En Falun Dafa-utövare som har många rättfärdiga tankar är garanterat säker

(Minghui.org) En vän introducerade Falun Dafa för mig i juni 1996. Jag anslöt mig till övningsplatsen och Fa-studiegruppen och påbörjade resan för att återvända till mitt sanna jag. När jag ser tillbaka på mina 26 år av kultiveringsutövning minns jag fortfarande vissa saker livligt.

Falun Dafa är bra för kropp och själ

Jag var 54 år gammal 1996. Mina ben var känslolösa och jag kunde inte känna mina fötter. Som ett resultat av detta gick jag som om jag trampade på en svamp. Jag sökte medicinsk hjälp, men kunde inte hitta någon behandling för det. Jag blev deprimerad. I juni sade en vän till mig: "Det finns bara en sak som kan behandla dig - att utöva Falun Dafa. Ge det ett försök." Det var så jag gick till övningsplatsen för första gången.

Utövarna lärde mig övningarna och korrigerade mina rörelser. Jag lärde mig övningarna mycket uppmärksamt. När jag gjorde övning två och höll i hjulet såg jag två gånger vattenströmmar som brusade mot mig från himlen, och mina skadade ländkotor gjorde "bang" "bang" ljud. Det verkade som om mina en gång krossade ländkotor höll på att komma samman, och jag kände mig mycket bekväm.

Från och med då gick jag till övningsplatsen på morgonen och Fa-studiegruppen på kvällen varje dag. Jag förstod att Falun Dafa är en kultiveringsövning för kropp och själ, och jag bör sträva efter att vara en god människa genom att följa principerna Sanning, medkänsla och tålamod.

På den 61:a dagen efter att jag började utöva kände jag plötsligt en skarp smärta i benen på eftermiddagen, och mina tår blev mörklila. Jag vaknade dock nästa dag och upptäckte att smärtan var borta och att mina tår hade återgått till det normala. Jag rörde vid mina ben och de kändes inte domnade längre! Jag gick och kunde känna golvet under mina fötter! Jag var så upprymd att jag inte kunde låta bli att ropa: "Falun Dafa är mirakulöst! Falun Dafa är fantastisk! Tack, Mästare Li (Dafas grundare)!!!" Mina tårar flödade.

Jag blev mer seriös med utövandet och studerade Fa mer uppmärksamt från och med då. Min kropp förändrades gradvis, och mina hälsoproblem, såsom framfallen mage, hjärtsjukdomar och gynekologiska problem försvann alla utan att jag märkte det. Dessutom fick jag min mens efter 11 års utebliven menstruation. Det kändes som om jag hade återvänt till min ungdom. Folk som inte kände mig sade: "Du är full av energi och din hy är vit och rosig. Du ser ut att vara 50 år gammal." I själva verket var jag 69 år. Människor som kände mig sa: "Du blir yngre och yngre."

Min kropp kändes lätt och jag kände mig energisk varje dag. Jag levde ett lyckligt och tillfredsställande liv. Jag visste att det var Falun Dafa som gynnade mig fysiskt och mentalt, och allting gavs till mig av Mästare Li. Jag kan inte uttrycka min tacksamhet till Mästaren även om jag skulle uttöma mänskliga ord. Jag kan bara tacka Mästaren genom att flitigt avancera i solid kultivering.

En Falun Dafa-utövare som har tillräckligt rättfärdiga tankar är säker, garanterat

Mitt hem låg bara en halv kilometer från träningsplatsen, och Mästaren påminde mig alltid om att inte komma för sent och att inte hoppa över träningen oavsett om det regnar eller skiner. Efter förföljelsen började jag öva hemma och slutförde de fem övningarna i en sittning varje dag.

Jag studerade Fa flitigare och flitigare. Jag läste två till tre föreläsningar av Zhuan Falun varje dag, följt av att jag memorerade Fa. Jag har reciterat Hong Yin oräkneliga gånger, och jag har upprepade gånger läst Mästarens artiklar, inklusive Det essentiella för flitiga framsteg.

Även om jag sover väldigt lite nuförtiden har jag mycket energi. Efter att jag har studerat och memorerat Fa varje dag går jag ut för att klargöra sanningen och övertala människor att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer.

Under 2007 förföljde det ondskefulla KKP Falun Dafa febrilt, förstörde materiella platser, arresterade Dafa-utövare, plundrade deras hem och installerade övervakningskameror på många platser. Medan ett mörkt moln tryckte ner över staden blev mitt hem en plats för materialproduktion som en liten blomma på en äng. Min man och jag hade inga datorkunskaper alls. Men under mästarens vård och beskydd fungerade vår plats för materialtillverkning smidigt. Vi lärde oss snabbt att skriva ut material, att gå in på nätet och lämna in namn för att lämna KKP-organisationerna, samt att ladda ner information och bränna den på CD-skivor. Vår materialsida tillförde energi för att avslöja ondskan och bekräfta Dafa.

Detta hjälpte mig att inse att en Falun Dafa-utövare, som har ett rent sinne och starka upprätta tankar och vars handlingar är grundade i Fa, garanterat är säker.

Mästaren har skyddat oss hela tiden. Det fanns få sådana produktionsställen 2001, och vi hade brist på sanningsklargörande material. Min man var rektor på en grundskola. Skolans rådgivare sade till eleverna att de skulle lämna in alla Falun Gong-banderoller de hittade, till rektorns kontor. Jag utnyttjade situationen och hängde upp dessa banderoller på gatorna igen.

