Att tätt följa Mästaren i Fa-upprätandet

Erfarenhetsberättelse från Fa-konferensen i Sverige 2021
 

Vördade Mästare! Ärade medutövare!

Jag heter Chen och började kultivera 1998.

Den globala pandemin orsakad av kkp-viruset spreds snabbt och aggressivt världen över, och världens människor befinner sig i fara. Att rädda de människor som fortfarande kan räddas i Fa-upprätandets slutskede, är vad en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandet ofördröjligen bör göra. Med anledning av den kris som råder har varje Hong Fa-aktivitet blivit som en kamp mot de gamla krafterna, där vi försöker rädda varelser. Efter att ha diskuterat med min man Songgong bestämde vi oss för att utöka Hong Fa-aktiviteterna i Stockholm från en gång i veckan till tre gånger i veckan samt att ta ansvar för dessa. Detta förslag accepterades av vår lokala koordinator och hon sade till oss: ”Om ni vill koordinera dessa aktiviteter så måste ni verkligen ta ansvar för att de genomförs. Även när få utövare dyker upp så måste vi ändå hålla aktiviteten så länge vi har ansökt om och fått tillstånd. Sedan handlar Hong Fa inte bara om att göra övningar, utan man måste kliva fram och klargöra sanningen för förbipasserande, för att det ska vara meningsfullt.” Det låter kanske enkelt, men hela processen från att ta ansvaret till att göra det bra, har varit en process där jag har kunnat nå genombrott genom att verkligen kultivera mig själv.

1. Att bryta igenom språkbarriären och rädda människor

Platsen för vår Hong Fa är utanför Sveriges Riksdag, vid Mynttorget. Här möter vi människor från hela världen och människor som är engagerade i olika samhällsorganisationer. Riksdagsledamöter och regeringsanställda ser och passerar oss på vägen in och ut ur de olika riksdags- och regeringsbyggnaderna i närheten.

Genom åren har jag aldrig riktigt förklarat sanningen för dessa människor när jag har deltagit i Hong Fa. Den ytliga anledningen har varit för att jag har varit rädd för att jag inte kan förklara sanningen så bra på grund av språket, men den egentliga anledningen är att jag aldrig har tagit ett kliv framåt och släppt jaget. De gamla krafterna har därför kunnat använda denna ursäkt för att hindra mig från att rädda människor. Jag insåg även att om jag inte är tillräckligt flitig i min egen kultivering så har det också en hindrande effekt på mitt sanningsförklarande genom att mina upprätta tankar inte är tillräckligt starka för att eliminera onda element som påverkar kännande varelser. Därför började jag utöka mina dagliga studier och sändande av upprätta tankar. Med tiden började jag känna att mina upprätta tankar blev starkare och starkare och att mitt hjärta för att rädda kännande varelser också stärktes.

För att kompensera för min språkbarriär tillverkade jag en liten skylt och en där jag listade några exempel på brott som kkp har begått, så att folk på så kort tid som möjligt kan förstå varför vi är där och vad det är för petition vi samlar in namn till. När jag pratar med förbipasserande muslimer brukar jag nämna de interneringsläger som kkp har satt upp för att förfölja uigurer; när vi stöter på mongoler berättar jag om hur kkp försöker sudda ut mongolernas språk och kultur; när jag pratar med kristna, katoliker eller tibetaner går jag in på kkps förföljelse av religiösa grupper och hur de bryter mot religionsfrihet, med mera. Jag försöker utgå ifrån personen ifråga och prata om sådant som de kan relatera till, så att de lättare kan ta till sig sanningen och förstå förföljelsen av Falun Gong.
Ibland när jag går fram till människor för att prata med dem tar de undermedvetet ett steg bakåt för att upprätthålla social distansering. När jag sedan har klargjort sanningen på ett sätt som nått fram till deras medkänsla, händer det att de med tårar i ögonen kommit fram och gett mig en kram. En del har även gjort heshi mot mig som tack. I dessa stunder kan jag verkligen känna en räddad varelses oändliga tacksamhet gentemot Dafa.

