Polen: Introducerar Falun Gong på en mångkulturell festival i Warszawa

Falun Gong-utövare från Warszawa deltog i den elfte årliga mångkulturella festivalen den 21 juli. Det här eventet sammanföll med tjugoårsdagen av Falun Gong-utövares fridsamma protester mot förföljelsen i Kina. På festivalen introducerade gruppen den forntida, spirituella metoden till allmänheten, samtidigt som man exponerade den brutala förföljelsen av Falun Gong i Kina, som inkluderar organstölder och uppmanade människor att hjälpa till, för att få ett stopp på det.

Utövare visar övningarna under den mångkulturella festivalen i Warszawa den 21 juli 2019.

Utövare berättar för människor om Falun Gong och hur den förföljs i Kina.

Många människor skrev under petitionen för att fördöma förföljelsen,

Festivaldeltagare läser informationen om Falun Gong och förföljelsen.

Stödjande röster

Utövare samlade in namnunderskrifter till en petition som kommer överlämnas till polska lagstiftare. Petitionen vädjar till regeringen att agera för att få ett stopp på den statssanktionerade organhandeln i Kina.

Utövare erhöll positiv feedback för sina ansträngningar. Åtskilliga människor skrev under petitionen och uppmuntrade utövarna att fortsätta det viktiga jobbet med att informera allmänheten.

Maria Wlode blev chockad över det hon läste på informationstavlorna och sade: -Varför sker detta i Kina? Det här är tvärtemot det Kina jag känner till.

En annan besökare, Jerzy Bień sade: – Endast demoner kan tortera människor på det här sättet. Organhandel är så skrämmande. Jag rös när jag läste det här, trots att det är så varmt idag.

Flera turister deltog på festivalen och många ställde frågor om Falun Gong och förföljelsen. Utövare berättade för dem att det kinesiska kommunistpartiet hävdat att de skulle utrota Falun Gong på tre månader, när förföljelsen först startade 1999. Men utövarna har förblivit ståndaktiga trots förföljelsen och nu tjugo år senare utövas Falun Gong i mer än hundra länder.

Utövarna påpekade att principerna Sanning, Godhet, Tålamod ger utövarna mod att hålla fast vid sitt fridsamma motstånd när de möter allvarlig förföljelse.

Innan eventet slutade klockan tio på kvällen, kom organisatören Witek Hebanowski till utövarnas monter och tackade dem för att de medverkat. Han sade: – Medan ni visar traditionell kinesisk kultur, så visar ni samtidigt moraliskt mod för att skydda kinesernas mänskliga rättigheter. Ni gör något storartat. Jag respekterar kinesernas trosfrihet.

Förutom att skriva under petitionen, så var många människor också intresserade att lära sig övningarna. De köpte Falun Gong böcker och frågade vart det fanns övningsplatser.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178630.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.