I grunden förändra vårt sätt att tänka

Hälsningar till Mästaren! Hälsningar till medutövare!

”Buddha-Fa” är den mest omfattande och djupgående, den är den mest förunderliga och övernaturliga vetenskapen av alla läror i världen. För att öppna detta område måste man i grunden ändra den vanliga människans synsätt, annars kommer universums sanning att för alltid förbli mänsklighetens myt. Vanliga människor kom¬mer för alltid att krypa innanför den ram som deras egen okunnighet har ritat upp.” (Lunyu)

Jag tackar Mästaren för att ge mig en unik möjlighet att delta i att promota Shen Yun i Milano.
I år var det första gången jag deltog i promotande av Shen Yun. Genom att studera Fa och utbyte med andra utövare hade jag förstått vikten av att ägna sig åt att promota Shen Yun för att rädda varelser, men min förståelse var på en ytlig nivå. Jag visste att jag skulle göra det, men jag insåg inte vad det betyder att promota eller vad detta innebar.

Jag hade fått i uppdrag att ta hand om annonsering. Jag hade ingen erfarenhet av det, men jag var inte orolig. Min förståelse var att promotande av Shen Yun var ännu en stor möjlighet Mästaren gav till mig för min kultivering och för uppfyllande av mina löften. Det enda jag kan och bör tänka på var att kultivera mig själv väl och bibehålla upprätta tankar; resten skulle följa Mästarens arrangemang.

Men den typen av beslutsamhet var fortfarande en förståelse som måste testas för att göra det fast I grunden, så naturligtvis i processen uppkom många brister och fasthållanden som skulle övervinnas. Min beslutsamhet var inte alltid ståndaktig, och många ganger vacklade jag och förlorade nästan tro på vad vi gjorde. Jag tackar medutövare för deras tålmodiga stöd.

"Du säger att du måste vara bestämd. Med en sådan beslutsamhet, om du då verkligen kan vara fast besluten när situationen inträffar, så kommer du att klara det bra, eftersom ditt xinxing redan har höjds.”(Zhuan Falun, föreläsning sex)

Första gången jag åkte till Milano, sattes min beslutsamhet omedelbart på prov; Det regnade, jag var ensam I huset eftersom utövare som husade mig var på jobbet, jag tappade den bärbara datorn som jag skulle använda på en bokat möte för att visa Shen Yun promotion video och skärmen gick sönder. Jag var inte bekant med staden och i det ögonblicket verkade den enorm. Jag visste inte hur bra man kan hanterar åtagandena i det arbetet, allt tycktes pressa mig att gå hem och glömma allt. Hur kan vi lyckas med marknadsföring? Det föreföll mig, som om alla de ansträngningar som vi gjorde var bortkastade och onödiga; med denna sinnesstämning av mänskligt tänkande och oro som hade tagit över mig kunde jag inte hitta en lugn sinnesstämning.

Sen fick jag ett samtal från en utövare. Under samtalet berättade hon för mig något i stil med, "Du är inte skyldig att göra det, du kan gå hem om du vill, inga problem,., Men det är nu som man kan se skillnaden mellan en kultiverare och en vanlig människa" Att gå hem skulle ha inneburit att förlora en efterlängtad historisk möjlighet. Plötsligt lugnade mitt hjärta ner sig och en fras ekade i mitt huvud, "Låt glädjen hittas i svårigheter." (Hong Yin). Ingen omständighet skulle få mig till att lämna fältet.