När jag stöter på människorättsaktivister eller människor som tvivlar på att organskörd verkligen händer tar jag fram och ger dem Harvested Alive – 10 years of investigation. Jag brukar även rekommendera den svenska tidningen Epoch Times. För att rädda människor gäller det att använda de olika material och resurser vi har, så länge vi har hjärta för det, är inte språkbarriären ett problem. Efter en tids ansträngningar kom jag till följande insikt vad gäller syftet med sanningsklargörande: att uppriktigt agera utifrån den andres bästa utan strävan eller själviskhet. Att tänka utifrån den andra personens perspektiv och utifrån det som skulle kunna rädda den här personen, samt att uppriktigt klargöra sanningen med ett barmhärtigt hjärta. Som utövare vet vi att det inte är vi eller våra förmågor som gör att människor kan bli räddade, utan det är med hjälp av Mästaren och upprätta gudar. Det Mästaren vill se är våra rena och barmhärtiga hjärtan.

Jag upplever att ju bättre vi har förklarat sanningen, desto mer rensas människor från de onda kkp-elementen de har i sitt sinne. Deras medkänsla kan därmed växa och de kan välja rätt sida. Mästaren sade i Fa-undervisningen på Epoch Times och NTD:s mediekonferens: ”Alla – vartenda liv i den här världen – måste bestämma sig för vart de vill gå, det är bara det att de är begravda under den här illusionen, och samtidigt är de lurade av ateism och andra osanningar, så de är inte så klara över saker och ting. Men människans högre medvetande vet och förstår allting och det är något utom¬ordentligt.”

En dag passerade två unga västerlänningar från Sydafrika förbi och stannade vid vår utställning. De läste noggrant igenom vår utställning och en av dem sade: ”Det ni gör är väldigt viktigt. Ni låter folk få veta sanningen.” Han kände för de kineser som lever i lögn och inte har möjlighet att få veta sanningen och uttryckte oro för den påverkan kommunismens ondska har fått i världen. Han sade även: ”Ni måste fortsätta med det ni gör, ju fler som får veta sanningen desto bättre och desto mer hopp finns det. Jag kommer inte bara att signera petitionen utan jag kommer även att gå in på END CCP:s webbsida och göra en donation. Jag kommer att göra vad jag kan för att hjälpa er.”

2. Ihärdighet året runt

Vår ständiga närvaro och sanningsklargörande vid Mynttorget har så småningom förändrat miljön omkring oss. Säkerhetsvakterna vid Riksdagshuset har fått veta sanningen och de beundrar den ihärdighet vi har uppvisat genom att kontinuerligt hålla i aktiviteterna året runt, både under den kalla vintern och de heta sommardagarna, och i ur och skur. De sade: ”Ni är alltid välkomna här”.

En dag kom en person som jobbar i Riksdagshuset fram till mig och sade med låg röst: ”Jag har läst materialet som jag fick av er tidigare och jag vill skriva på petitionen, men kom ihåg att jag skriver på den för er som lider av förföljelse. Oavsett vart den här petitionen sedan skickas så lita aldrig på en regering oavsett vilken. Endast gud kan hjälpa er. Endast gud kan förändra den här världen.” Det fick mig att minnas en utbytesartikel skriven av en utövare i Nordamerika. En ung utövare såg med sitt himmelska öga att det på END CCP-petitionen fanns en mindre textrad överst på petitionen där det i andra dimensioner stod ”Petition för gudar”, det är alltså en lista för utnämning av gudar. Han såg också att när någon skrev på så skrev personens gudomliga kropp i himlen också på, samtidigt som personens köttsliga kropp. När de hade signerat klart flög den gudomliga kroppen tillbaka från petitionen till punkten vid personens himmelska öga och därefter ser alla gudar i andra dimensioner väldigt tydligt att det här är en person som kommer att vara kvar. Att en kännande varelse skriver under med sitt namn är väldigt viktigt, det är ett sätt för dem att välja sin framtid.