Precis när jag var klar med att sätta upp sanningsklargörande banderoller en kväll såg jag en gestalt i fjärran. Det var ovanligt att någon var ute så sent på kvällen. Gestalten kom närmare och närmare, och plötsligt lät en mansröst ljuda: "Vem är det? Vad gör du?" Han höll en pinnliknande sak i handen. Jag hade inte tid att gå därifrån eller tänka på vad jag skulle säga. Jag gick mot honom och sade: "Jag är här för att rädda dig". Jag såg att han höll en kvast i handen. Han närmade sig mig och viskade: "Var försiktig, det finns nattpatruller där borta". Sedan tog han emot cd-skivan som jag gav honom och sa: "Tack!". Detta var ingen tillfällighet. Jag insåg att Mästaren hade ordnat så att vaktmästaren skulle komma och hjälpa mig att undvika faran.

På stadens socker- och vinmässa ett år, när jag nästan var klar med att dela ut min fulla väska med broschyrer, märkte jag att en polis iakttog mig bakifrån. Jag tog några snabba steg för att försöka komma undan honom, men han följde mig i snabb takt. Jag svängde vid ett hörn och han svängde också. Jag utvecklade genast en rättfärdig tanke: eliminera alla onda faktorer som hindrar mig från att rädda kännande varelser, ta bort alla hinder för min utdelning av sanningsklargörande material, och låt mig dela ut materialet som en gud skulle göra! Jag vände mig om och gick mot polismannen, och han gav plats för mig. Detta avslutade situationen.

Jag tycker att sanningsklargörande har bäst effekt om jag gör det ansikte mot ansikte, bland annat genom att dela ut material, klargöra sanningen och övertala människor att lämna KKP:s organisationer.

Jag var till exempel i en bank en dag och många människor stod i kö. Jag bestämde mig för att ta tillfället i akt att övertala människor att lämna KKP-organisationerna. Jag lade märke till att en polis i uniform i 50-årsåldern satt på den andra platsen till höger. Han verkade vara en övervakare. Jag hade en rättfärdig tanke: "Ta bort alla onda faktorer bakom honom som hindrar honom från att bli räddad. Mästare, var snäll och stärk mig!"

Jag närmade mig honom med ett leende och sade: "Du måste vara polis. Är du en arbetsledare?" Han visade inga invändningar mot att jag pratade med honom. Jag fortsatte: "Det finns så många naturkatastrofer nuförtiden: tyfoner, tsunamis, störtregn, översvämningar, jordskred och jordbävningar". Han sa ingenting, men hans ansiktsuttryck visade att han gillade det. Jag fortsatte: "Dessa är alla kosmiska förändringar som varnar mänskligheten". Då jag såg att han var uppmärksam började jag tala om statyn av den heliga Maria som fäller blodtårar, de 3 000 år gamla udumbara-blommorna som blommar och stenen i kommunen Zhangbu i Guizhou-provinsen med tecknen "Kinesiska kommunistpartiet förgås" naturligt inristade i den. Jag drog slutsatsen: "Detta är alla kosmiska varningar om att himlen kommer att förgöra KKP."

När jag såg att han verkade chockad av vad jag sade frågade jag honom: "Har du hört talas om att lämna KKP för att vara säker?" Han svarade inte. Jag sade: "När du gick med i partiet, ungdomsförbundet och de unga pionjärerna höjde du näven och svor och gick med på att bära odjurets märke. Himlen kommer att förgöra KKP. Bli inte ett gravföremål för din familjs skull. Om du går med på att lämna de tre kommunistiska organisationerna räcker det med en pseudonym." Jag gav en detaljerad beskrivning av den. Han såg sig omkring och jag visste vad han tänkte. Därför lutade jag mig närmare och viskade: "Var snäll och lämna KKP-organisationerna! Jag ska ge dig pseudonymen 'Qiaoyu'". Han nickade.

Medan vi övertalar poliser att lämna KKP-organisationerna samtidigt som vi ber Mästaren om förstärkning, baserar våra handlingar på Fa och håller upprätta tankar, kommer den sida av dessa varelser som vill bli räddade att träda fram.

När jag kultiverar för att bekräfta Dafa och rädda kännande varelser har jag kommit att uppskatta att vi måste vara fulla av upprätta tankar och i ett gudalikt tillstånd. Mästaren kommer då att ta bort alla onda element och ge oss kraft och visdom och stärka oss så att vi kan göra det bättre i det vanliga mänskliga samhället.

Att rädda ett liv görs faktiskt helt och hållet av Mästarens fashen (lagkropp), och vi går bara igenom denna process i det vanliga mänskliga samhället, men Mästaren ger oss den mäktiga dygden att rädda människor till oss. Om vi inte förstår detta, om vi bekräftar våra mänskliga fasthållanden och visar upp oss, kommer fasthållandet lätt att utnyttjas av ondskan, och vi kommer att bli förföljda.

Jag har fortfarande många fasthållanden, och klyftan mellan mig och standarden Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod är fortfarande stor, och jag är fortfarande långt ifrån Mästarens krav, men jag kommer definitivt att följa den kultiveringsväg som Mästaren har arrangerat, sträva efter att göra de tre sakerna väl och följa Mästaren hem. Våra gamla löften gjordes i himlen för att hjälpa Mästaren att göra Fa-upprätandet på jorden. Låt oss alla uppfylla dessa stora förhistoriska löften och följa Mästaren hem.

Var vänlig och påpeka allt som är olämpligt.

Heshi till vår högaktade Mästare!

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203856.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.