Mästaren sade: ”Jag anser att den komplicerade omgivningen istället är en bra sak, och ju mer komplicerad den är, desto högre människor kommer fram. Om man kan höja sig över omgivningen, då har man kultiverat det mest solida.
Jag säger att det här är en bra sak för en människa som verkligen kan bestämma sig för att kultivera.”(Zhuan Falun)
"Människa eller gudomlig-skillnaden ligger i en tanke." (Fa Undervisning på New York Fa-konferensen 2010)
Jag upplevde konkret hur skillnaden var mellan de upprätta tankar av en kultiverare och mänskliga tankar som drivs av någon form av fasthållande, vikten av betrakta dig själv som en Dafa-lärjunge just när svårigheterna verkar oöverstigliga, och upprätthålla dina tankar i Fa. All den kraft som vi har i att klargöra sanningen kommer till oss från Fa; utan Fa, skulle vi vara bara vanliga människor som lever omgivna av illusioner och styrs av olika mänskliga tankar. När vi utövare talade med varandra, delade vi ofta svårigheter i att delta i promotion. Denna erfarenhet också visat mig att om vi lägger vårt hjärta och vår starka önskan i det så hjälper Mästaren oss och ordna saker för oss.
Denna vecka fick vi den första platsen för att promota i ett köpcentrum.

Dafa-lärjungar är en kropp

Under promotande av Shen Yun kunde jag också uppleva kraften i en kropp. När mina upprätta tankar skakades eller jag kände mig trött, var det där alltid en utövare redo att erbjuda sitt stöd för att täcka den del där jag hade en brist och återställa min entusiasm för att fortsätta.

Trots detta har samarbetet gått igenom en process. Mina fasthållande har uppstått, men under perioden för att främja Shen Yun, som aldrig förr, kände jag mig så klarsynt och fast besluten att känna igen och ta bort dem så fort som möjligt för att inte skapa störningar i vårt mål.

Vid ett tillfälle hade jag fått ett negativt svar från ett köpcentrum som vi tyckte var ganska bra för marknadsföring och som var mycket nära teatern. Jag hade talat till sekreterarna som var entusiastiska över showen, men de berättade för mig att chefen har vägrat att vara värd för oss. Mitt ego hade drabbats. Jag kände en personlig ånger, inte för den missade möjligheten att rädda varelser, men för att ha misslyckats; Men kände genast igen min själviskhet som låg bakom den tanken och jag bytte genast mitt sätt att tänka. Framgången för Shen Yun är inte min personliga framgång. Bara sätta undan sitt eget ego och sätta sig helt och hållet till förfogande för Mästaren och Fa kan man vara effektiv i att rädda varelser. Denna plats var en riktigt bra en för marknadsföring, så jag delade om situationen med en annan utövare och hon rådde mig att skicka en annan utövare att tala med direktören. Utövaren har gått där och lyckades få plats. Vi satte upp promotion i mitten av köpcentret torg; det var en av de bästa platserna där vi hade vår promotion. Tillsammans gjorde vi, var och en av oss har naturligtvis spelat sin roll.

Vid flera andra tillfällen har jag kunnat uppleva kraften i en kropp tillsammans med utövarna som är involverade i promotion och jag blev rörd av den ovillkorliga samarbete från andra utövare. Under den sista perioden av marknadsföring, trots trötthet, trycket att sälja biljetter, bristen på delaktighet, de svårigheter som vi hade att ändå väl balansera allting genom att försöka att aldrig missa Fa-studier och utbyte för att omedelbart känna igen de brister som vi hade och exponera och ta bort fasthållanden. Jag kände att jag faktiskt var en del av en kropp med en gemensam vilja, som en solid militär med ett gemensamt mål. Alla gjorde vad de skulle göra, om eventuella förändringar kom från koordinatorer, omorganiserade vi oss själva och följde instruktionerna.

Vi hade också turen att arbeta med några utövare från Schweiz, som inte bara hjälpt oss effektivt i marknadsföring, men de var också ett bra exempel på beslutsamhet och flit. Detta har också utvidgat min förståelse av en kropp. I Fa finns det inga nationella gränser vi är bundna tillsammans i detta stora ansvar som har anförtrotts oss.