En dag i början på året var det snöstorm och minus 10 grader ute. Vår utställning blåste omkull flera gånger och pennan till petitionen var så frusen att det inte gick att få fram något bläck. Jag var tvungen att sy ett litet dunfodral att förvara den i. Några medutövare satt på den iskalla och snötäckta marken och mediterade till den fridfulla meditationsmusiken som vilken annan dag som helst. Trots det bistra vädret ville alla hålla ut till slutet. Det starka energifältet berörde många förbipasserande och många stannade vid utställningen. Jag hade en borste som jag använde för att borsta bort snön från utställningen lite då och då. En riksdagsledamot från Göteborg passerade oss och stannade upp när hon såg vår aktivitet. Efter att ha förklarat sanningen för henne bestämde hon sig för att skriva under vår petition. Därefter ville hon ta en bild med mig där hon höll upp en END CCP-folder i handen. Efteråt lade hon upp en bild på sig själv när hon skriver under END CCP-petitionen på sin Facebook. Jag förstod att Mästaren uppmuntrade oss: Håll ut och missa inte någon chans att rädda människor med ödesförbindelse.

Värt att nämnas är ett möte med en läkare från Venezuela som driver en egen klinik här i Sverige. Han var också en person med ödesförbindelse och passerade oss en dag när vi klargjorde sanningen. Han kom fram till oss och tog fram sitt visitkort och sade till mig, ”Jag fick Covid-19 och har precis återhämtat mig från en svår sjukdom. Jag har provat en behandling som jag tycker är väldigt bra, om du någon gång skulle behöva det kan du komma till min klinik och få gratis behandling.” Jag berättade då för honom att Falun Gong kan förstärka människans immunförsvar och försvara kroppen mot virusangrepp. Han lyssnade insiktsfullt och sade sedan att han måste lära sig Falun Gong. Innan han gick gav han mig ett relevant förslag, han sade: ”Enligt min erfarenhet av att ha praktiserat som läkare i många år i Sverige, så tror jag att om ni vill att fler västerlänningar ska få veta sanningen, så behöver ni vara fler västerlänningar här med er. Annars kommer ni att missa en tredjedel av alla svenskar oavsett hur mycket ni än anstränger er. Det här beror på kulturskillnader.” Ja, om fler västerlänningar hade kunnat vara med på våra aktiviteter hade resultatet säkert kunnat bli ännu bättre. Mästaren sade vid Fa-undervisning vid Fa-konferensen i mellersta USA 2003: ”Ju bättre ni samarbetar med varandra som en helhet, desto mer kraftfulla är ni, och ju kraftfullare ni är, desto större är er inverkan. Faktum är att det ni ser i människovärlden under förföljelsen och när ni bekräftar Fa är ganska lugnt. Men i andra dimensioner är inflytandet enormt och påverkan enorm. Varje gång ni har en aktivitet är det ett stort slag mellan gott och ont i himlen.”

När vi söker tillstånd för att hålla aktiviteter på Mynttorget blir vi bara beviljade två timmar vid varje tillfälle. På dessa två korta timmar lyckas vi ändå förklara sanningen för och rädda upp till över 100 människor. Därmed känner vi alla att tiden är begränsad och vi värdesätter den mycket. Så länge det finns folk som kommer fram och läser vår utställning och vill veta sanningen så kommer vi att fortsätta, och värdesätta de chanser som Mästaren har arrangerat för kännande varelser att bli räddade. Vi samarbetar som en kropp och strax efter varje aktivitet kan man läsa rapporteringen om vår aktivitet på Minghui. På så sätt ser även kineser i Fastlandskina att Dafa har spridits världen över, och i andra dimensioner chockerar det ondskan.

3. Att outtröttligt leverera sanningen till ivrigt väntande kännande varelser

Genom att delta i Globala servicecentret för utträde ur kkps utbytesforum, förstod jag att Mästaren vill att vi ska rädda fler västerlänningar. ”END CCP” är till för att rädda västerlänningar och det har samma effekt som orden ”Falun Dafa är bra, Sanning-Medkänsla-Tålamod är bra” har för kineser. I takt med Fa-upprätandets snabba framfart har en global rörelse för att bekämpa kkp vuxit fram och vanliga människor har också anslutit sig till den trenden. Det enda sättet för vanliga människor att erhålla räddning är att separera sig själva från det ondskefulla kommunistspöket. Den 12-sidiga sanningsklargörande ’Sätt stopp för KKP’-foldern kan hjälpa människor att förstå kkp på djupet och göra ett val därefter.

