[Japansk Minghui] Att förändra mig själv i grunden

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Hälsningar, ärade Mästare, och medutövare!

Jag började korrekturläsa artiklar när den japanska Minghui inrättades i juli 2001. Jag var collegestudent på den tiden och hade relativt sett mer tid. Efter att jag började arbeta ett vanligt jobb fokuserade jag mina ansträngningar på mitt vanliga jobb och ägnade inte mycket tid åt korrekturläsning.

Sedan beslutades det att vi skulle publicera 10 artiklar per dag och jag var ansvarig för den slutliga korrekturläsningen innan artiklarna laddades upp. Om översättarna inte kunde lämna in artiklarna i tid kunde jag inte gå till sängs. Med tiden började jag klaga på förseningen och att andra korrekturläsare inte gjorde ett bra jobb. När jag nu tänker på det behandlade jag korrekturläsningen bara som ett arbete som skulle avslutas, och jag insåg inte att jag räddade kännande varelser genom artiklarna.

Tillämpning av erfarenheter från andra projekt på Minghui-arbetet

För flera år sedan, på grund av bristen på arbetskraft i ett medieföretag som drivs av utövare, gick jag med i teamet för att marknadsföra webbplatsen på nätet. Jag började lägga upp artiklar på Facebook och genomförde några annonskampanjer. Under processen ägnade jag mycket tid åt att fundera på hur man skriver artiklar för att väcka vanliga människors intresse och fick en del erfarenhet. Sedan började jag arbeta för ett annat medieföretag och var involverad i videoproduktion. Några av de videor som vi lade ut på Facebook och Youtubes blev mycket populära. Jag bevittnade själv hur mycket effektivare det var att förmedla ett budskap genom videor jämfört med traditionella artiklar och foton.

Senare återupptog jag mitt arbete på japanska Minghui. När jag började korrekturläsa artiklarna upptäckte jag att jag tänkte ur ett läsarperspektiv utan att ens inse det. Vissa ord kanske inte är lämpliga för nyhetsrapportering och vissa uttryck kanske inte är lätta att förstå för icke-utövare. När jag tänkte mer på arbetet hittade jag många problem som behövde åtgärdas. Med undantag för artiklar om utbyte av kultiveringserfarenheter är de flesta andra artiklar som publiceras på Minghui avsedda att läsas av icke-utövare. Om vi kan göra artiklarna lättare för människor att smälta kommer det att vara mer kraftfullt för att rädda människor.

Inte långt därefter inrättade japanska Minghui ett multimedieteam, och vi skapade vår egen Facebooksida och Youtube-kanal. Vi började producera podcast och video. All den erfarenhet jag lärt mig från de två tidigare projekten blev nu mycket användbar. Saker och ting gick smidigt framåt.

När jag lämnade Minghui för flera år sedan, efter att ha lagt ner mycket tid och arbete, kände jag mig ganska bitter. Men jag förväntade mig inte att när jag återvände den här gången blev alla de erfarenheter användbara jag samlat på mig under de fem år som jag arbetat på andra medier. Jag känner mig tacksam för mästarens arrangemang.

Efter att ha genomgått många xinxing-tester i tidigare projekt hyser jag inte längre agg mot översättare för att de är långsamma eller för att andra korrekturläsare har gjort fel. När jag fick en svår artikel kunde jag ta itu med den med lugn och ro. När jag hade xinxing-konflikter med andra utövare kunde jag också ta emot kritiken lugnt. Mitt missnöje med andra utövare minskade, och jag klagade inte längre över om de var fästa vid sig själva. Jag kände att jag blev mer omtänksam och tolerant. Det här är den fasthållning som jag har försökt släppa i åratal, och nu ser jag att jag gör framsteg på det.

Förbättring av Xinxing

Min far, som också är Dafa-utövare, drabbades av en svår fysisk prövning förra året. Jag oroade mig så mycket för honom att jag inte kunde sova gott. Jag oroade mig ofta för honom och uppslukades av starka mänskliga känslor. Trots sorgen visste jag att det var bra att mitt fasthållande kom upp till ytan och att jag behövde ta bort det, lite i taget. Jag förstod principen utifrån Fa. Men när det gällde detaljerna kring hur jag skulle komma förbi den var jag fortfarande rådlös och suckade ofta förtvivlat.

