröm där min mor och min far drog mina händer till motsatta riktningar, min mamma försökte hindra mig från att öva och min pappa bad mig att gå till kyrkan. Jag vaknade mycket svettig och hela min kropp skakade. Jag var i detta tillstånd flera minuter. Då bestämde jag mig att sitta ner och sända upprätta tankar för att eliminera de kaotiska gudar och onda faktorer som störde mig. Allt var borta inom tio minuter som om ingenting någonsin hade hänt.

En ny kultiveringsmiljö

När situationen blev bättre i familjen och min mamma började må bättre, bestämde jag mig att ordna upp mitt privatliv. Eftersom jag varit tvungen att ta ansvar för många arbetsuppgifter i familjen under lång tid, tyckte jag det var dags för mig att leva självständigt. Jag trodde att det skulle vara mycket lättare, men senare insåg jag att istället för att glatt acceptera vedermödor och svårigheter började jag tro att problemen skulle spolas bort. I själva verket hade jag totalt fel.

Jag gifte mig med en utövare från en annan stad. Jag var mycket lycklig och tänkte att nu började jag ett nytt liv. Men mina tankar var inte rättfärdiga; mitt liv blev ännu svårare.

Jag hade många konflikter med min man och vi grälade hela tiden. Jag saknade medkänsla och tålamod, kunde inte ge efter till min man, tänkte på honom på ett mänskligt sätt att hans agerande var fel, och jag tittade aldrig inåt. På grund av det faktum att ingen av oss kunde försonas, kritiserade och sårade vi ständigt varandra. Alla dessa dåliga saker förvandlades i min själ till ett stort berg som verkade oberört.

Eftersom jag inte längre såg på saker och ting från Fas perspektiv, blev allt i mitt liv kaotiskt. Jag kunde inte hitta ett jobb under lång tid, och när jag fick ett var jobbet bara tillfälligt med låg inkomst. Mitt fysiska tillstånd var också ytterst dåligt och jag kände mig väldigt hård. Senare lyckades jag ändå hitta ett jobb, men jag var upptagen alla helger när vi hade gruppstudier och aktiviteter. Således var jag avskuren från gruppen och jag kände bitterhet i mitt hjärta. Jag kunde inte lämna mitt jobb eftersom vi inte kunde klara oss utan min inkomst och det var inte lätt att hitta ett annat jobb.

Jag använde min fritid för att göra saker men jag saknade verkligen vår gruppmiljö. Jag var mycket svartsjuk på min man eftersom han hade mer tid att göra saker och studera Fa i grupp. Missnöje och förbittring övermannade mig så mycket att jag inte kunde tänka på något annat, inte ensa att studera Fa, kunde inte få insikt och resa mig upp. En dag ringde jag en utövare och berättade om min situation och sade att jag kände mig som om jag drevs bort från Dafa, att jag inte hade någon kraft att ta ett steg framåt. Hon sa att jag måste tänka på mitt uppdrag och studera Fa med ett lugnt sinne, att tänka på min situation och titta inåt, hon lovade att stödja mig.

Jag hade en enorm önskan att förbättra mig och resa mig upp snabbt, men jag hade ett test som väntade på mig och som jag inte kunde passera. En gång när jag kom hem, grälade jag med min man och återigen kunde jag inte stå ut med att hålla tyst, tvärtom argumenterade jag ännu mer för att bevisa min synvinkel. Min man var så arg att han till och med slog mig. När jag vaknade upp på morgonen insåg jag att det här inte kunde fortsätta längre, att jag inte kunde gå hem med Mästaren om jag gör så här, och att det var väldigt viktigt för mig att ändra mitt hjärta.

Jag satte upp ett mål att i grunden förändra mig själv, att ha kontroll över mina tankar och handlingar, utveckla tålamod och medkänsla. Jag släppte taget om bitterhet och försökte förstå min man mer. Jag bestämde mig för att göra allt som bara var möjligt genom att använda min fritid och mina möjligheter. Det tog mer än två timmar att komma till arbetsplatsen så jag använde tiden för att studera Fa. Så fort jag tog ett steg framåt och började arbeta med mig själv, började situationen ändra sig omedelbart. Förhållandet mellan mig och min man började förbättras, min chef erbjöd mig en ny befattning på jobbet som gav mig en vanlig arbetsvecka med två lediga dagar. Min nya befattning krävde många nya kunskaper som jag var tvungen att lära mig från grunden, men jag lärde mig allt väldigt fort och jag arbetar fortfarande där.

