"Falun Dafa är bra" ekar på Himalayas kullar

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) När en Falun Dafa-utövare i Indien gick längs en väg i Darjeeling en dag år 2022, ropade någon i en bil som körde på andra sidan: "Falun Dafa hao (Falun Dafa är bra)!". Detta skickade henne ner på en minnesbana, där hon hörde "Falun Dafa hao" sägas av elever i över ett dussin skolor under två månader.

Människor i Darjeeling hör om Falun Dafa för första gången

Mellan juni och augusti 2022 introducerade utövaren Falun Dafa för 11 skolor och en frivilligorganisation i Darjeeling i Himalayas kullar. Lokalbefolkningen fick lära sig om vinsterna för hälsan med utövningen samt om den brutala förföljelse som för närvarande äger rum i Kina.

Darjeeling är en stad i Indiens delstat Västbengalen och språket är nepali. Kulturen är mycket kosmopolitisk, ett resultat av att olika etniska grupper blandas. Under hennes två månader i detta område var vädret oftast molnigt och extremt fuktigt, och det regnade ständigt. Hennes tvätt torkade inte.

Varje skola hon besökte skickade henne ett brev med uppskattning. Eleverna och invånarna gick ofta till det lokala biblioteket, eftersom det fanns kopior av Falun Gong- och Zhuan Falun-böcker på hindi, engelska och bengali. Man kunde se Falun Dafa-flygblad i distriktsdomstolen, kommunen, polisstationen, hotell och affärer. En del lokalbor bad henne om fler flygblad och affischer för att dela med sig till sina familjer och vänner.

Den dag hon lämnade Darjeeling den 17 augusti 2022 publicerade Himalayan Darpan, den mest lästa lokala nepalesiska tidningen, en artikel om henne som främjade Falun Dafa på förstasidan.

Falun Dafa hjälper människor att känna sig lugna och positiva

Utövaren höll tre undervisningstillfällen för Falun Dafa den 29 juni 2022 på Sai Sundarams högre gymnasieskola i Dilaram. Under alla tre interagerade barnen aktivt och uttryckte sina tankar och känslor fritt, och detta var ganska speciellt och unikt för henne.

 
Små barn lär sig den första Falun Dafa-övningen på Sai Sundarams högre gymnasieskola

I det tackbrev som skolan gav henne stod det: "Det var en underbar upplevelse för våra elever och lärare att lära sig Falun Dafa-övningarna. Det var också underbart att se (utövaren) betona de universella principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tolerans i alla tre sessionerna och tala om kärlek och vänlighet och hur man kan bli en bättre människa. Jag deltog i en av sessionerna och insåg att Falun Dafa-övningarna har stor potential att lugna sinnet. Jag kände mig fridfull när jag gjorde övningarna och meditationen och det var en bra upplevelse för mig även på ett personligt plan. Vi är mycket tacksamma och tacksamma mot henne för att hon introducerade Falun Dafa genom sina träning i vår skola."

Ofta berättade eleverna och lärarna efter en träning för utövaren att de kände sig underbara och mycket lugna och avslappnade. De sa att de var fyllda av energi och att alla deras bekymmer och press försvann.

En skolchef kom till en träning och såg orolig ut. Så snart hon började göra övningarna dök ett stort leende upp i hennes ansikte. En bibliotekarie började läsa Falun Dafa-böcker och sa att lärorna fick henne att känna sig lugn och positiv.

Universella principer berör skolledare

 
Elever på Sonadas Heliga kors flickors högre gymnasieskola lär sig den femte Falun Dafa-övningen, meditationen

Utövaren åkte till Sonadas Heliga kors flickors högre gymnasieskola den 7 juli 2022 och introducerade övningen för rektorn. Hon hoppades på tillstånd att hålla en framtida träningsession i denna skola. Rektorn sa till utövaren med ett stort leende att eftersom en lärare var frånvarande den dagen kan utövaren få den här tiden för att undervisa eleverna i 11:e och 12:e klass.

