Renad under förberedelserna för Shen Yun-föreställningar

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2015
 

Hälsningar Mästare, hälsningar medutövare!

Jag är en utövare som har erhållit Fa under 2002. Under en lång tid var jag väl medveten om att Mästaren guidade och skyddade mig som om jag var en baby. Ibland när jag fick prövningar kunde jag betrakta mig själv som en utövare. Jag tittade inåt, studerade Fa mer på allvar och sände upprätta tankar. Jag visste: Allt jag lider av är återbetalning av karma. Detta var min förståelse.

När jag deltog i Dafa-aktiviteter och återvände hem efteråt, var det som att jag hade blivit en annan person. Jag visste att Mästaren gav mig mycket och tog mig till en annan nivå. Detta pågick under många år.

Men så småningom - jag minns inte exakt när det hände – hade jag inte detta tillstånd längre. Jag kände att jag endast kunde arbeta ytligt med Dafa-projekt, kunde inte studera Fa noggrant och jag började få allt mer tankekarma. Mitt hjärta var på något sätt strypt. Jag frågade mig själv mer och mer vad håller jag fortfarande på att göra här.

År 2010 kom jag till Frankfurt för att stödja förberedelserna för Shen Yun. Jag hade olika uppgifter som att sälja biljetter på promotionställen och vara ansvarig för distribution av den speciella tidningen. Jag kände en så stor press på mig som jag aldrig tidigare känt så påfallande.

Jag hade konflikter med en annan utövare som jag tidigare kommit mycket bra överens om. Dåliga tankar om samordnaren och andra utövare dök upp. Senare kom problem med trötthet och depressioner upp under dagtid. På den tiden förstod jag inte heller varför det var så tungt.

Samma år gav jag mitt stöd också till några andra städer som var på väg att vara värdar för Shen Yun. Även då uppstod svårigheter i samarbetet. När Shen Yun-föreställningarna fortsatte – och speciellt en dag, (och det var min födelsedag) - visade Mästaren mig ett grundläggande fasthållande som jag hade ignorerat under en längre tid: fåfänga, - som är en del av mentalitet att framhäva sig. I det ögonblicket var jag bedrövad. Men när jag återhämtade mig uppskattade jag djupt denna dyrbara födelsedagspresent Mästaren gav mig. Jag kunde nu bättre inse att Mästaren tog hand om mig. Jag förstod också hur värdefullt det är att få hjälpa till med Shen Yun. Jag kände mig hedrad på ett sätt som jag aldrig känt förut.

Shen Yun styrs direkt av Mästaren själv och är därför ett viktigt projekt för att rädda kännande varelser i denna period av Fa-upprätande, och följaktligen är testerna allvarliga. Med ett så stort fasthållande hur skulle det vara möjligt att uppfylla kraven för en Dafa-lärjunge?

Mästaren sade: " Dafa-lärjungar arbetar utan tvekan mycket hårt. Och det beror på att det historiska uppdrag som anförtrotts er och det som ni axlar är så stort, och ert historiska uppdrag föreskriver att ni, vid den här kritiska tiden, måste axla ett sådant historiskt ansvar. Dafa-lärjungar framträdde just under det sista stadiet av kosmos cykel med bildande, varande, degenerering och förintelse. Vilket innebär att vare sig det gäller levande varelser eller materiella ting, så är det nu som allting har kommit fram till den sista och värsta punkten, då saker och tings manifestationer är som mest komplicerade och då det är som svårast att skilja på vad som är bra och dåligt, eller upprätt och ont. Vid en sådan tid blir det verkligen oerhört svårt när Dafa-lärjungar ger sig i kast med att axla det uppdrag som anförtrotts dem av historien. När jag säger att Dafa-lärjungar är utomordentliga så beror det på att de i en period som denna har kommit för att rädda kännande varelser, hjälpa Mästaren räta upp Fa, och fullgöra det uppdrag som var och en personligen ska fullgöra – och det är det som verkligen gör er utomordentliga. Ingen historisk era kan jämföras med denna."(Vad är en Dafa-lärjunge. Fa-föreläsning vid 2011 års Fa-konferens i New York, den 29 augusti 2011)

År 2015 var jag i Bremen för att stödja Shen Yun. Jag var ansvarig för att kontakta politikerna, som en del av VIP-arbete. Och jag hade gått med på att hjälpa organisera promotionplatserna. Sedan en tid hade jag haft problem med mitt högra öra. Jag kunde inte fullt ut förstå vad jag ännu inte hade släppt. Jag var bara missnöjd med mitt tillstånd eftersom jag inte kunde höra (akustiskt) vad andra sade och jag kände mig begränsad. Jag var ofta obalanserad och det uppstod konflikter med samordnaren och andra utövare. Man klagade på mig att jag inte samarbetade och det fick mig att känna mig mycket pressad. Mitt hjärta kände sig mer och mer pressat. Jag oroade mig mycket när mitt öra började göra mycket ont och bilda var. Under sådana förhållanden, hur skulle det vara möjligt att göra en bra dags arbete för Shen Yun? Jag bestämde mig för att träna övningarna mer och att även studera Fa mer. Det blev sedan lite bättre.

När jag nyktrade till kunde jag se hur konflikten mellan min medvetna sida och min mänskliga sida såg ut och hur stark konflikten verkade vara. Det kändes ibland som två olika personer slogs eller argumenterade med varandra. Jag visste inte hur man skulle kunna lösa detta problem snabbt och grundligt. Mina upprätta tankar var inte tillräckliga för detta. Det fanns också nästan ingen tid för detta, så jag fortsatte bara att göra mitt arbete.

Det var först när allt lugnat ner och Shen Yun-föreställningar var över som jag började titta inåt och Mästaren pekade ut för mig:

”Många saker som de inte kan släppa är dolda djupt därinne. Personen vet själv att de sakerna inte är bra, så han är rädd att andra ska få reda på dem, av rädsla för att bli utskämd. Men han tar inte de sakerna på allvar som en kultiverare, och har inte klarat av att arbeta helhjärtat på att eliminera dem eller klarat av att hantera dem väl efter att ha upptäckt dem. Det har också förekommit fall där någon inte tog några mindre saker på allvar i sin kultivering, och de blev till stora problem.

Låt mig säga så här. Kraven på en Dafa-lärjunge är höga – högre än dem i någon annan kultiveringsmiljö. Till formen är det inte så strikt, men standarderna och kraven för er kultivering är höga. Det är ett problem om du inte klarar att upptäcka dina egna misstag, precis som det är ett problem om du inte klarar att se de starka fasthållanden som du kan ha. Och när du blir medveten om dem ska du absolut, som en Dafa-lärjunge, naturligtvis ta itu med dem. Och det är kultivering."( Fa-undervisning vid 2015 års Fa-konferens i New York, 14 maj 2015).

Det var först efter den konferensen som jag blev medveten om att jag inte kunnat uppskatta när andra utövare gjorde något. Jag hade glömt att vara tolerant när de enligt min mening inte gjorde saker bra. Men i själva verket var det jag som inte gjorde saker bra. Att förlora mitt ansikte var svårt för mig. Detta var anledningen till att jag inte hade kunnat titta inåt, att erkänna mina misstag och be andra om ursäkt för mitt beteende.

Tankar är också materia och om denna materia inte är bra, ska jag eliminera den med upprätta tankar. Så länge vi ser på oss som kultiverare och har förtroende för Mästare kan allt ändras för oss, och Mästaren låter oss se sanningen.

Tack Mästare, tack medutövare!

Vänligen peka ut om något är olämpligt.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.