Mitt arbete var också en ny miljö för att förbättra mig. När vi hade omplaceringar på kontoret slog det ihop olika avdelningar. Jag anslöt mig till den anställde som ingen ville arbeta med. Under arbetsdagen tog hon ofta tag i irrelevanta frågor, hon kunde spendera timmar med att tala högt i telefon om oväsentliga saker, och sedan helt sonika lämna kontoret och lämpa över sitt jobb på mig. Detta beteende var just sådant som fick mig på dåligt humör, och jag uttryckte mitt missnöje till henne och försökte förklara att det var fel. Men hon blev bara mer upprörd. Efteråt insåg jag att jag var tvungen att vara snäll mot henne, och bara genom att vara en förebild skulle jag kunna få henne att inse. Jag var inte längre arg på henne, och när hon gick hem tog jag hennes samtal utan ett ord och hjälpte henne med hennes arbete. Förhållandet mellan oss blev snart tillrättalagt.

Klargöra sanningen till kineser

Eftersom jag växte upp i en kinesisk miljö lyckades jag lära mig att tala kinesiska. Jag förstår helt klart att jag fick denna förmåga genom Dafa. Sedan barndomen hade jag gått ut för att dela ut flygblad på kinesiska. Åren 2000-2001 var situationen mycket spänd, många kineser trodde på lögnerna och ville inte ta vårt material. De rev våra flygblad och hade sönder våra sanningsförklarande dvd-skivor med hat i ögonen och kastade dem sedan på marken. Att se deras grymma ansikten gjorde mig lite rädd, men jag visste att jag gjorde det rätta och att det tog bara lite tid för att få dem att förstå oss.

År 2002 började Ryssland publicera Epoch Times på kinesiska som har blivit ett utmärkt verktyg för att få fram fakta. Jag gick ut med en utövare varje helg för att dela ut den på större marknader där många kineser arbetade. Vi var bara två och vi hade mer än 500 tidningar, och det tog en hel del tid att komma till varje marknadsplats. I denna process övervann jag en massa saker, som till exempel trötthet, kyla, värme, rädsla och mycket mer. När våra mänskliga föreställningar förhärskade ville kineserna inte ta material och jagade oss. Vi stannade då, sände upprätta tankar och gick vidare och jagade bort alla dåliga tankar. På grund av att vi envist distribuerade material har många av dem ändrat sin inställning till Dafa. I denna process förbättrades mitt kinesiska språk också. Innan var jag ovillig att tala men sedan blev jag starkare och fick självförtroende. När man frågade mig var jag lärt mig tala kinesiska så bra, svarade jag att min farmor var kines och hon utövade Falun Gong. Många var chockade över att höra detta, de inte bara ändrade sin attityd utan blev också våra vänner genom ständig kommunikation och läsning av material. Med tiden hade antalet utövare, som deltog i projektet, ökat och vi kunde nå fler och fler kineser.

Ett par dagar innan vi nästa gång skulle dela ut material till kineser utvecklade jag symtom på vattkoppor. Små blåsor täckte hela min kropp och jag kunde inte ens sova eftersom huvudet var också täckt med dessa blåsor. Dessutom hade jag hög feber. Dagen innan vi skulle distribuera materialet visste jag inte vad jag skulle göra, om jag ska gå eller inte. Jag var rädd att mitt tillstånd skulle skapa ett dåligt intryck. Men jag bestämde mig ändå att vi bör gå, för om något hindrar oss från att göra saker var det ett förhinder. När jag började dela ut material var den första som jag träffade en välbekant kines som var mycket glad att få det senaste numret av tidningen. Han tittade på mig och sa att jag såg så bra ut idag. Jag var chockad och den första tanken var att han skämtade. Men han menade det på allvar och när jag pekade på de röda blåsorna i ansiktet sade han att han inte såg dem. Jag visste genast att genom dessa ord ville han säga mig att jag, trots mitt tillstånd hade kommit, hade ett så gott hjärta men att jag fortfarande tänkte på några blåsor. Under hela den dagens utdelning av tidningar sade inga kineser något om mitt tillstånd utan alla var snarare mycket glada att se mig. Genom denna incident fick jag ovärderlig erfarenhet av hur viktigt det är att hålla upprätta tankar hela tiden och förneka de gamla krafterna.

