Mitt liv har ändrats

Erfarenhetsberättelse från Fa-konferensen i Sverige 2017
 

Hälsningar vördade Mästare.
Hälsningar medutövare.

Mitt liv har ändrats

Hösten, oktober 1998 var jag mogen att erhålla Fa, några veckor innan bad jag universum om att få leva ett Liv i Sanning, ett Sant Liv. En god vän kom till mig med boken Zhuan Falun och vi satt hela eftermiddagen och kvällen och gick igenom övningarna. Vi diskuterade principer i kultiveringen och jag förstod att något hade hänt, att jag hade blivit bönhörd och att stunden som jag hade väntat på i hela mitt liv hade kommit.

Fram till den stunden hade mitt liv hela tiden varit i utmaning, Trots att jag instinktivt bar på en grundmurad förståelse och tillit till universum och alla ödesförbindelser som jag såg i mitt vardagsliv, så kunde jag inte föreställa mig att Mästaren skulle vara här - nu tillsammans med mig.

I mitt vardagsliv hade jag glidit långt bort ifrån kraven att vara en god människa och föreställningen att kultivera och allvarligt väga mitt tänkande och handlande gentemot Sanning Godhet och Tålamod hade grumlats sönder med många dåliga saker. Tyvärr bar jag med mig dessa varelser in i kultiveringen och jag kämpar fortfarande med att befria mig från den påverkan som de har genom de vanor jag har i mitt tänkande. Jag har inte helt lyckats byta ut mina vanor i mitt tänkande mot Dafa, men jag vaknar upp mer och mer…

Förföljelsen börjar

Juli 1999 och all media rapporterade om att Falun Gong har förbjudits i Kina, på den tiden kunde inte media rapportera på något annat sätt än det som den kinesiska ambassaden lät meddela, eller genom att upprepa det som publicerades av statsägd media i Kina. Omedelbart visste jag att detta var en prövning, många vänner och bekanta diskuterade med mig och jag fick en möjlighet att förklara sanningen för dem. Det blev också en möjlighet att visa vad Falun Dafa är.

Så småningom fick vi möjligheter att förklara sanningen genom lokala tidningar och genom banderoller som vi hade hängandes i centrala delar av staden som förklarade sanningen och som hjälpte oss att rensa undan dåliga tankar och föreställningar om Falun Dafa i vår stad. Alla medborgare som då bodde i vår stad har säkert läst sanningsklargörandet som fanns på banderollerna på den tiden, då de hängde i den mest centrala promenadgatan.

Kultiveringen på min arbetsplats

Miljön på min arbetsplats var, i början av min kultivering, fruktansvärd och jag sa ofta att jag inte skulle önska det jag upplevde under 6 år till min värsta fiende. Jag förstod att det var nära kopplat till olika fasthållanden och ödesförbindelser.

När jag började min kultivering blev jag väldigt hängiven och jag ville sprida Dafa till alla som jag kände, självklart blev mina arbetskollegor de som fick lyssna mest på mina berättelser men resultatet blev ofta att det blev en tävlingssituation mellan mig och mina kolleger. Det verkade som att de förstod kultiverings principer och jag tror verkligen att de gjorde det, men då de såg att jag av egen fri vilja verkligen vågade ”ge upp” och ”förlora” det som verkar svårt att ge upp så blev de medvetna om skillnaden mellan en kultiverare och en vanlig människa, med resultatet att de kände sig hotade. Jag förstod det och försökte i dessa situationer inte provocera fram det de kände sig hotade av men jag lyckades inte alltid så bra. Det fanns inte en dag då jag inte bävade för hur saker skulle utvecklas… En dag besökte en medutövare mig på min arbetsplats och såg situationen – det var ohållbart – jag hade jättemycket arbete, och gjorde flera människors arbete medans några av mina vänner satt bredvid och kommenterade och mina arbetskollegor, i en annan del av verksamheten arbetade i lugn och ro.

Vi diskuterade händelsen och vi kom fram till att jag ville visa för mina medarbetare hur en kultiverare hela tiden försöker tänka på andra först men att jag gjorde det med tävlingsmentalitet, jag kunde inte göra det med Godhet – utan fasthållanden.

Det resulterade i att jag hade min fru hemma, gravid med vårt andra barn, första barnet var ca ett år och jag hade mycket hushållsarbete att sköta, samtidigt som jag arbetade 320 timmar den månaden och dessutom blev anklagad för att ha ljugit om mina arbetstimmar.

Situationen blev ohållbar, jag var tvungen att ge upp. Ge upp tävlingsmentaliteten, ge upp fanatismen att – Dafa är bäst, - Dafa vet bäst (fast egentligen menade jag att jag var bäst), ge upp den falska, ytliga godheten som gjorde att jag hela tiden tog på mig mer och mer av mina kollegers arbete. Jag var tvungen börja vara upprätt och titta på situationen utifrån ett större perspektiv med flera vinklar utifrån Dafas perspektiv. Jag började dra ner på att ställa upp då andra ville vara lediga, jag började kräva att de skulle ta ansvar för sina arbetsuppgifter och resultatet blev till en början, på ytan, att vi hade flera konflikter eller meningsskiljaktigheter men en dag blev allting som förbytt då en av mina kolleger flyttade till en annan arbetsplats. Jag kände att prövningen var över.