Under pandemin träffade jag många godhjärtade människor från mindre städer i Sverige vid våra aktiviteter på Mynttorget. När jag försöker berätta om Falun Gong visade det sig att många inte hade hört talas om metoden. Speciellt i städer där det inte finns några utövare. Det som behövs är att vi kommer dit och klargör sanningen för dem. Vi är gudars budbärare och har i uppgift att rädda kännande varelser. Om varelserna omkring oss inte har fått höra sanningen innan den stora utrensningen anländer, och de inte har fått chansen att välja sin framtid, då har vi inte gjort den uppgift som en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandet bör göra. I och med pandemin jobbar många människor från sitt hemmakontor. Det bästa sättet att leverera sanningen under den här perioden skulle vara att leverera END CCPs informationsfolder hem till deras brevlådor, så att fler människor i Sverige kan få reda sanningen i sina hem, utan att behöva gå ut.

Vi började därför komplettera namninsamlingsaktiviteterna med att åka ut och dela ut foldrar i brevlådor. I bara Stockholms-området har utövare sammanlagt delat ut 150 000 END CCP-foldrar. Utövare i andra städer har också delat ut dessa foldrar i sina närområden. De utövare som jobbar dagtid har använt sin lediga tid på morgnar, kvällar och helger för att dela ut. De har burit på det tunga materialet och delat ut foldrarna i brevlåda efter brevlåda. För att hjälpa människor i avlägsna städer där det inte finns några utövare, eller för att hjälpa till i städer med få utövare, bildade vi ett långdistans-team för att leverera sanningsklargörande material. Vi var några utövare som körde iväg till en stad åt gången och stannade där i 2-3 dagar för att dela ut i närområdet. Sträckan tur och retur var ibland på över 100 mil. Om det fanns lokala utövare samarbetade vi med dem och ibland arrangerade vi även en lokal namninsamlingsaktivitet för att klargöra sanningen genom att prata med människor. De som hade bil deltog med bil, andra deltog genom att dela ut i brevlådor. Tack vare allas osjälviska samarbete, kunde vårt långdistans-team operera mycket effektivt. Sedan november förra året har det nu gått nio månader. Vi har delat ut foldrar genom den bistra och snötäckta vintern och återigen välkomnat den varma sommaren och den stekande solen. Tack vare allas samarbete har vi nu totalt delat ut 250 000 END CCP-foldrar, i ett 30-tal städer av varierande storlek. Därmed har vi delat ut sanning och hopp till hundratusentals hushåll och det här är vad kännande varelser länge har väntat på.

Genom att dela ut i brevlådor träffade vi också många människor med ödesförbindelse som gav oss mycket positiv feedback. Människor i mindre städer är mer godhjärtade och det är också lättare för sanningen att spridas i dessa lokala samhällen. Ett exempel är från februari då vi var fem utövare som åkte till Gävle. Jag delade ut foldrar i brevlådor i ett lugnt villaområde när jag plötsligt hörde människor bakom mig prata. Jag vände mig om och såg tre svenskar som tog upp foldern som jag just hade lagt dit ur sin brevlåda och de pekade och pratade om något som jag inte hörde. Jag gick fram till dem och berättade för en av dem, ”Det är jag som precis lade i foldern, det är en global petition mot det kinesiska kommunistpartiet”. Sedan förklarade jag att kkp inte bara hade begått brott mot kineser utan även mot hela världen. Mannen höll med om vad jag sa och medan han pekade på foldern berättade han, ”Det här med organstölder har jag hört talas om. Min svärmor känner Susanne. Hon har också foldrar om detta hemma.” Susanne måste vara vår utövare i Gävle tänkte jag. Våra utövare använder verkligen olika sätt för klargöra sanningen och rädda människor.