Den andra liknande händelsen hände innan nästa nummer av tidningen skulle delas ut. När jag vaknade upp på morgonen började jag samla ihop saker men när jag kom till spegeln märkte jag att något var fel med mitt ansikte. Jag tittade närmare och såg att jag hade en knöl stor som ett plommon under höger öga. Tyvärr kunde jag inte den dagen distribuera tidningen. Men eftersom vi nästa dag skulle gå till en annan marknadsplats bestämde jag mig att i morgon skulle jag absolut gå. Min man och jag stannade hemma och beslöt att sända upprätta tankar varje timme för att eliminera störningarna. Jag var helt klart medveten om att det onda försökte ingripa för att hindra mig att gå och distribuera tidningen. Däremellan läste jag också Fa och höll upprätta tankar. På morgonen hade svullnaden lagt sig och vi gick lyckliga till marknaden.

Mästaren sade: "Var noga med att inte glömma att ni är kultiverare. Det är bara för att ni har kultiveringen som er grund som ni kan gå och försöka rädda människor. Endast med en grund i kultivering och upprätta tankar som har växt sig starka kommer ni att lyckas med att rädda människor och fullborda ert åtagande. Så ni får inte försumma er egen kultivering. Detta kommer alltid att gälla." (2012-års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden)

Fram till nu har vi gått ut för att dela ut tidningar och annat material till kineser. Situationen har genomgått stora förändringar. Många kineser är inte bara glada att ta vårt material, utan pratar också med andra om dem och lämnar information till andra. Några har lämnat KKP. Under hela den här tiden träffade vi många kineser och oavsett hur de betedde sig och oavsett vad de sade, insåg vi att de var alla extraordinära, och att det är mycket viktigt att klargöra sanningen. Efter att ha läst " 20-årsjubiléets Fa-undervisning" har jag på djupet förstått hur viktigt det är, och det är inte lätt.
Mästaren sade: ”Jag har berättat för er tidigare att dagens kineser en gång var Kungar från de många etniciteterna som är kända från historien, Kungarna från varje era; de är Kungar från högre plan i kosmos som har kommit ner till Jorden, som har reinkarnerat i Kina. Räddandet av dem kommer att medföra räddandet av oräkneliga kännande varelser bakom dem, vilka de representerar. Så det är inte så enkelt. När en sådan person når räddning och det resulterar i att så många fler blir räddade, vem ska eliminera all den karma som är inblandad? Hur ska han ta sig igenom det testet? Vad måste han göra för att de gamla krafterna ska ha mindre kryphål att utnyttja? Vad måste göras för att få de kännande varelserna och de många gudarna på olika nivåer i kosmos som verkar under de gamla Fa-principerna och gamla föreställningarna, att tycka att han kan godtas? Vad krävs för att de varelser som berörs ska känna sig okej med det och tillåta er att ta er igenom [testet]? Det är verkligen svårt. Men Mästaren har sagt att ”När lärjungar har tillräckligt upprätta tankar så har Mästaren kraften att vända strömmen.” Om dina upprätta tankar är tillräckligt starka, vem skulle våga göra något? Så när det är du som har rätt kan Mästaren lösa vad som helst.” (20-årsjubiléets Fa-undervisning")

En dag min man och jag erbjöd en tidning till en kinesisk man. Han bläddrade igenom den och sa: "Det är inte sant." Men eftersom jag pratade på kinesiska tvingade det honom att fortsätta samtalet. Jag berättade för honom om Falun Gong och lovade att komma med en dvd om självbränningen nästa gång. Nästa gång berättade han: "I Kina såg jag en hel del affischer och broschyrer om Falun Gong, jag hittade dem vid dörren och i korgen på min cykel, men jag vågade aldrig titta på dem. Jag arbetar för närvarande i Ryssland, och här erbjuder du mig material." Han var mycket förvånad över att även här, i Ryssland, kan människor utöva Dafa. Från hans ord insåg jag varför utövares insatser i Kina och runt om i världen är så viktiga.

Vi hade vänskapliga relationer med många kineser. Vi gratulerade dem vid olika tillfällen, gav presenter och hjälpte dem när de behövde hjälp, och jag undervisade dem även i ryska språket. Detta hade också en bra effekt, speciellt när de hade svårt att acceptera sanningen. Vid sådana tillfällen berättade jag uppriktigt om förföljelsen i Kina och vilken nytta jag fick genom utövandet. Det fanns en kines som inte ville ta material men varje gång han gick förbi mig sa jag hej och frågade hur han mådde. Efter ett år kom han upp och frågade efter tidningen. Nu är vi goda vänner och han tar regelbundet en tidning åt sig själv och till sina vänner.

