Jiang Zemin, initiativtagare till förföljelsen av Falun Gong, död 96 år gammal

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Jiang Zemin, tidigare ledare för Kinas kommunistparti (KKP), avled på morgonen den 30 november. Han blev 96 år gammal. Jiang steg till den högsta maktpositionen i det kommunistiska Kina för sin roll i förtrycket av studenternas demokratiska rörelse 1989. Han inledde förföljelsen av Falun Gong, en fredlig kultiveringsmetod, i juli 1999. Man uppskattar att miljontals Falun Gong-utövare har förlorat sina liv i förföljelsen under de senaste 23 åren.

Jiangs död rapporterades officiellt av KKP:s språkrör Xinhua News Agency, och nyheten rapporterades snart av stora nyhetsbyråer som New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, CNN, NBC, BBC och VOA.

För flera år sedan cirkulerade ett rykte om att Jiang hade dött, och människor som trodde på det firade hans "död" med fyrverkerier. Den här gången, efter att KKP:s myndigheter bekräftat hans död, är många lättade över att Jiang verkligen har lämnat denna värld och påbörjat sin resa för karmisk vedergällning i underjorden. Vissa beklagar att de nu har berövats chansen att se Jiang ställas inför rätta medan han fortfarande är i livet.

Enligt information som Minghui samlat in är Jiangs huvudbrott bland annat följande:

Förräderi

Jiang var en förrädare redan i unga år. Han var tidigare spion för Sovjetunionen och sålde stora landområden till Sovjetunionen för personlig vinning.

Korruption

Jiang ökade korruptionen i en redan korrupt militär och värvade lojalitet genom att ge ut titlar och befordringar (Jiang själv tjänstgjorde aldrig i militären). Jiangs son Jiang Mianheng, som är medgrundare av det Shanghai-baserade företaget Grace Semiconductor Manufacturing Corporation, gjorde enorma vinster i affärsverksamheter med hjälp av sin fars politiska inflytande.

Förföljelsen av Falun Gong

Jiang inledde en våldsam förföljelse av denna oerhört populära traditionella kultiveringsmetod för kropp och själ och utfärdade följande direktiv: förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstöra dem fysiskt. Dessa direktiv genomförs uppifrån och ner, genom alla nivåer av de brottsbekämpande och rättsliga avdelningarna. Jiang låg också bakom den pågående propagandakampanjen mot Falun Gong, inklusive det iscensatta självbränningsincidentet på Himmelska fridens torg 2001.

Enligt information som Minghui fått fram har 209 908 Falun Gong-utövare och deras familjemedlemmar mellan maj 2015 och oktober 2016 lämnat in sammanlagt 177 482 brottsanmälningar mot Jiang för att ha inlett förföljelsen av Falun Gong. Dessa stämningar lämnades in till det kinesiska högsta folkets åklagarmyndighet och högsta folkdomstolen. Enbart den 25 oktober 2016 lämnades minst sex fall in mot Jiang. På grund av censur och KKP:s informationsblockad kan det faktiska antalet stämningar mot Jiang vara mycket högre.

Många KKP-tjänstemän som följde Jiangs förföljelsepolitik har tagits ner under de senaste åren. Det har blivit en öppen hemlighet att 610-kontoret, en utomrättslig byrå som Jiang lanserade och som fungerar på samma sätt som Gestapo eller KGB, är en "dödsposition", där många av dess agenter har dött tidigt av olika orsaker, bland annat sjukdom och självmord.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204988.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.