Dafa-utövare är kännande varelsers enda hopp om räddning. Varje varelse som har fått räddning kan sedan stötta oss på ett positivt sätt och hjälpa Dafa-utövare att sprida budskapet vidare. Mästaren sade i Fa-undervisning vid 2009 års internationella Fa-konferens i Stor-New York: ”Mina Dafa-lärjungar... ni finns utspridda över ett vidsträckt område och ni är var och en nu ansvariga för ert respektive område i den här världen. Förändringar av ert tänkesätt kan leda till förändringar i er omgivande miljö. Hurdana människorna i er region är, är ett resultat av i vilken utsträckning ni har förklarat sanningen för dem. Miljön formas av era mänskliga fasthållanden. När miljön är dålig är det på grund av att ni har gjort den sådan.”

Det krävs planering för att genomföra en lång resa till en mindre stad där vi avser att stanna en till två nätter. Kost och logi behöver samordnas. Ibland dyker det upp oförutsedda händelser som påverkar den gemensamma planen. Det har ibland också dykt upp en del störningar. T.ex. när vi skulle åka till Kalmar, så upptäckte vi två timmar innan avfärd att det läckte ur bilen. Jag hade också fått en hint i drömmen från Mästaren, om att bilen inte var säker. Utövare i Kalmar har också planerat aktiviteten med oss. De hade ansökt om tillstånd för att ha en aktivitet och också kontaktat media. Skulle vi behöva ställa in med kort varsel? Jag blev bekymrad när jag såg bilen fylld med utställnings- och sanningsklargörande material. Hur ska vi göra nu? Om vi skulle byta till mindre personbilar nu, så behövde vi åtminstone två bilar för att kunna få med åtta personer och allt material. Plötsligt mindes jag att en utövare just hade köpt en SUV. Jag ringde till utövaren som lånade ut bilen till oss direkt när han fick höra att det behövdes för att vi ska kunna åka iväg och dela ut sanningsklargörande material. Hur ska vi få tag på den andra bilen? En kvinnlig utövare har en bil och fick anta utmaningen att köra hela vägen till Kalmar. Vi sände upprätta tankar på vägen och med Mästarens hjälp anlände vi slutligen till Kalmar. Tack vare utövarnas osjälviska uppoffringar och samarbete som en kropp, genomförde vi en mycket lyckad två-timmars aktivitet i Kalmar, under gassande sol, där ett 30-tal personer förstod sanningen och skrev under END CCP-petitionen.

När jag tänker tillbaka på min kultiveringsprocess under det gångna året, inser jag att oavsett om det har handlat om att klargöra sanningen genom att träffa människor, eller att dela ut i brevlådor, så har vi inte kunnat komma ifrån samarbetet mellan utövare. Alla utövare som har deltagit våra olika projekt för att rädda människor har gjort det efter sina egna förmågor, och uppfyller samtidigt sina egna löften. Mästaren har sagt: ”Dafa-lärjungars ansvar är att stödja Mästaren i att rädda kännande varelser, för att kunna slutföra ditt uppdrag väl behöver du först kultivera dig själv väl”, ur Till Fa-konferensen i Tyskland. Att kultivera sig själv väl för att bättre kunna rädda kännande varelser blir därmed ännu en process där vi måste släppa själviskhet och jaget för att bättre harmonisera med hela kroppen. Varje gång jag har tagit stadiga steg framåt i min kultivering, har nya Fa-principer visat sig för mig när jag studerar Fa. När jag har starka upprätta tankar, så kan det trigga igång många positiva element, vilket i sin tur förbättrar hela min kultiveringsmiljö, så att kraften i räddandet av varelser blir ännu starkare.

Jag har fortfarande många tillkortakommanden i många avseenden i min kultivering. Därför hoppas jag kunna göra ännu bättre ifrån mig på den begränsade tid som är kvar, som Mästaren har förlängt genom att ha åtagit sig enorma lidanden, för att inte behöva ångra mig senare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.