Fa-studier är kultiveringens grundläggande garanti

Erfarenhetsberättelse från Fa-konferensen i Sverige 2021
 

Vördade Mästare! Ärade medutövare!

Jag heter Annie och erhöll Dafa 1995.

Mästaren sade i Fa-undervisning med frågor och svar i Yanji: ”På andra ställen kan du inte kultivera, det är endast i det här tillståndet i det vanliga mänskliga samhället som det är lättast att kultivera. Inte för att du inte kan kultivera på andra nivåer, utan, jag kan ge er ett exempel, han har inga lidanden så han kultiverar väldigt långsamt, han kan i princip inte kultivera. Det finns ingen miljö och inga förutsättningar för honom att höja sitt Xinxing, så han kan inte kultivera.”

När jag ibland känner mig trött och vilsen i kultiveringen påminner Mästarens Fa mig om att det är just eftersom det finns lidande, svårigheter och illusion i det mänskliga samhället som vi kan kultivera uppåt. Om inget av detta fanns, hade vi inte kunnat kultivera eller höja oss. Tänk att kunna ha ödesförbindelsen att erhålla Fa och kultivera, samt assistera Mästaren i Fa-upprätandet i den här slutliga perioden, att kunna vara här tillsammans med Mästaren och samtidigt som Fa-upprätandet sker, vilken otrolig lycka! I den kontexten, finns det verkligen några fasthållanden som inte går att släppa?

Att delta i Fa-konferenser och nå upp till Mästarens krav

Jag har deltagit i många Fa-konferenser genom åren. Endast nyligen började jag förstå hur man egentligen bör delta i en Fa-konferens.

Fa-konferenser är en form som Mästaren har lämnat åt oss. Att delta i Fa-konferenser är en väg som Mästaren har arrangerat för oss. Jag insåg att som en Dafa-lärjunge, bör jag inte bara delta och lyssna på andra utövares erfarenheter, utan jag bör också dela med mig av mina egna förståelser och erfarenheter i kultiveringen.

Tidigare har jag alltid använt mig av ursäkterna att ”jag har inget speciellt att utbyta om” eller ”jag är inte bra på att skriva”, och därmed gett upp utan att ens ha försökt. I själva verket har jag missat många chanser att höja mig själv. Därför att processen att skriva en utbytesartikel i själva verket är en process och ett verktyg för att titta inåt. Det är också en del av vår kultivering och ett sätt att bekräfta Fa. Även om min utbytesartikel inte skulle bli vald, så har tagit fasta på chansen att kultivera mig själv och tittat inåt i processen.

Jag har genom åren gagnats mycket av att lyssna på medutövares erfarenhetsutbyten. Först när jag skulle börja skriva själv, insåg jag hur svårt det är att skriva en artikel. Åtminstone för mig. För det första tar det mycket tid och energi, och på olika språk uttrycker man sig på olika sätt. Vilket språk ska jag skriva min artikel på? För att få inspiration började jag läsa många olika utbytesartiklar, inklusive artiklar som berör just ämnet om att bryta igenom och börja skriva artiklar. Efter den här erfarenheten har jag blivit mer tacksam för medutövares ansträngningar i form av att skriva erfarenhetsutbytesartiklar. Jag inser att jag också behöver bryta igenom det och börja skriva och jag är tacksam för att Mästaren har gett mig chansen att kultivera mig själv i processen.

Fa-studier är kultiveringens grundläggande garanti

Vi befinner oss i det vanliga mänskliga samhället. Endast genom att vara här kan man kultivera sig själv och höja sig. Men om man inte kan ställa höga krav på sig själv och ta sin kultivering på allvar, kan man lätt dras med och fastna i vanliga människors angelägenheter, därför att det vanliga mänskliga samhället är just en stor färgningskar.