Rektorn sade i sitt tackbrev: "Hennes instruktioner som bygger på värderingarna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tolerans är mycket passande i dagens värld. De fem mjuka och effektiva övningar som hon lärde ut, kommer att vara mycket givande för eleverna och hjälpa dem att skapa en positiv inställning till livet.

"Under sessionen betonades moral och kultivering av dygder samt utövande av meditation. Det kommer definitivt att hjälpa eleverna att inskärpa dessa värden i sina liv och bli bättre människor. Vi vill framföra vår innerliga tacksamhet till (praktikern) för att hon ägnade en del av sin dyrbara tid åt våra elever. Hennes tålamod och engagemang är mycket uppskattat. Vi önskar henne all framgång i framtiden och i hennes strävanden."

Rektorn berättade för utövaren att de universella principerna berörde henne och att hon skulle berätta för andra om dem. Hon beundrade utövarens hängivenhet att berätta för människor om Falun Dafa.

Utövaren gick vidare till Sardeswaris flickors gymnasieskola och St Theresas flickors högre gymnasieskola.

 
Elever på Sardeswaris flickors gymnasieskola gör Falun Dafa-övningar.

Lärarna och eleverna på Sardeswari Girls High School tackade utövaren för att han hade hjälpt dem att bli bättre människor. De sade i sitt brev: "Det är ett stort nöje för oss att vara förbundna med 'Falun Dafa', som har gett oss alla en möjlighet att uppnå ett fredligt sinnestillstånd. Övningarna som främjar Sanningsenlighet, Medkänsla och Tolerans har varit mycket betydelsefulla för att hjälpa oss att uppnå en koppling mellan kropp och sinne och uppmuntra oss att bli en bättre människa, inte bara i ord utan också i handling. Vi tackar er för den vackra övningssessionen och förväntar oss fler övningssessioner i framtiden."

 
Elever på St Theresas flickors högre gymnasieskola. lär sig den andra övningen.

 
Eleverna vid St. Theresas flickors högre gymnasieskola lär sig den femte övningen.

Utövaren lärde eleverna och personalen vid St. Theresas flickors högre gymnasieskola övningarna den 19 juli 2022. I brevet stod det: "Hennes lektion om "Kultivering av Sanningsenlighet, Medkänsla och Tolerans" var mycket givande och nyttig för både personal och elever. Jag önskar henne lycka till i sina ansträngningar."

Tibetanska skolor omfamnar Falun Dafa

 
 
Utövaren förde Falun Dafa till elever och lärare i många tibetanska skolor.

Utövaren genomförde en träningssession i en tibetansk skola i Sonada den 5 augusti 2022 för personal och elever. De sade i sitt brev: "Lärarna och de unga sinnena lärde sig mycket, för att skapa en fredlig, välmående, medkännande och sanningsenlig miljö. Utbildningen var fruktbar och framgångsrik och den inskärpte värderingarna hos alla. Vi tackar er för denna hjälpsamma och meningsfulla erfarenhet".

Utövaren kontaktade den 6 augusti den ansvariga för en annan tibetansk skola i Sonada. Personen var mycket nyfiken på metoden och bjöd in henne att hålla en träningssessio den 11 augusti. Alla elever deltog i träningens och de ställde många frågor, till exempel varför det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förföljde utövare och varför partiet betraktade utövarna som ett hot.

Den ansvariga personen skrev ett brev till henne och sade: "Än idag förtrycks Falun Dafa fortfarande av det kinesiska kommuniststyret. Det är viktigt att våra barn lär sig att det inte bara är tibetaner som förtrycks av den kinesiska kommunismen, utan även andra etniska kinesiska grupper. Visst öppnade det en ny värld för våra barn och utvidgade definitivt deras förståelse för (KKP:s) system. (Utövaren) har arbetat hårt för att skapa medvetenhet om Falun Dafa och mänskliga rättigheter. Vi önskar henne all lycka i sitt uppdrag att öka medvetenheten om Kinas förtryckande regering. Hennes uthållighet när det gäller att ta ställning till sitt uppdrag är berömvärd."