Det som hjälpte mig mest under processen var att studera Fa. Fram till dess hade jag inte tagit Fa-studier på särskilt stort allvar. På grund av min dåliga förståelse av Fa saknade jag alltid tro för att stärka mina upprätta tankar i kritiska ögonblick. När jag insåg detta intensifierade jag mina Fa-studier. Ibland tog jag anteckningar och ibland läste jag vissa artiklar upprepade gånger.

Genom Fa-studierna fick jag en djupare förståelse för förhållandet mellan Fa-upprätandet och de gamla krafterna, hur man skiljer fysisk vedermöda och störningar åt, samt hur man skiljer på mänskliga känslor och medkänsla.

Jag kände djupt att när jag står inför ett xinxing-test är det av yttersta vikt att basera mitt tänkande på Fa. När jag var så lättrörd under min fars prövning visade det att mina upprätta tankar saknades. Jag måste ha en allvarlig översyn av min kultivering.

Kultivering är att bli en gudomlig varelse som överskrider de tre världarna. Vi måste assimilera vårt xinxing till universums egenskaper, "Sanningsenlighet-Medlidande-Tålamod". Men hela tiden, i stället för att arbeta hårt med mitt hjärta, gjorde jag de tre sakerna genom ytliga ansträngningar. Jag intalade mig själv att om jag inte ändrade mitt hjärta kunde jag inte göra genombrott på min nivå.

Jag tänkte på mina långvariga konflikter med en annan utövare.

Jag hade så många problem med henne att jag blev irriterad av att ens höra hennes namn. Hur skulle jag kunna bli en gudomlig varelse genom att hålla fast vid en sådan attityd? Jag ville eliminera de dåliga substanserna. Jag tittade inåt. Jag insåg att min extremt obehagliga känsla för henne och min intensiva oro för min far båda var ett resultat av min starka mänskliga känsla som jag inte kunde släppa taget om. Min envisa tro på hur man som utövare skulle gå tillväga spelade också en roll.

När jag hade identifierat mina problem började jag arbeta för att rätta till dem. Jag försökte behandla den här andra utövaren och min far som vanliga utövare och släppte mina starka känslor för dem.

Varje utövare har olika kultiveringstillstånd och arrangemang. Mästaren tar hand om allting. När jag envist försöker tvinga på andra min förståelse, vem tror jag då att jag är? Jag fixerade mina ögon på andra men vägrade att förändra mig själv. Detta är inte kultivering. Jag borde släppa mina fasthållanden till dem och fokusera på att förändra mig själv, leta efter mina tankar och känslor som inte var i linje med Fa och sedan gräva djupare för att se varifrån det kom. Genom att göra det kan jag förbättra mig själv så att jag kommer lite närmare "Sanningenlighet-Medkänsla-Tålamod”.

Några dagar senare insåg jag att varje gång jag tänkte på den andra utövaren kunde jag förbli lugn och fridfull. Jag kände mina förändringar. Min man, som också är en medutövare, sa till mig: "Du har förändrats på sistone. Du kräver inte längre det ena eller det andra."

Jag sa till honom: "Jag har nyligen förstått att kultivering innebär att förändra sig själv och att släppa starka känslor om olika typer av frågor. Det betyder att den substans som fick mitt hjärta att röra sig inte längre existerar i min dimension."

Under processen gav min man mig många konstruktiva och hjälpsamma förslag. Han hade sagt samma sak till mig tidigare, men jag kunde inte acceptera dem eftersom jag inte trodde att jag hade fel. Men den här gången hade jag en uppriktig önskan att förändra mig själv, och jag kunde acceptera det när han påpekade mina problem. Även om jag ibland fortfarande känner oro för min far arbetar jag för att försvaga den.

Det här testet fick mig att grundligt granska mitt kultiveringstillstånd, ändra mitt sätt att tänka och förbättra mitt xinxing. Som ledare för korrekturläsningsgruppen måste jag inte bara förbättra min korrekturläsningsteknik, utan också förbättra mitt xinxing. Under en nyligen genomförd utbytessession talade varje gruppmedlem om hur de tittade inåt och förbättrade sig själva. I min framtida kultivering kommer jag att arbeta hårdare för att kultivera mig själv ordentligt, förbättra mitt xinxing och rädda fler kännande varelser.

Jag välkomnar medutövare att påpeka om något är olämpligt.

Tack, mästare och medutövare!

(Presenterad vid konferensen 2022 om utbyte av erfarenheter från flerspråkiga Minghui-team)

Översatt från https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/5/204166.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.