Att klargöra sanningen till kinesiska turister

Hälsningar, vördade Mästare!
Hälsningar, mina medutövare!

Jag kommer att dela med mig av mina erfarenheter av sanning förklarande till kinesiska turister under de senaste åren.

Jag lämnade Kina och reste till Thailand under 2006. Jag värdesatte verkligen när jag klargjorde fakta om Falun Gong till människor i Thailand för första gången eftersom jag aldrig hade gjort det utanför Kina innan. Jag kände att det var privilegierande att få förklara fakta om Falun Gong till de kinesiska turisterna i ett fritt samhälle. Jag var tillsammans med min äldre syster, men vi kunde inte gå ihop för att göra sanningsklargörande eftersom en av oss var tvungen att stanna hemma eftersom vi inte hade råd med avgiften för att ta bussar för två personer. Jag kunde känna att Mästaren var på min sida för att hjälpa mig i min sanningsklargörande som jag kände att jag var omgiven av ett starkt energifält som avskärmade mig från den gassande solen i Thailand och höll mig sval.

Vi flyttade senare till en förort på grund av de höga levnadskostnaderna i staden. För att spara pengar planerade jag att göra sanningesklargörande via Internet och bad min syster att klargöra sanningen för turister ansikte mot ansikte i staden. En natt hade jag en mycket realistisk dröm där en av mina grundskoleklasskamrater kom till mig och sa: "man kommer aldrig att förstå fakta om Falun Gong om man inte åker utomlands." Sen vaknade jag. Verkligen, jag skulle aldrig tänkt på denna klasskamrat om det inte hade varit för drömmen eftersom alla mina minnen om henne var borta. Jag förstod drömmen som en vink från Mästaren att dessa kinesiska turister var här för att lyssna på mitt sanningsförklarande och jag ska inte göra dem besvikna. Jag ändrade mig och bestämde mig för att gå för att tala med dem ansikte mot ansikte. Min uppgift hade till stor del underlättats eftersom en gratis busslinje började gå som sparade mig en massa pengar. Jag visste att Mästaren hade banat en väg för mig.

Efter jag kommmit till Finland fortsatte jag med sanningsförklarande på turistorter. Det avbröts efter att jag deltog i ett medieprojekt, som höll mig upptagen och jag kunde bara gå till turistorten på min fritid. Senare fick jag problem med min dator och Internet-anslutning och jag kunde inte jobba på mediaprojekt längre. Jag tittade in för att hitta en lösning. Jag insåg snart att det skulle kunna vara en ledtråd från Mästaren att jag skulle åka till turistorter som jag gjorde tidigare. Mästaren skulle ordna många kineser som hade förutbestämda relationer till mig att lära sig fakta om Falun Gong från mig.

1 Sänder fakta om Falun Gong med högtalare

En finsk utövare berättade senare för mig att det finns en turistplats i Helsingfors som är ett måste-för alla kinesiska turister. Tillsammans med min syster åkte vi dit och tog en titt för att hitta en bra plats för sanningsförklarande. Det är en allmän park, så vi kunde via Falun Gong-övningarna där. Vi inledde vårt arbete där från den dagen. Vi distribuerade sanningsklargörande material, visade Falun Gong-övningarna och bad de kinesiska turisterna att göra de tre utträdena. Vi satte upp några banderoller om KKP: s organstölder från levande Falun Gong-utövare. Många icke-kinesiska turister var förbluffade över att se meddelandet och kom att skriva under vår petition på egna initiativ. Jag fick senare sällskap av flera infödda finska utövare och kinesiska utövare. Då de finska utövarna inte talar kinesiska gjorde de övningarna. Många kinesiska turister var förvånade över att se västerlänningar öva Falun Gong och kom att ta vårt material. Jag kunde se deras förvånade ansiktsuttryck, speciellt när det fanns många utövare som gjorde övningarna.

