Danmark: Läkare lär sig om Kinas tvångsorganhandel

Danmarks årliga medicinska konferens, Läkarveckan, hölls i Köpenhamn den 11-15 november 2019. Läkare som deltog i konferensen fortsatte att uppmärksamma det kinesiska kommunistpartiets (KKP) statsanktionerande organskörd från levande Falun Gong utövare.

Detta fem dagars event hade 3 500 läkare som deltog från Danmark, Grönland och Färöarna. Ett litet antal nordiska läkare och sjuksköterskor deltog också i mötet.

Representanter från DAFOH (Läkare mot tvångsorganskörd) diskuterar tvångsorganskörd i Kina under Läkarveckan, ett årligt möte med läkare som hölls i Köpenhamn.

Den internationella icke statliga organisationen DAFOH ( Läkare mot tvångsorganskörd ) hade ett bås och informerade deltagarna om den kinesiska regimens levande organskörd från samvetsfångar inkluderande Falun Gong utövare, människor från Xinjiang och Tibet och kristna.

Läkare får lära sig om KKPs levande organskörd under Läkarveckan den 11-15 november 2019.

“Detta är total ondska”

Sara, en allmänläkare, sa efter att ha sett en intervju om tvångsorganhandel, “Detta är verkligen fruktansvärt. Jag kände till lite om detta tidigare. En sådan allvarlig fråga verkar inte vara allmänt känt i samhället idag vilket är oroande.”

Medicinska forskaren Per gick till båset efter att ha hört om detta av hans kollega. När han fick höra om antalet transplantaionssjukhus i Kina, den korta väntetiden för organtransplantationer och hur Falun Gong utövare används som levande organdonatorer på grund av deras goda hälsa. han sa, “Det är för skrämmande! KKPs handlingar är motbjudande och detta är en systematisk operation. Detta är total ondska”.

Statligt brott

Johnny har sedan länge varit bekymrad över Kina relaterade ämne och KKPs förföljelse av olika grupper. Han sa, “Jag har en viss kännedom för KKP och vet att det inte finns något som de inte vågar göra. Dödandet på begäran för organ transplantationer utan något bekymmer återigen omdefinierar min kännedom för KKP”.

Morten sa: ” Som läkare lovar man att följa Geneve deklarationen: respekt för liv, tilgodose medicinsk vård med samvete och inte använda medicinsk kunskap för att skada liv inte ens under hot. Denna grupp är utnyttjad av KKP för att döda människor. Detta är ett helt oacceptabelt brott”.

Katerina kommer från den danska filialen av en internationell vårdinrättning. När hon pratade med personal från DAFOH och såg priserna på organen och den korta väntetiden i Kinas transplantationssjukhus sa hon, “Detta är helt ett statligt brott”.

Tvångsorganskörd pågående

Några av de deltagande läkarna skrev under en DAFOH sponsrad petition till FNs kommision för mänskliga rättigheter 2013 och tog med sina kollegor för att lära mer om framstegen i frågan.

Anders kom till DAFOHs bås och sa att det var otroligt att tvångsorganskörden inte hade slutat och att den kinesiska regimen fortfarande pratade om att öka antalet transplantationssjukhus i Kina. En annan läkare, Susan, förklarade problemet till sina kollegor och bad de att skriva under petitionen också.
Uppmaning till handling

Charlotte är en medicinstuderande som också studerar internationell politik. Efter att ha lärt sig om KKPs levande organskörd, skrev hon under petitionen och pratade med personal från DAFOH för att lära sig mer om situationen. Hon sa att det var en mycket viktig fråga som måste göras känd.

Peter är en läkare som var inbjuden till att besöka ett kinesiskt sjukhus. Han uttryckte djup oro över några av de lite kända verkligheterna i den kinesiska medicinska industrin, speciellt illegal organ handel. Efter att ha lärt sig om KKPs statsanktionerade på-begäran mord och att de huvudsakliga offrena är Falun Gong utövare som följer principerna Sanning, Godhet och Tålamod, Peter läste noga om utredningen och bad om att få detaljer om några av fallen.

Han sa: “Detta är särkilt viktigt på grund av det nära samarbetet med Kina”. Efter att ha läst petitionen, sa Peter, “Detta är verkligen viktigt. Vi måste vidta åtgärder”.
Bakgrund

Läkare mot tvångsorganskörd är en icke statlig organisation grundad av läkare som volontärt tjänar det medicinska samhället och samhället. DAFOH respekterar människors värdighet och främjar de högsta etiska standarderna inom medicin som beskrivs i Hippokratiska eden, Genève deklarationen, Nürnbergkoden, Helsingforsdeklarationen och Istanbul deklarationen. DAFOH nominerades till Nobels fredspris 2016 och fick Moder Teresas minnespris för social rättvisa den 3 november 2019.

Engelsk version:
http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180846.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.