Mästaren har i Fa-undervisning vid Fa-konferensen i New York 2010 sagt följande: ”Anledningen är att det krävs mer än en kall natt för att bilda metertjock is: de saker som har formats är svåra att rensa bort i ett slag, för du har inte tillräcklig hetta och har inte nått den punkt då du kan smälta det. Så du måste ge dig på det många gånger innan du kan smälta bort det. Om du kultiverar väl idag kommer så och så mycket att tina; kultivera väl imorgon, och så och så mycket mer kommer att smälta bort; kultivera dagen därpå, och så och så mycket mer kommer att smälta. Och det kommer att fortsätta, lite i taget, till den punkt då dina upprätta tankar verkligen är tillräckliga. Vid den tiden kommer mängden hetta som du genererar att ha ökat och du kommer att kunna smälta bort det fullständigt.”

För att kunna hinna ifatt och hålla jämna steg med Fa-upprätandet måste jag eliminera vanliga människors tankar och koncept som sakteligen har formats hos mig, och det kan endast elimineras genom att ihärdigt studera Fa på djupet. Genom Fa-studier har jag på nytt upplysts till många Fa-principer som jag har glömt bort med åren då jag har försummat Fa-studier.

Mästaren har sagt: ”Till exempel, om man lägger någonting fyrkantigt i en påse kommer man genom att titta på hur den ser ut utvändigt att kunna veta det; om man lägger något runt i den kommer man också att kunna veta det från hur den ser ut utvändigt. Det betyder att vilken sorts tänkande en människa än fylls med så kommer det att synas på utseendet.” Ur Vad är en Dafa-lärjunge.

Man är vad man fyller sig själv med. Endast genom att studera Fa mycket, kan man ständigt jämföra sig själv med Fa, och endast då tittar man inåt när man stöter på något. På grund av att jag stundvis har försummat mina Fa-studier, utvecklade jag i det vanliga mänskliga samhället en mycket dålig vana. Min instinktiva reaktion när något hände var att hitta fel hos och andra. Därför att det helt enkelt är för lätt att hitta fel hos andra och jag blev också väldigt bra på det. Att hitta fel hos mig själv hade å andra sidan blivit otroligt svårt, och jag tyckte att jag sällan begick några misstag. Inte för att jag aldrig skulle göra det, alla gör misstag, jag tyckte bara att jag allt som oftast behövde korrigera andra. Även om någon skulle göra något misstag till följd av att jag hade varit otydlig, så tyckte jag att det oftast berodde på att personen hade missuppfattat mig.

Förra sommaren började jag studera Fa online dagligen tillsammans med andra utövare. Efter en tid märkte jag hur jag plötsligt började titta inåt igen, och jag insåg att titta inåt inte handlar om att komma fram till vem som har rätt eller fel i en viss situation, utan det handlar om att tydligt kunna se och följa sina egna tankar och kunna jämföra dem med Fa. Är de i linje med Fa eller är det mänskliga tankar och koncept? Har jag funderat på saken ur den andra personens perspektiv, tänkt på den personens bästa, eller har jag djupt dolda fasthållanden som t.ex. avundsjuka, rädsla för att lida, eller besvikelse? Eller kan jag släppa jaget och samarbeta villkorslöst med andra medutövare och möta Mästarens krav? Den här erfarenheten påminde mig än en gång om att det inte får ske avbrott i ens Fa-studier. Endast genom att ständigt vara fylld med Fa i sitt hjärta kan vi kultivera fram starkare och starkare upprätta tankar, och endast då kan jag smälta isen dag för dag.

Erfarenheter av att ansvara för Shen Yuns biljettbokningsplattform

I januari 2020 hade Sverige äran att bjuda in Shen Yun än en gång till Stockholm för totalt fem föreställningar. Dessförinnan var det 2015 som Shen Yun besökte Sverige. Jag såg att utövare ansträngde sig mycket för att samarbeta så väl som möjligt och vi såg mycket fram emot detta. Vi värdesatte den här chansen väldigt mycket. Hösten 2019 började jag delta i lite praktiska saker kring biljetterna. Strax därefter lyckades vår koordinator arrangera så att vi skulle lansera Shen Yuns egen biljettbokningsplattform i Sverige. Har man en biljettbokningsplattform så behöver man givetvis en kundtjänst och teknisk support. Således blev mitt ansvarsområde lite större jämfört med tidigare år, och svårighetsgraden var också högre. Det var också mycket krävande i form av tid och energi, men jag kände ändå att det nog skulle gå, eftersom jag har delat ansvar tillsammans med en annan utövare och vi kan dela upp arbetet mellan oss.