Vissa kineser, som hade insett sanningen, gav oss presenter, erbjöd mat och te och bad oss att stanna och prata för att visa sin tacksamhet. En vinter, innan jag skulle distribuera material, förlorade jag mina handskar, och det var mycket kallt utanför. Först var jag upprörd men sedan glömde jag bort det. Efter ungefär en halvtimme, träffade jag en kinesisk vän och gav honom en ny tidning. Han såg att jag inte hade handskar och sa: "Idag är det så kallt, var är dina handskar?" Jag sa att jag hade förlorat dem, men det fanns inget att oroa sig för då jag snart skulle åka hem. Men det hindrade inte honom, han glömde till och med sitt jobb, han bara gick och bad mig att vänta på honom. Några minuter senare återvände han med nya handskar. Jag kände mig mycket obekväm att ta emot dem och vägrade länge. Men han ville inte lyssna på mig utan sa åt mig att ta dem som ett tecken på tacksamhet.

Utöver detta ger vi tidningar till byggare när de avslutar sitt arbete. Så fort de ser oss springer en del av dem till oss, skakar hand och är uppriktigt tacksamma. Vissa säger, "Tack, vi vet att det inte är lätt för dig." Och de ropar när vi går därifrån "Falun Dafa Hao" En kines tog tidningen och tittade på oss sade "Bra jobbat, du gör ett utmärkt jobb." Men det finns också en grupp av kineser som inte vill läsa materialet. Jag förstod att Mästaren uppmuntrar och inspirerar oss genom dessa människors ord. Och den andra gruppen ger en vink att vi inte har mycket tid, och vi måste försöka hitta ett sätt att ge dem hopp om räddning

Att delta i arbetet med Dafa-hemsida

Att översätta för den ryska versionen av en Dafa-webbplats har också blivit en del av min kultivering.

Här började jag om från början också, och nu förstår jag att det här projektet gav mig ett stort genombrott. Genom att göra översättningar regelbundet fick jag mycket kunskap om andra utövares erfarenheter. Och de artiklar jag får är som om de vore speciellt skrivna för mig. När jag inte kunde klara något test eller förstå något för en längre tid fick jag en artikel för översättning som beskrev ett liknande problem. Erfarenheter av våra utövare är ovärderliga. De är till stor hjälp för mig. Varje artikel gjorde ett stort intryck på mig och kommer inte att gå obemärkt förbi. Jag redigerar också en hel del erfarenhetsartiklar som är redan översatta av andra utövare, och väldigt ofta stöter jag på artiklar med samma fel. Då tänkte jag att samordnaren har bett oss att uppmärksamma dem många gånger, och utövarna fortfarande gör fel på dem. Och då insåg jag att det här är en annan anspelning på det faktum att jag inte släpper några av mina fasthållanden som jag har haft länge, och jag fick en ledtråd genom den. Jag var mycket tacksam till Mästaren.

Avslutningsvis vill jag citera Mästare i ”20-årsjubiléets Fa-undervisning": "Jag säger till er: värdesätt den väg som ni har färdats och det ni har gjort, värdesätt all den tid ni har lagt ner på att bekräfta Fa. Det som har passerat kommer aldrig igen. Om man skulle försöka återskapa ett terrorklimat för att härda Dafa-lärjungar så skulle det inte längre vara möjligt, eftersom det inte finns så mycket ondska kvar. Medan Fa-upprätandet pressar framåt, nivå för nivå, eliminerar det oupphörligt, i stor skala, de onda elementen och det nya kosmos rör sig hela tiden framåt i sitt skapande. De Dafa-lärjungar som har gjort bra ifrån sig har eliminerat ondska i stor skala genom hela [kosmos] utbredning och det område som de är ansvariga för. Så om man ville att de ondskefulla elementen skulle spela en stor roll så skulle det inte längre vara möjligt."

Dafa har gett mig ett andra liv, verkligt liv, visat mig sin visdom och gett mig en hel del förmågor. Jag kommer att använda allt detta för att kultivera bättre och göra de tre sakerna.

Vänligen påpeka med medkänsla om något är olämpligt.

Tack Mästare! Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.