Jag var mycket imponerad av berättelsen från en utövare som hade gått ut för att dela ut material med en schweizisk utövare. När hon fick veta att vi inte gjorde direkt försäljning av biljetter, var hon väldigt förvånad, men i stället för att klaga eller vara upprörd som vi förmodligen har gjort, sade hon bara, ok det kommer fortfarande att vara en framgång. Hennes upprätta tanke var enkel och stark. Många av oss har blivit rörd av schweiziska utövares svar på vårt tack för att de hjälpte oss i promotion, "Det är vi som skall tacka för möjligheten att uppfylla våra löften, vi gör det för oss själva." Än en gång, förståelsen att allt vi gör för att rädda kännande varelser gör vi faktiskt för oss själva uppenbarade sig och Shen Yun - precis som alla andra projekt för att klargöra sanningen - är en stor möjlighet som Mästaren ger oss för att kultivera oss själva i denna extraordinära historiska period .

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i New York 2010: ”Uppgiften att rädda kännande varelser måste genomföras av dig. Och det måste inte bara göras, det måste göras väl. Det görs emellertid inte för Mästaren. Även om vi kallar det att ”rädda kännande varelser” görs det inte heller helt och hållet för dem. Det görs också för din skull. Det beror på att de kännande varelser som du räddar, vilka innefattar de människor som du klargör sanningen för, högst troligt en dag kommer att vara en del av de kännande varelserna i ditt enorma kosmos. Du fulländar och fullbordar dig själv, genom dina framgångar uppnår du det du ska bli, och utan dessa skulle du inte kunna tjäna som kung där eller fullborda ditt uppdrag och etablera den magnifika mäktiga dygd som behövs. Det är så saker och ting fungerar, och således måste du absolut göra ett bra jobb med det.”

Dessa är bara några situationer som har inträffat under promotande av Shen Yun; faktiskt vad Shen Yun har gett mig är bortom ord. Att återvända till den normala rutinen efter promotandet av Shen Yun var inte så lätt. Kraften i det fält som hade bildats under promotande fanns inte längre och de vanliga situationerna hade återupptagit sin kurs, men jag hade kultiverat i hjärtat en fast beslutsamhet att förbli flitig i kultivering och öka kvaliteten på Fa-studier. Shen Yun visade mig att min kultivering inte var lika fast som jag trodde, men nu vet jag att det enda skälet till att jag kom ner till denna värld är för att assistera Mästaren i Fa- upprättandet. Efter promotande av Shen Yun har tester och prövningar inte minskat, men jag hade ändrat mitt sätt att tänka, och jag var övertygad om att i uppriktighet hantera allt vad Mästaren hade ordnat för mig, "Låt glädjen finns i svårigheter." Nu känner jag mig mer klarsynt i att hantera situationer och jag vet att allt som i tanke och handling håller mig från mitt historiska uppdrag skall kasseras.

"Om du kan återvända blir det svåraste lidandet det mest värdefulla" (Zhuan Falun)
”Ni måste involvera er personligen, kultivera, och sätta saker och ting i verket. Att arbeta hårt är en del av er kultivering.” (20-årsjubileets Fa-undervisning)

Mästaren ofta upprepar till oss i Fa föreläsningar att kultivering är en allvarlig sak. Det finns inga genvägar, men samtidigt förser han också oss med alla nödvändiga medel för att lyckas. Det är vårt ansvar att inte missa chansen och satte allt beslutsamhet och hårt arbete som krävs; belöningen kommer att vara makalös. Liksom dansarna i Shen Yun återvänder hem och börjar omedelbart arbeta hårt för nästa säsongs föreställning, så bör vi förbereda oss för nästa år genom att öka kvaliteten på vår Fa-studier och kultivera våra hjärtan.

Detta är bara min nuvarande förståelse. Jag känner mig fortfarande väldigt långt ifrån att uppfylla den standarden som Mästaren kräver oss i kultivering, men jag hoppas att behålla entusiasmen för att göra det.

Tack Mästare,
Tack utövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.