Öppet brev till politiker i Kalmar län, såväl kommunala som regionala.

Öppet brev publicerat i Barometern och i Oskarshamnstidningen den 7/5/20, i Dagens Hultsfred (en e-tidning) den 8/5/20 och i Västerviks-Tidningen och i Vimmerby Tidning den 9/5/20.


Bästa förtroendevalda,

Vi har fullt förtroende för att ni gör ert yttersta för att hantera den rådande situationen så väl som möjligt.

Som folkvalda i Kalmar län vill vi göra er uppmärksamma på en fråga som nu blivit extra aktuell i och med det nya coronaviruset med ursprung i Kina.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess hänsynslösa brist på respekt för människoliv påverkar nu människors liv och välbefinnande över hela världen. Under coronavirusets första veckor censurerade KKP all information om viruset och hindrade alla i Kina som försökte få ut information till omvärlden. Dessa handlingar är med största sannolikhet orsaken till den enorma globala spridningen och det hot som nu finns mot människors liv och levebröd, så även mot oss här i Kalmar län.

Idag har Region Kalmar län, tillsammans med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet, ett Smålandskontor i Shanghai med syfte att förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina samt att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina. Flera kommuner i Sverige avbryter nu sina samarbeten och vänortsavtal med Kina. När vi nu tydligt kan se vad KKP går för undrar vi hur ni som folkvalda resonerar om de kontakter och utbyten vi här i Kalmar län har med Kina i den situation som uppstått?

Som Falun Gong-utövare har vi i över 20 års tid engagerat oss för att uppmärksamma situationen för mänskliga rättigheter i Kina och den brutala förföljelse som utövarna utsätts för. I och med detta har vi lärt oss mycket om hur KKP fungerar och agerar. Vi har också mycket uppmärksamt följt hur situationen har utvecklats och tyvärr kan vi konstatera att, trots det stora internationella handelsutbytet med Kina, blir situationen snarare sämre än bättre. Nu tycker vi det är dags att konstatera att påverkan genom tyst diplomati, handel och utbyte faktiskt inte fungerar. Är det möjligt att ändra strategi? Kina visar ju tydligt att de inte är en vän att lita på. En tydlig markering att vi inte accepterar det kinesiska kommunistpartiets hänsynslöshet behövs och visar samtidigt att invånarna i Kalmar län värnar om det kinesiska folket och människors liv och välbefinnande över hela världen.

Som Kalmarbor är vi mycket oroliga över den situation vi nu alla befinner oss i.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.