Jag fann snart att de flesta turister kom till parken tidigt på morgonen minst fyra grupper kom varje timme. Det var 20 turistbussar väntande i rad, vilket gjorde oss väldigt upptagna med att ge ut material och göra de tre utträdena. Vi var kort om personal så vi tänkte på en lösning för att kommunicera med de stora turistgrupperna. Jag tänkte på att sända sanningsklargörande meddelanden med en högtalare. En annan utövare hade gjort detta under många år i andra orter. Han gav mig sin högtalare när jag frågade. Jag tyckte det var uppmuntrande att få högtalaren från honom. Jag fick positiv respons från de kinesiska turisterna. Många av dem hade blivit varnad av sina guider att inte riskera att ta något från oss och att vi får betalt för att göra detta. Men många av dem, hörde sändningen och kom för att ta vårt material. En del glömde helt bort att fotografera turist foton utan stod där och lyssnade. Några lyssnade blygt och samtidigt låtsades att ta bilder.

2 Att skapa en miljö för att klargöra sanningen och att höja Xinxing

Samtidigt som jag fick bra respons för att rädda varelser genom att spela med högtalaren, kultiverade jag mig själv i varje aspekt. Européerna avskyr ljud och var irriterade för att höra den kinesiska sändning som de inte förstod. Jag fick många klagomål från dem. Jag tittade in för att ta reda på om jag hade gjort något olämpligt. Jag frågade mig själv: "Finns det något som jag inte gjort väl och behöver förbättras? Är min sändning för hög? "Vissa människor ropade även på mig när jag sänder, det gjorde mig väldigt frustrerad och ovilliga att komma nästa dag. Men jag var glad över att se människor som svarar mycket positivt när jag sände nästa dag. Folk lyssnade uppmärksamt och kom att ta material på egen hand. Några talade till mig och jag tog upp deras frågor. Jag besvarar dem tålmodigt och jag viste att Mästaren uppmuntrande mig. En kinesisk turist skällde ut mig en dag. Nästa dag jag spelade ljudsändning i en låg sinnesstämning med en knappt tillräckligt rättfärdig tanke, när en Falun Gong-utövare från Kina kom till mig och omfamnade mig. Hon var glada att se mig: "Så bra att se dig, äntligen" Hon gav mig kinesiska kontanter tryckta med sanningsklargörande ord innan hon lämnade. Jag höll det värdefullt eftersom jag vet att hon hade skickats till mig av Mästaren som en uppmuntran att släppa min frustration och fortsätta att rädda kännande varelser. I min sändning kände jag mitt fasthållande av att vara rädd eftersom människor skulle betrakta min sändning som påträngande.

Jag förfinade mina sändningsstrategier och det fortsatte dag för dag. Jag lärde mig så småningom att spela i rätt platser och tillfällen, för att undvika de icke-kinesiska turister, för att justera rätt volym och även hittat ett sätt att optimera ljudeffekter i blåsigt väder. Det första jag gjorde när jag kommer till parken på morgonen är att testa ljudeffekten med andra utövare. Jag tillbringar också många insatser som förbättrar kvaliteten på de utsända materialet för att göra det mer attraktivt och intressant för kinesiska turister. Jag frågade en utövare att skriva ut vad jag planerade att sända. Hon föreslog att Minghui Radio gör ljudet för sändningar i turistplatser. Jag delade också mina ljudinspelningar med andra utövare runt om i världen på Minghui-plattformen. Europas sanningsklargörande plattform Minghui gjorde material enligt mina behov och har gjort den tillgänglig för mig. Vi arbetar tillsammans som en hel kropp.

Miljön förändrades gradvis för att vara till fördel för oss som. Turistguider för icke-kinesiska grupper klagade inte längre på oss eftersom de förstod att vi sänder endast till kinesiska turister. Vissa lokala invånare, som brukade vara negativa mot våra sändningar, förstod vad vi gjorde efter att en medutövare talade med dem. En irländsk äldre man gillade inte oss innan. Efter sanningsklargörande hälsade han oss varje gång han passerade oss med sin hund. Ibland gav han oss sötsaker. En kinesisk turistguide som hade bott i Finland i många år tyckte inte om vår sändning, även om han inte visade något motstånd mot Falun Gong. Han förde en grupp turister till parken en morgon när det var kraftigt regn. Det fanns många kinesiska grupper som kom i över 20 bussar. Jag kunde spela sändningen mycket högre än vanligt eftersom det inte fanns några icke-kinesiska grupper. Guiden var mycket förvånad över att höra sändningen: "Jag trodde att du inte kommer i dag på grund av regnet. Dessutom är det så tidigt "När han lämnade sade han:". Även i dåligt väder kan ingen hindra dig” jag sa allvarligt till honom:". Jag vet att du kommer i alla väder, så jag kommer för dig i alla väder "Från och med då visade han inget motstånd mot vår sändningar och även stannade för att lyssna uppmärksamt.

