Falun Gong-utövare håller den årliga erfarenhetsutbyteskonferensen i Tyskland

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Den årliga tyska Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen hölls den 10 januari 2016 i Kassel. Många utövare från Tyskland och från närliggande områden deltog på konferensen. Nitton utövare höll tal om sina kultiveringserfarenheter.

Gruppövning innan konferensen. Deltagare skickade Nyårshälsningar till Mästare Li Hongzhi.
En kinesisk utövare talar om sina erfarenheter att anpassa sig till det västerländska samhället. En 71-årig västerländsk utövare berättade hur hon höjde sitt xinxing när hon förklarade sanningen till turister från Kina.

Att rensa partikulturen och anpassa sig till det västerländska samhället

En kinesisk ingenjör kom till Tyskland för åtta år sedan som flykting, för att ha torterats i Kina för sin tro. Eftersom han inte kunde tala tyska, fick han arbeta som flyttkarl.

Men han arbetade hårt för att lära sig språket och anpassa sig till samhället. Han fick belöning för sin möda och blev anställd som ingenjör på ett tyskt företag. Efter sin framgång som invandrare, intervjuade flera medier honom, och fick möjlighet att tala om Falun Gong till det övriga samhället.

Han sade på konferensen att under denna process, försökte han att eliminera partikulturen, rädsla, och fasthållanden till berömmelse. Han uppmuntrade andra kinesiska utövare att läsa "Ytterligare notiser om att hänga upp Shen Yun-foldrar (med Mästarens kommentarer)" publicerad på Minghuis webbsida, och sträva efter att anpassa sig till det västerländska samhället, och ändra sina extrema tänkesätt och beteenden.

En ung utövare sade att hon upptäckte partikulturen i sig själv när hon marknadsförde Shen Yun och när hon utförde sitt dagliga jobb.

En gång ville en kund köpa Shen Yun biljetter till sin dotter och sig själv. När hon hade valt sittplats, ville hon ringa sin dotter för att höra om hon ville gå. Utövaren blev orolig att dottern skulle säga nej, så hon skrev ut biljetterna innan kunden fick ett svar. På det här sättet skulle kunden med säkerhet köpa biljetterna, även om svaret blev nej.

Utövaren insåg att detta inte var rätt. Vi kan inte tvinga någon att köpa biljetter. Det är inte något en utövare bör göra. Hon insåg att det här listiga sättet att tänka, faktiskt härstammar från ett smutsigt tänkesätt som hon hade utvecklat under det bedrägliga miljön i Kina.

Den här utövaren arbetar i en modebutik som säljer lyxvaror. När en kund frågar något hon inte kan svara på, svarar hon ofta på måfå. Men hon har märkt att i denna situation skulle hennes tyska kollegor säga: "Jag vet inte", samtidigt som de på bästa sätt försöker hitta ett svar. Detta har hjälpt henne att upptäcka partikulturen i sig själv.

En äldre kinesisk utövare talade om hennes erfarenheter att rensa bort partikulturen.

När utövaren var ung blev hon torterad under kulturrevolutionen, och tvingades ofta att offentligt visa ånger för sina handlingar. Hon har därför utvecklat en mentalitet att hela tiden känna skuld.

Hon oroade sig alltid att medutövare skulle se ner på henne om hon inte kultiverade väl. Så hon försökte sitt bästa för att göra saker bra och vinna erkännande från andra utövare. Men nyligen insåg hon att hon hade blivit påverkad av partikulturen, och hon behövde ändra denna mentalitet i det västerländska samhället.

Hon sade: "Som en utövare bör ens hjärta vara lugnt, naturligt och öppet."

Ny utövare börjar sin resa mot sitt sanna jag

En 71-årig västerländsk utövare som började sin kultivering för inte så länge sedan, beskrev sig själv som "ett år och fyra månader gammalt" nytt liv som lärde sig att gå. Hon sade att kultiveringen har gjort henne full av energi, och hon har större tålmod och är vänlig mot sin familj. När hennes 96-åriga mor såg förändringarna i henne, började hon studera Fa med henne.

Efter att ha kultiverat i ett år, har hennes syn på världen förändrats dramatiskt. Efter att ha läst boken Nio kommentarer om kommunistpartiet, lämnade hon det tidigare östtyska kommunistpartiet på nyårsdagen 2015.

En annan ny utövare delade en mirakulös sak som hände henne. Hon hade hört talas om udumbara blommor från en annan utövare, men hon trodde aldrig att hon skulle få se sådana blommor själv. Strax efter att hon började studera Zhuan Falun, hittade hon två udumbara blommor i hennes kylskåp. Blommorna behöver inget vatten, och klarade påfrestningen från värme och kyla. Detta mirakel uppmuntrade henne att påbörja sin kultiveringsresa.

Utveckla medkänsla vid klargörande av sanningen till kinesiska turister

En äldre västerländsk utövare berättade om sina erfarenheter av att klargöra sanningen för kineser vid turistattraktioner. Hon talar inte kinesiska, men hon försöker att le åt alla.

I början tyckte hon att det är svårt att vara vänlig mot dem som var kalla eller elaka mot henne. När hon såg sådana människor, ville hon gå iväg. Men senare insåg hon att dessa människor kanske har upplevt många svårigheter i Kina, som är bortom hennes fantasi, och att det kan vara orsaket till varför de har utvecklat en sådana kall personligheter. Hon insåg också att hon borde visa alla större medkänsla, oavsett hur de behandlade henne.

Hon sade att när hennes tänkesätt förändrades, kunde hon le till alla, och kinesiska turisters attityd förbättrades också. Många människor tar nu emot material från henne.

Talarna på konferensen delade också sina erfarenheter av att studera Fa, titta inåt, och samarbeta med andra utövare för att bilda en hel kropp.

Efter konferensen, sade utövaren Wang: "Talen om partikultur gjorde ett djupt intryck på mig. Från deras utbyten, insåg jag att jag också har partikultur. Till exempel, hittar jag på ursäker för saker som jag inte gör bra. Utbytet kommer att hjälpa mig att känna igen detta och eliminera den."

Altagracia var glad för sitt beslut att åka några timmar med tåg för att delta på konferensen. "Detta är första gången för mig att delta i en Fa-konferens. I många av talen känner jag igen mina fasthållanden. Jag kommer att kultivera mer flitigt."

Petra, en tysk utövare, såg också sina tillkortakommanden. Hon sade: "Alla utövare försöker förbättra sitt xinxing. Jag kommer också att göra bättre. Jag kommer att försöka memorera den nyutkomna Lunyu efter konferensen."

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154802.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.