Eftersom mycket var nytt och första gången för oss, var det mycket att lära sig och vi var tvungna att prova oss fram. Även om plattformen i sig var mycket intuitiv och användarvänlig, var det ändå en hel del saker runtomkring som man behövde ta hand om och hantera. Ibland fick vi också nya uppdateringar. Efter en tid upptäckte jag att jag måste följa upp saker på egen hand, t.ex. från dess att en incident uppstår tills att det är löst, för att veta hur vi ska hantera det nästa gång. Därmed blev jag också teknisk support åt vårt kundtjänst-team. De hjälpte våra kunder, och jag hjälpte dem. Just när jag tyckte att det började bli lite kämpigt, ville min chef på mitt jobb ha ett samtal med mig. På grund av en del personalförändringar på vårt konto ville min chef att jag skulle ta ett kliv uppåt och ta ett större ansvar över ett antal projekt. I vanliga fall skulle det vara en bra sak att bli ”befordrad” och att få ett större ansvar, men att det skulle ske precis nu kändes mer som en störning eller i alla fall en stor prövning. Jag har redan väldigt mycket att göra på mitt jobb, och nu även med biljettplattformen. Om jag tar på mig ett ännu större ansvar nu, skulle jag verkligen klara av det? Det värsta är att ingenting får gå fel på något av dessa uppdrag. Problemet är dock att det ibland inte finns så mycket utrymme till att tacka nej till vissa erbjudanden. Det kan ibland uppfattas som att man inte är särskilt engagerad i sitt jobb eller att man inte har något intresse av att utvecklas, och det är inte ett intryck man vill lämna som en Dafa-lärjunge. Jag sade till min chef att jag behövde fundera på saken.

Mästaren har sagt att oavsett vad du än stöter på som en kultiverare, så är det en bra sak så länge du kultiverar, inklusive dåliga saker. Oavsett om det här visar sig vara en bra saker eller en prövning, så spelar det egentligen ingen roll, och jag behöver egentligen inte tänka för mycket. Jag får göra mitt bästa bara och vägen är till för att gå på. Jag accepterade därmed det nya uppdraget. Efter jobbet varje dag tog jag kontakt med utövare för att lösa det som behövde lösas. Ibland var det verkligen mycket hektiskt, och ibland fanns det knappt någon tid till att äta lunch. Även om det var mycket att göra så upplevde jag att samarbetet med andra utövare gick väldigt bra. Vi lyckades hantera och hitta lösningar till i princip alla förutsedda och oförutsedda händelser. Under samarbetets gång såg jag också många positiva egenskaper hos andra utövare som jag tycker att jag behöver lära mig av.

Det visade sig att vår bokningsplattform var mycket uppskattad. Vårt kundtjänst-team erbjöd mycket bra service till alla som ringde in och behövde hjälp eller hade frågor. Vi kunde också hjälpa till med att hantera försäljningar över telefon och vi försökte hjälpa alla som behövde denna hjälp, så när våra biljetter höll på att bli slutsålda kunde en utövare också hjälpa till med att beställa biljetter från andra plattformar eller försäljningsställen. Vi ville verkligen inte missa någon med ödesförbindelse.

Slutligen så vill jag gärna avsluta min artikel med Mästarens dikt ur Hong Yin III (obs, finns endast i eng översättning):

A Chance in the twinkling of an eye

Five thousand years of the grand drama,
The main stage has been China, the Central Plains.
Each and every lifetime, reincarnating,
The roles we play – some bitter, some sweet.
Often I ask why the moon turns full,
And how far life’s journey will be.
I ask where I came from,
And why the secular world is so perilous.
Heaven and earth were created by the Fa
We’ve been coming to this world to bond [with Him]
We’ve been reincarnating, awaiting the Fa,
And decreasing our karma through hardships.
At the Kalpa’s end, the Divine shall come,
Saving us and undoing our entanglements.
Each and every lifetime was for this wish,
We’ve suffered for thousands of years.
The chance can’t be treated lightly,
Seized or missed – in the twinkling of an eye.

Ovan är mina förståelser, vänligen peka ut brister som ni ser.

Tack Mästaren, tack alla medutövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.