 
 
Elever på tibetanska RKSP-pojkars grundskola mediterar.

Eleverna och personalen vid Tibetanska pojkars grundskola sade att de uppskattade Falun Dafa-träningen. Den ansvariga personen sa till utövaren: "Vi känner oss så välsignade över att ha dig hos oss idag. På alla elevers och lärares vägnar vill jag tacka dig så mycket för att du ger oss en sådan möjlighet att lära oss något nytt. Jag hoppas att vi ses snart igen."

Eleverna i 11:e och 12:e klass på tibetanska RKSP-pojkars högre gymnasieskola lärde sig Falun Dafa-övningar den 2 augusti. I brevet står det: "Hennes övningar baserad på värderingarna Sanningsenlighet, Medkänsla & Tolerans var mycket uppskattade av vår personal och våra elever. De fem effektiva övningar hon lärde ut kommer att vara till nytta för eleverna och hjälpa dem att få en mer positiv inställning till livet."

 
Unga lamor i OKC:s tibetansk klosterskola gör den femte Falun Dafa-övningen, meditationen

En övningssession genomfördes för alla elever i OKC:s tibetansk klosterskola, bland vilka många var nepaleser. De sade att de uppskattade utövarens tid och ansträngningar: "Det sätt hon undervisade på har säkert inspirerat många att börja med denna övning av självkultivering som är mycket effektiv för att förbättra hälsa och energi. De värderingar som hon betonade har lämnat ett intryck på alla som deltog i denna övninssession."

Inspirerar alla att lära sig Falun Dafa

 
Elever på Edith Wilkins för gatubarn gör den andra Falun Dafa-övningen.

 
Elever på Edith Wilkins för gatubarn gör Falun Dafa-meditationsövningen.

Utövaren lärde ut övningarna på Edith Wilkins gatubarns fond den 8 augusti. Organisationen arbetar med barn som är offer för vanvård och fysisk, sexuell eller emotionell misshandel.

Detta var första gången barnen hörde talas om Falun Dafa, och de sade att upplevelsen var "mycket nyttig". "Övningen av Sanningsenlighet, Kärlek och Medkänsla lärdes ut till våra barn och upplevelsen skapade en positiv stämning bland våra barn och vår personal. Detta var vår första erfarenhet av Falun Dafa och det var en mycket positiv upplevelse. Våra barn och vår personal önskar (utövaren) det bästa för framtida strävanden och uppmuntrar utövandet av Falun Dafa för alla."

Godwins moderna skola i Kurseong anordnade en träningssession på den allra sista dagen före sommarlovet. Skolledningen skrev i uppskattningsbrevet: "Träningen visade sig ha stor potential för våra sinnen och vår kropp. Det visade sig att den bygger på filosofin om den universella begreppen Sanningsenlighet, Medkänsla ochTolerans, vilket är mycket användbart för oss i det dagliga livet. Vi är mycket tacksamma mot (utövaren) för att han genomförde träningen och introducerade Falun Dafa på vår institution. Vi önskar henne all framgång i sitt uppdrag."

 
Eleverna på Godwins moderna skola lär sig meditationsövningen.

Utövaren lämnade Darjeeling den 18 augusti och höll två sista undervisningstillfällen på Blå diamants internatskola i Ghayabari, som båda besöktes av rektorn. Skolan berättade för utövaren i sitt brev: "Lärarna och de unga sinnena lärde sig mycket om att skapa en fredlig, välmående, medkännande och sanningsenlig miljö. Utbildningen var fruktbar och framgångsrik och inkluderade värderingarna bland alla."

Barnens röster som ropade "Falun Dafa Hao" fortsätter att ringa i utövarens öron. Hon träffade inte en enda person under sina två månader i området som talade ett ord kinesiska, men i alla hennes sessioner och samtal med andra upprepades hela tiden "Falun Dafa hao". Liksom Falun Dafa-utövare i över 100 länder och områden ekar nu "Falun Dafa är bra" i hjärtat på människorna i Himalayas kullar.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/14/206166.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.