Önskan att verkligen vilja kultivera kommer helt an på oss själva

Den senaste månaden har det varit svårt för mig att studera Fa med ett stilla sinne. En mängd fasthållanden till själviskhet, rädsla, girighet och att bekräfta sig själv har visat sig. En omfattande själviskhet började sprida sig i mitt sinne och jag ville inte längre kultivera. Det såg ut som att jag var bestämd att vara en vanlig människa, viket verkade vara en enklare väg än att kultivera. De här tankarna fick mig att tro att jag inte var värdig den här kultiveringsvägen.

Att överskrida människornas rike förutsätter undantagslöst förlust och uppoffringar. I varje stund, varje enskild tanke prövar huruvida jag kan gå framåt i kultivering och överkomma min ovilja att kultivera.

Efter en tid började tankekarman och fasthållandena försvagas. Så min uthållighet och övertygelse gjorde sig påmind. Jag har nu bestämt mig för att till varje pris bli ett med Dafa. Jag accepterar att utöva kultivering är någonting jag är förutbestämd att göra.

Jag kommer att möta alla svårigheter på varje nivå utan att tveka. Min önskan är att rädda människor med den barmhärtighet som vuxit fram. Jag kommer att ge upp varenda självisk tanke för att göra vad Mästaren har lärt oss att göra. Är detta blind tro? Nej. Jag tror att det är visdom, eftersom detta är en väg utan strävan.

Att kultivera oförbehållsamt kräver den största ansträngning av mig, då att alla världsliga frestelser skapar en modfälldhet hos mig och den försvårar en inre stillhet.

Läraren sade,

“När din barmhärtighet kommer fram kommer du att göra saker med barmhärtighet. Från din innersta värld till ditt yttre ser du så god ut vid första anblicken att ingen kommer att vilja trakassera dig. Då, om någon verkligen trakasserar dig kommer din stora barmhärtighet att inverka så att du inte ger igen, den är en kraft, den får dig också att inte uppträda som vanliga människor..” (“Kapitel 3 Kultiveringen av Xinxing,” Falun Gong)Att kultivera mig själv i Falun Dafa är inte lätt, men det är den vägen som mitt allra innersta jag alltid velat gå. Om jag kan säga någonting för att uppmuntra andra utövare så är det det här: tappa inte modet i kultiveringen och bli inte berörda av mänskliga fasthållanden. De är ingenting jämfört med Dafas evighet.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/1/153028.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.