3 Studera Fa väl och förbättra sig i Kultiveringen

Jag förstod att turisternas respons på sändningar beror mycket på mitt tankesätt. De visade mer uppmärksamhet när mina tankar är mer fredliga och mer fientlighet när mitt sinne är otyglat. För att göra det mesta från sändningarna gjorde jag stora ansträngningar för att upprätthålla ett bra kultiveringstillstånd. Jag försökte göra Falun Gong-övningarna så tidigt som möjligt på morgonen. Jag brukade sitta uppe långt in på natten och gick upp sent på morgonen när jag jobbade på mediaprojektet. Jag hade svårt att gå upp tidigt på morgonen, så jag gick till sängs tidigare, men jag kunde ändå inte komma upp kl 5. Nu gör jag Falun Gong-övningarna vid 04:15, men inte alltid. Jämfört med några äldre medutövare gör jag inte så bra i detta avseende. Efter övningarna åt jag min frukost och sedan gick jag ut för att förklara sanningen. När jag kommer hem studerar jag Fa.

Jag har varit ganska störd av min tankekarma sedan 1997, vilket gjorde mig oförmögen att koncentrera mig på min Fa-studier eller gör andra saker. För att få mig själv att riktigt förstå Fa började jag recitera Fa. Jag utvecklades mycket långsamt men det fick ganska bra effekter. Jag kunde hindra mina skenande tankar genom att recitera en kort fras från Fa eller en vers från Hongyin. Jag kände det bittert att inte kunna koncentrera mig på Fa-studier, särskilt när mina mänskliga tankar rasar, som gjorde att jag inte junde titta inåt när jag var i konflikt med andra utövare.

Lärjunge: En Dafa-lärjunge från Changchun bad mig ställa en fråga till Mästaren för hans räkning. Han sade att han märker att många medkultiverare visserligen är mycket aktiva i bekräftandet av Fa, men att de under långa tidsperioder varken kan studera Fa eller göra övningarna ordentligt. Han tycker att det här är ett allvarligt problem. Jag befann mig i samma situation under en tid. Effekten blir att saker inte är heliga när vi arbetar på våra projekt för att bekräfta Fa och det är svårt att uppnå det önskade resultatet. Och konflikter bland utövare är också en följd av att inte studera Fa väl, och det medför att de inte gör bra ifrån sig när det gäller att se inåt eller samarbeta med varandra.
Mästaren: Ja, verkligen. Jag tycker likadant. Jag hoppas att Dafa-lärjungar i alla regioner i Kina – inte bara de i Changchun – kommer att kunna göra alla tre saker väl samtidigt. Bara genom att göra så uppnår ni verkligen det ni borde och bara då höjer ni er flitigt såsom Dafa-lärjungar.
(Fa-undervisning vid 2009 års internationella Fa-konferens i Stor-New York)

Jag var medveten om denna brist i min kultivering tidigare, och Mästaren hade gjort det ännu tydligare genom att svara på frågan, men jag kunde ändå inte få ut det mesta av mina Fa-studier och fortsatte göra samma misstag. När jag klargjorde sanningen i parken i år blev en västerländsk utövare oense med mig. Hon tyckte att jag tvingade min åsikt på andra genom att sända till dem och att volymen var för hög. Just då sände jag till de kinesiska turisterna, och många av dem lyssnade uppmärksamt, men hon sa till mig att gå bort från lyssnarna och stå på en plats utan att flytta runt. Han bad att skruva ner sändningar, så lågt att inga andra utom jag kunde höra den. Jag var upprörd och kunde inte hålla mitt Xinxing. Jag tyckte att det var en distraktion från en utövare som undergräver den miljö som vi hade skapat med stor ansträngning. Mitt hjärta var fyllt av sorg och klagomål. Jag senare ringde den kinesiska samordnare och klagade till henne. Under de kommande två dagarna valde jag att sända på andra sidan av parken så att hon inte kunde se eller höra mig. men Xinxing problemet kvarstod. Andra västerländska utövare uttryckte också samma åsikt och sa till mig att inte sända någon mer. Jag hade svårt att stå ut med och såg inte inåt vilket stängde min väg till en verklig lösning. Ju mer jag tänker på det, desto mer klagomål hade jag till dem. Jag kände mig utmattad fysiskt och kunde inte uthärda även om jag visste att jag var tvungen att gå igenom det som en kultiverare. Jag kände rummet i vår Fa-studier grupp på fredagen olidligt varmt att jag knappt kunde andas, så jag gick ut för att studera Fa ensam.