Plötsligt slutade alla dessa konflikter och vi gick in i en era av arbetslust, framåtanda och experimenterande med nya sätt att tänka i vårt arbete.

Shen Yun i Linköping

Vi hade nu blivit 3 utövare i min hemstad. Min äldsta dotter dansade balett och vi gick och tittade på en årlig föreställning som hela balettskolan skulle ge. När kom in i salen blev jag imponerad av dess storlek, akustik och själva byggnaden. Shen Yun hade på den tiden börjat informera om en turné i Europa och jag diskuterade med en av koordinatorerna om möjligheten att ha Shen Yun i vår stad. Vår stad är liten till mängden och det var första gången en turné till Europa planerades, det måste ha varit ett svårt arbete för alla inblandade i planeringen och det resulterade också i att vi flera gånger fick Shen Yun och flera gånger blev av med Shen Yun i planeringsstadiet. På ytan handlade det om att vi vill ha Shen Yun i huvudstäder och större städer, på insidan handlade det om att släppa fasthållandet till Shen Yun. Efter många turer så diskuterade vi om ämnet och vi kom fram till förståelsen att vi släpper Shen Yun helt och hållet och låter Mästaren bestämma vart det behövs mest och gör mest nytta och att det är det som vi vill stödja. Nästa dag fick vi Shen Yun,

Vi hade inte tid att läsa tillsammans eller öva tillsammans, men vi tittade alltid inåt först, när något hände. Jag och min bror var redan relativt väl kända i vår lilla stad då vi i princip hade vuxit upp där. Vi var aktiva inom idrotten, sponsorer för vårt lokala fotbollslag, drev restaurang och nattklubb och vi hade figurerat i lokalpressen i samband med förföljelsen av Falun Gong i Kina. Banderollerna hade hängt i över 3 månader i hjärtat av staden så många människor kände till oss och Falun Gong.

När Shen Yun kom var det en brakande succé och alla försök från den kinesiska ambassaden att hindra föreställningen i vår stad var fruktlösa. Det resulterade istället i att nationell och lokal media rapporterade om händelsen och fick hela nationens människor att förstå hur CCP agerar och att de inte skyggar för att pressa politiker och teatrar i andra länder med ekonomiska repressalier för att stoppa spridandet av traditionell kinesisk och mänsklig kultur, en föreställning som får oss att komma i kontakt med de mest traditionella värdena, som sprider hoppfulla insikter.

Nästan alla utövarna i vårt land var engagerade i olika uppgifter och koordinatorerna sparade inte på några ansträngningar för att få allt att fungera och flyta på bra i planeringen och i utförandet för Shen Yuns ankomst, boende och uppträdande. Alla som har arbetat med Shen Yun vet att det är mycket arbete med att få alla delar att fungera, från resa, boende och mat till den tekniska aspekten på scenen och backstage. Sedan är det ju marknadsföring och biljettförsäljning… Och slutligen vart utövare som hjälper till ska bo och äta relativt billigt under den tid de hjälper till. Det är verkligen som ett urverk och alla delar måste fungera.

Hela min föreställning om världen förändrad av Godhet.

För ca ett år sedan läste jag i Zhuan Falun, Föreläsning åtta: ” Alla
vet att vi som verkligen kultiverar talar om positiva budskap, assimilering till universums egenskap. Borde du inte praktisera Shan? För att assimileras till universums egenskap, Zhen Shan Ren, måste man praktisera Shan.”

Även den här gången skakades jag om ordentligt och jag började att bli öppen för möjligheten att medvetet välja Shan som ett grundläggande förhållningssätt i relationerna med min omgivning, från min privata sfär med min familj, till arbetet, bekanta och vänner, men ju mer jag tänkte på det så förstod jag att det också gällde för ödesförbindelser i en större aspekt och speciellt för Fa-upprättandet och att hjälpa Mästaren med att räta upp Fa… Jag hade på min väg gått från att vara en rädd självisk och självömkande människa till att våga känna godhet förbehållslöst gentemot allt jag har att möta i min väg. Jag ber Mästaren om förlåtelse för alla föreställningar och handlingar som har hindrat Mästaren att rädda varelser och jag Tackar Mästaren för hans oändliga barmhärtighet.

