Att släppa alla grader av hat

Flera utövare i vårt område utvecklade nyligen symtom på sjukdomskarma. Vi bestämde oss för att dela med oss av vår förståelse och titta inåt. Vi hittade fasthållanden av rädsla, tävlingsmentalitet, avundsjuka, hat och kommunistpartifaktorer som manifesterades relativt starkt i vår grupp och som fått sjukdomskarma att utvecklas. Vi insåg att det finns olika grader av “hat” i alla dessa fasthållanden.

Jag såg ofta min tävlingsmentalitet, avundsjuka och förbittring, och medan jag gjorde ansträngningar för att hålla tillbaka dessa fasthållanden kände jag alltid att jag inte tog bort dem helt, utan deras rötter fanns kvar.

När jag lyssnade på mästarens föreläsningar i Guangzhou tänkte jag på ett stycke från: The Ultimate Goal of Communism:

Ungefärlig översättning: ”Kärnan i kommunismen är att den är ett spöke. Den består av hat och degenererade element från universum. Det har ett djupt hat mot människor och vill förstöra dem. Den är inte nöjd med att bara döda den köttsliga kroppen; trots allt slutar inte livet med den fysiska kroppens död – människors själar reinkarnerar. Men när en person helt har övergivit sin känsla av moral kommer hans själ att elimineras helt. Det är den ultimata, mest skrämmande döden. Att dra mänskligheten mot avgrunden av evig fördömelse är vad detta kommunistiska spöke vill uppnå. ”

Jag insåg att element av hat finns i mina tankar och beteenden, och jag hade inte tagit bort eller uppmärksammat dem. Mitt sinne verkade öppna sig just nu och jag kunde tydligt se hur hat manifesterar sig i olika grad. Allvarligt hat manifesteras som förbittring, hämnd, att vara olycksbådande och hänsynslös, koka av ilska, och så vidare. Måttligt hat manifesterar sig som klagande, ständigt gnagande, känna oro , vara sur och så vidare. Lätt hat manifesterar sig som att vara ovillig, rynka pannan, stirra, knipa ihop läpparna, ge en blick från sidan, svara med en stönande ovilja och så vidare. Med tanke på det kan jag se “hat” visas i många aspekter av våra liv.

Med hat, oavsett hur mycket det är, är vi inte snälla, fredliga eller medkännande från våra hjärtan i våra handlingar, för hat är den fullständiga motsatsen till Sanning-Medkänsla-Tålamod. Som Dafa-kultiverare vill vi assimilera oss till Sanning-Medkänsla-Tålamod, så vi måste bli av med hatfaktorerna helt. Om vi har hat i våra tankar eller beteenden är vi fortfarande under kontrollen av det kommunistiska spöket och ger fortfarande energi till det. Detta kommer att sakta ner vår förbättring och undertrycka vår energi för att rädda världens människor och många andra varelser.

När jag förstod allvaret med detta hat från det kommunistiska spöket kändes mitt hjärta plötsligt klart och rent, som om jag fick en sval fräsch friskhet från himlen via en kanal. Jag kände ett slags material djupt i mitt hjärta smälta bort och jag fick en mer solid känsla av välbefinnande.

När jag tittade tillbaka på de olika konflikterna jag stött på tidigare såg jag min tävlingsmentalitet och obalanserade hjärta, liksom mina fasthållanden till avundsjuka, hat och faktorer från partikulturen. När jag medvetet försökte undertrycka dessa fasthållanden blev mitt beteende lugnare, men mitt hjärta rördes fortfarande då och då under konflikter. Efter att jag verkligen insett och tydligt såg den negativa roll som hat spelade fick mitt hjärta en lätthet och lugn som jag inte hade upplevt tidigare. När jag nyligen stötte på liknande konflikter, mötte jag dem och behandlade dem med ett mer fredligt sinne. Jag pratade inte längre så fort och min röstvolym var lägre. De ord jag använde var mer artiga och korrekta.

Oavsett vilken typ av hat och i vilken grad bör vi inte låta det stanna kvar i våra tankar eller handlingar. De gamla krafterna skapade det kommunistiska spöket för att förstöra mänskligheten och för att hindra människor från att bli räddade och samtidigt förfölja Falun Dafa-utövare i sina så kallade tester. Kommunistpartiet planterade “hat”, dess onda faktorer och många komponenter i våra tankar och kroppar medan vi indoktrinerades under våra många års utbildning i Kina. Detta hat har kontrollerat och manipulerat oss. Vi måste se det tydligt och kultivera oss väl.

Vad som är viktigare är att vårt yttersta mål är att rädda människor och många varelser. Om vi helt kan ta bort hat på en grundläggande nivå, kan vi helt skaka av den kommunistiska spökskontrollen på oss, för hat är dess viktigaste komponent. När ett liv inte har något hat förlorar hans många fasthållanden sin grund och kan således lätt tas bort. Vårt beteende kommer sedan att överensstämma mer med Dafas standarder och vi kommer att spela mer effektiva roller för att rädda människor.

Engelsk version: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/17/182219.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.