Om utövare och ta emot kritik

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

När jag hjälpte andra utövare att komma över sin sjukdomskarma, upptäckte jag att det fanns ett gemensamt problem som gjorde att de inte kunde ta emot kritik. Det här problemet hindrade dem att höja sig i sin kultivering. Mästaren har också talat om den här frågan.

Här nedan delar jag mina förståelse

En del utövare gick igenom en långvarig sjukdomskarma. Så snart som någon pekade på deras problem, hittade de direkt på ursäkter eller ändrade samtalsämnet för att hinda andra att säga något mer.

Problemet ligger hos båda parter. Ena parten (A) ansåg att han pekade ut fasthållandet till förmån för den andra parten (B) och förväntade att B skulle bli tacksam. Men A bortsåg B:s känslor och lyssnade inte till B:s sanna tankar. När B inte accepterar det, tänkte A att B var oresonlig, och A kände att han inte blev uppskattad. A satte sig inte i B:s skor. A var påstridig och påtvingade sin egen standard på B. Å andra sidan kände B att A inte var respektfull och missförstådde A.

Mästaren sade:

”Andra kan inte säga ett enda kritiskt ord om honom, han kan inte tåla någon kritik och även om han gör något fel kommer han inte att höra ett ord av det. Men hur skulle det kunna fungera? Kan det vara en kultiverare? Även om du gör Dafa-saker eller saker för att rädda människor måste du fortfarande vara en kultiverare under processen. Ni kan inte ta itu med dem som vanliga människor. Och beträffande en del människor har det till och med kommit till den punkten att om de gör något fel och andra vänligt påpekar det, så urskuldar de sig. Så snart felet kommer upp försöker de bortförklara det och kommer med skamlösa lögner och försöker hitta någon yttre orsak till det. Är den här sortens uppförande, som till och med är på en lägre nivå än hos vanliga människor, passande för en Dafa-lärjunge? Kultiverare måste kunna acceptera andras kritik, vilket har klargjorts i boken. Sedan finns det en del elever som skyller ifrån sig, och försöker tillskriva alla problem som uppkommer en eller annan orsak. Och om det verkligen inte finns någon orsak hittar de på en (alla skrattar), och säger sådant som: ”Du förstår inte hurdan situationen var då.” Och sedan fortsätter de med diverse nonsens. (Alla skrattar) Och det är ändå ett lindrigare problem. I de allvarligare fallen kan man inte peta på personen över huvud taget. Vet ni hur gudar ser på er vid de tillfällena? De gamla krafterna kommer att minnas er för det så snart det sker, och ert uppförande vid den tiden blir till ett handtag för dem att sätta sig fast vid. Det som sedan väntar er är problem. När ert xinxing inte håller måttet i det här avseendet är det detsamma som stora problem för er. Se upp.” (Fa-föreläsning på Manhattan)

När man inte kan ta emot kritik är det svårt att passera en svårighet som är orsakad av sjukdomskarma, och man blir kvar i det tillståndet en lång tid.

Det ser ut som att orsaken till att en utövare inte kan ta emot kritik eller tar det ytligt, medan han i sitt hjärta inte accepterar den eller korrigerar det, beror på att han inte kan möta sina tillkortakommanden. Om han accepterat att hans lidande under de senaste årtiondena kom från hans dåliga xinxing och är en karmaåterbetalning från hans tidigare liv, betyder det att han själv förnekar att han är en god människa.

Det verkar smärtsamt för honom att acceptera det. Han kanske inte har någon i framtiden att tala med. Dafa-utövare går på sin väg mot gudomlighet. Det en utövare bär i sitt sinne särskiljer om han är en utövare eller en vanlig människa.

Mästaren sade:

”... och lägg inte tonvikten vid vem som har rätt och vem som har fel. En del människor understryker alltid att de har rätt, men även om ni har rätt, även om ni inte har fel, än sen? Har ni förbättrat er utifrån Fa? Själva handlingen att använda mänskligt tänkande för att poängtera vem som har rätt och vem som har fel är i sig fel. Anledningen är att du då använder vanliga människors logik för att bedöma dig själv och använder den logiken för att ställa krav på andra. Så som gudar ser det är detta att som kultiverare ha rätt eller fel i människovärlden inte det minsta viktigt, medan detta att eliminera fasthållanden som kommer från mänskligt tänkande är viktigt, och det är just hur man klarar att eliminera de fasthållanden som är rotade i det mänskliga tänkandet när ni kultiverar som räknas som viktigt.” (“Fa Teaching Given in Manhattan”)

Hur blir man av med detta fasthållande? Jag anser att han först modigt måste möta denna falska självbild och separera sitt sanna jag ifrån den. Detta är det första steget i att kultivera ”Sanning.” Det här fasthållandet söker erkännande och att vara omtyckt, och är en slags sentimentalitet. För att få fler människor att tycka om honom eller för att undvika att bli kritiserad, gör att han skapar en vana att hitta på lögner och dölja saker, flytta ansvaret till andra, och bara visa sin goda sida för andra. För att upprätthålla ett gott rykte, kommer han att förlora sin grundläggande bedömning på gott och ont. Han kommer att stödja den som är god mot honom, även om denna person är omoralisk. Och han kommer att tillrättavisa den som inte är god mot honom, även om denna person äger moraliska principer.

Driven av en sådan stark sentimentalitet, kommer folk att utföra många dåliga gärningar. Nuförtiden kan människor inte skilja mellan gott och ont, och har inte en grundläggande moralisk känsla. Många vanliga människor faller på grund av den här starka sentimentaliteten. Om en utövare inte kan släppa taget av det här fasthållandet, kan det bli ett stort hinder i hans kultivering.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/3/154650.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.