Bedöm inte lättvindigt medutövare

(Minghui.org) I mitt samspel med medutövare upptäckte jag att jag tenderade att bedöma andra med mina egna föreställningar. Jag kategoriserade olika utövare som att de hade för mycket mänskliga fasthållanden, hyste för mycket rädsla, hade god upplysningsförmåga, förblev flitiga eller var för envisa och så vidare.

Många utövare i Kina har samma problem med att de bedömer andra. Även en del av dem som har bott utanför Kina under lång tid, men som inte har integrerat sig i det västerländska samhället eller kulturen, har också ett sådant problem. I stället för att kommunicera med andra med ett öppet sinne och ömsesidig respekt, använder de sina föreställningar för att sätta etiketter på och definiera andra, och använder sedan sitt mänskliga tänkande för att förstärka föreställningarna. De är upptagna med att sätta etiketter på och döma andra, och i slutändan vet de inte vad andra försöker kommunicera med dem.

Jag har märkt att vissa utövare, även om de inte uttrycker kommentarer om andra hur som helst, kan se ner på dem som de anser “inte kultiverar så bra” och beundra dem som de anser vara “flitiga kultiverare”. Dessa föreställningar kan orsaka splittring bland medutövare och även förluster för gruppen.

Förutom Mästaren kan ingen se den verkliga situationen för någon Dafa-lärjunge, och det vi ser är bara det yttre uppträdandet.

Mer specifikt kommer ingen att veta hur enorma och komplicerade faktorerna bakom en varelse är, hur långtgående hans historia är eller hur mikroskopiskt hans liv är. Vi kan inte heller känna till den komplexa och mångsidiga existensen av varelser i olika dimensioner eller omfattningen av ens expansion. Eftersom vi fortfarande kultiverar i det vanliga samhället kan vi bara se saker och ting med våra mänskliga ögon och vi kan inte dra några slutsatser om en utövare enbart utifrån ytliga saker.

Vi är alla Mästarens lärjungar, och Mästaren arrangerar kultiveringsvägen för var och en av oss. Var och en av oss kultiverar i Dafa och kommer att ha olika tillstånd vid olika tidpunkter. Varje varelse har sina olika riken, vilket inte bör vara en anledning för oss att utveckla mänskliga föreställningar. Det finns olika nivåer i universum, alla med olika varelser som blomstrar på den nivån.

Vi, Dafa-lärjungar, bör kultivera oss själva enligt mästarens krav, se inåt enligt Dafas principer, behandla alla, inklusive medutövare, med medkänsla och se medutövare som speglar som påminner oss om våra luckor och brister – det är vad vi bör göra.

Detta är min förståelse. Var vänlig och påpeka allt som är olämpligt.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a200083-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.