1 April 2017 hade vi Fa-studie hemma hos mig, jag och en medutövare gick in i en diskussion om hur speciella Dafa-lärjungarna är i den här tiden. Jag hävdade att vi var särskilt speciella för att Mästaren är här nu och vägleder oss, att vi hjälper Mästaren i Fa-upprättandet och att även Mästaren säger att vi är speciella. Vi hade haft liknande diskussioner tidigare och jag hade uppmärksammat något i hans förståelse som jag inte tyckte var upprätt så jag hävdade min ståndpunkt. Jag hänvisade till det som vi just hade läst i ”För vidare Framsteg” i ”Uttydande av de sista tre stroferna i dikten Plommonblom. (sista strofen i) Den tionde versen: ”gör till sitt hem varhelst han är vem är värden och vem är gästen.”

Förklaring: Sedan Mästaren kom ut till offentligheten år 1992 för att sprida Fa, har han i princip varit på många ställen för att sprida Fa, och han har gjort det till sitt hem varhelst han är. Den andra halvan av den här raden, ”vem är värden och vem är gästen” anspelar på frågan vem som är värden och vem som är gästen; på historiens scen, vem spelar birollen och vem spelar huvudrollen. Den här mänskliga civilisationen är gjord för Dafa, skapad för Dafa.

Slutligen sa utövaren: ”Det är bara vår roll, om världens människor inte fanns, hur skulle vi kunna spela vår roll?
Omedelbart dök Mätarens ord upp från Zhuan Falun Föreläsning åtta - Den som utövar får Gong: ”Jag ska beskriva deras specifika kultiveringsmetoder. Om du har förmågan att se framtiden och det förgångna så skulle du förmodligen se följande scenario: när du sitter i lotusställning, så snart du har gått in i stillhet, ”svisch”, ser du hur någon med ditt utseende plötsligt flyger iväg från din kropp. Var är ditt verkliga jag, kan du urskilja det? Du sitter precis här. Efter att du har sett honom lämna din kropp tar mästaren med honom för att kultivera i en av mästaren skapad dimension, vilken kan vara en tidigare samhällsform eller en nutida samhällsform eller en samhällsform i en annan dimension. Mästaren lär honom övningar och han lider mycket under en till två timmar per dag. När han återvänder från sitt övande kommer också du ut ur meditationen, det här är vad man kan se. Mästaren visste exakt vad som skulle hända och han var tvungen att göra på det här sättet. Som ett resultat skulle en demon komma och skrämma honom, omvandla sig till en skönhet för att förföra honom. Det skulle förekomma alla sorters saker. Demonen såg att han inte alls var berörd, då det var jämförelsevis lättare för den sekundära uranden att kultivera, eftersom han kunde känna till sanningen. Demonen blev ursinnig och försökte döda honom. För att hämnas dödade demonen honom verkligen, och på så sätt betalades hans skuld helt och hållet.”

Jag satte mig lugnt och tittade på alla delar som jag fortfarande inte hade kultiverat färdigt, alla var varelser som väntade på att jag skulle höja mig, det som jag upplevde några sekunder under den tiden det tog att tänka att jag accepterade dem så som de var skapta utifrån ödesförbindelser och att jag med Godhet erbjöd dem räddning – istället för med hårdhet och dömande, eliminera dem, det var fridfullt. Godhet är verkligen starkt, det ger mig möjlighet att härda ut inför prövningar och förståelsen att det finns en ödesförbindelse som bakomliggande orsak.

Vikten av att studera Fa och öva varje dag

Under hela min kultivering har jag förbisett vikten av att öva varje dag, det har resulterat i att jag ofta har hamnat efter i Fa-upprättandet och ofta har kommit in i ett dåsigt tillstånd där min vilja mer är ett uttryck för vanligt mänskligt tänkande än för en Dafa-lärjunge i Fa-upprättandet. Jag föll för alla frestelser, från enkla till svåra! När vi delade erfarenheter om detta så kunde vi se att väldigt många frestelser var knutna till lust, det lustfyllda, att förtära, att konsumera att ”stilla hungern”, att uppleva tillfredsställelse.

Jag har de senaste två åren varit i en process där jag mer och mer förstår relationen mellan att vara flitig varje dag, med att vara uppmärksam och medveten om situationen jag är i, att titta inåt och höja Xingxing och att öva varje dag och mera kunna vara i stillhet under tiden jag övar och studerar Fa. När jag är i stillhet blir effekten av övningarna och studierna väldigt stark

Jag har fortfarande inte lyckats bryta mönstret att äta och smaka på allt omkring mig och har inte helt släppt fasthållandet. Men jag har lyckats, med Mästarens tålamod och tro på mig, att bryta mig loss från lust och visa dåliga saker. Idag kan jag på så sätt också lätt bryta inflytandet från den yttre faktorn som sätter igång mitt fasthållande.

Jag vill avslutningsvis läsa upp ett stycke från Zhuan Falun , Föreläsning 9, stycket Människa med utmärkta medfödda kvaliteter: ”Kultiveringsmetoden i sig är inte svår och att höja nivån är inte heller svårt i sig. Det är bara när de inte kan släppa sina fasthållanden som de säger att det är svårt.”

Tack Mästaren! Tack alla medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.