Mästarens Fa pekade på mitt hjärta direkt:
”Kultivering handlar om att titta inom sig själv. Vare sig ni har rätt eller fel ska ni undersöka er själva. Kultivering handlar om att bli av med mänskliga fasthållanden. Om ni alltid förkastar tillrättavisningar och kritik, alltid pekar finger åt andra, och alltid motsäger andras ogillande och kritik, är det kultivering? Hur skulle det kunna vara kultivering? Ni har blivit vana vid att fokusera på andra människors tillkortakommanden och att aldrig ta allvarligt på att undersöka er själva. När andras kultivering en dag lyckas, hur är det med er? Hoppas inte Mästaren på att du kultiverar väl? Varför accepterar du inte kritik, och varför fortsätter du att fokusera på andra människor? Varför inte kultivera inåt och undersöka er själva? Varför blir ni så upprörda när ni kritiseras? Hur många av er som sitter här kan hålla er lugna när någon oväntat pekar på er och skäller ut er? Hur många av er kan förbli lugna och söka efter orsaken från er sida när ni ställs inför andras kritik och tillrättavisningar? När jag sagt allt detta vill jag gå tillbaka och tala om någonting annat. Som Dafa-lärjungar har ni ett enastående förflutet, och ni borde ha en enastående nutid också. Ibland när ni bekräftar Fa, gör Dafa-arbete i allmänhet, eller i er egen kultivering, så existerar verkligen många otillfredsställande saker. Det mest påfallande och största problemet, som har varit olöst under lång tid, är också vad Gudarna har muttrat i mina öron, det som stör dem mest. Men jag har aldrig betonat det, och jag har aldrig diskuterat det i starka ordalag. Varför då? Det beror på att Dafa-lärjungar behövde lite mänskligt mod när de skulle bekräfta Fa idag. Det är därför jag inte talade om det. Jag ville spara den diskussionen till den slutliga tiden – jag ville tala om det senare, när tiden var mer mogen. Vad är det då? När Dafa-lärjungar gör misstag tycker de inte om att bli kritiserade. Ingen kan kritisera dem, och när någon gör det exploderar de. När de har rätt tycker de inte om att andra tar upp saker som de skulle kunna förbättra; när de har fel vill de inte bli kritiserade. De blir upprörda så fort andra kritiserar. Problemet håller på att bli rätt allvarligt.”

”Kultivering handlar om att titta inom sig själv. Vare sig ni har rätt eller fel ska ni undersöka er själva. Kultivering handlar om att bli av med mänskliga fasthållanden. Om ni alltid förkastar tillrättavisningar och kritik, alltid pekar finger åt andra, och alltid motsäger andras ogillande och kritik, är det kultivering? Hur skulle det kunna vara kultivering? Ni har blivit vana vid att fokusera på andra människors tillkortakommanden och att aldrig ta allvarligt på att undersöka er själva. När andras kultivering en dag lyckas, hur är det med er? Hoppas inte Mästaren på att du kultiverar väl? Varför accepterar du inte kritik, och varför fortsätter du att fokusera på andra människor? Varför inte kultivera inåt och undersöka er själva? Varför blir ni så upprörda när ni kritiseras? Hur många av er som sitter här kan hålla er lugna när någon oväntat pekar på er och skäller ut er? Hur många av er kan förbli lugna och söka efter orsaken från er sida när ni ställs inför andras kritik och tillrättavisningar?”
(Fa-undervisning i Los Angeles, 25 februari, 2006)

Fa återställde mitt hjärta direkt. Jag har haft detta Xinxing problem sedan länge. Jag ser lättsam ut på ytan, men jag bryr mig verkligen hur andra tycker om mig, en iögonfallande tecken på strävan efter berömmelse och anseende. Jag trodde att jag hade gjort tillräckligt bra i sanningsförklarande de senaste månaderna och att min insats hade bidragit och skapat en ny miljö för sanning klargörande. Med sådana tankar lät jag tappar mig själv och blev självgod. Allt detta från mitt misslyckande att studera Fa väl, gav de Gamla krafterna tillgång till undergräva min kultivering. Jag kände verkligen sorg efter att ha insett detta.

Jag fortsatte med sanningen klargörande i parken varje dag, med många utövare anslöt sig på lördagar. Vårt samarbete gjorde sanningen klargörande mycket mer övertygande än när jag var ensam. En morgon kom en kinesisk turist, lockade av sändningen, han sa till mig att han skulle utöva Falun Gong och bad mig om Zhuan Falun. Den dagen kom många människor för att ta material. En infödd Svensk medutövare försökte prata med en kines på engelska. Utövaren bad mig att prata med honom eftersom kinesen inte var bra på engelska. Med lite ansträngning gick han med på att göra de tre utträdena.

Samma klagomål kom till mig igen inte långt efter, när en utövare berättade för mig att inte följa efter turister att för att spela för dem och att jag skulle placera högtalaren på en fast punkt. Jag kunde inte motbevisa henne direkt, men jag förklarade att jag följde dem eftersom jag inte kunde kommunicera med så mycket turistgrupper, så jag var tvungen att följa dem. Innan jag kunde avsluta förklaringen kom en annan kinesisk grupp. Jag gick fram till dem för att sända till dem, när en av dem verbalt misshandlade mig och yttrade mycket förtal mot Falun Gong. Jag höll mig lugn, men kände mig ledsen att han inte räddats. Jag delade mina erfarenheter med en annan medutövare från norra Finland efter att jag kom hem. Hon medgav att hon hade ett dåligt tankesätt under sanningsklargörande den dagen eftersom hon inte kunde stå ut med det som en av de andra medutövare gjorde. Jag svarade henne med samtycke som jag också kände att den medutövare hade varit förhastat att prata med turister och tvingade hennes egen syn på andra. Ännu värre, hade hon sin egen demonstration på en plats framför statyn som besökas av alla turister, som gjort guiderna mycket arga. Visst vi skulle inte kunna samarbeta väl när vi var i konflikt med varandra. Jag bestämde mig för att ta en paus från arbetet i parken för ett par dagar och bad andra utövare att ta min plats. Jag passade på att titta in i mig själv och upptäckte att jag hade haft fel att tänka så och att vi bör arbeta tillsammans som en hel kropp under alla omständigheter.

Mästaren säger: ”I själva verket, visste ni att de där Stora Upplysta har massor med saker i himlen som också de behöver samordna och diskutera med varandra.”
"(Fa-undervisning vid 2002 års Fa-konferens i Philadelphia, USA)

Jag valde senare att göra eftergifter när det gäller hur vi gör våra sändningar. Efter samråd med en medutövare fortsatte jag med sändning från en fast punkt. "Låt oss se hur det fungerar. Visst måste vi arbeta tillsammans eller så kommer vi att misslyckas." Hon instämde. En annan utövare som äger en cafeteria kom för att sända i nästan 90 minuter innan hennes cafeteria öppnar. Responsen från turister var ganska bra. Vissa människor stannade för att lyssna framför mig, medan vissa bara satt i stolen bredvid högtalaren och lyssnade uppmärksamt. Den dagen kom en turist även fram till en annan utövare på eget initiativ för att göra de tre utträdena.

Jag kunde uppfatta det magnifika med att släppa sin egoism och villkorslöst samarbeta med andra. Jag kan vara allsmäktig när jag är ensam för att bekräfta Fa och kommer att vara en del av en formidabel hela kroppen när vi arbetar tillsammans med andra utövare, vilket krävs av Mästaren. Vårt samarbete kommer att maximera vår kraft.

Mina berättelser är inte alls märkvärdig och som Mästaren hade påpekat alla dessa typer av problem som vi kan ha i vår kultivering i sin Fa sedan länge. När vi inte har tvivel i Fa kommer vi att ha svar på alla våra problem, så det enda vi behöver göra är att studera Fa med mer hängivenhet, eftersom det är hörnstenen för vår kultivering och att rädda kännande varelser.

Jag är väl medveten om att jag fortfarande har en hel del att rätta till och förbättra i min framtida kultivering och att rädda kännande varelser. Tack Mästare, för att skapat mig en sådan värdefull miljö för att rädda kännande varelser. Jag kommer att vårda den.

Tack Mästare! Tack, mina medutövare!

Vänligen peka ut något otillbörligt.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.