London: Tjänstemän och medborgare fördömer KKP:s förföljelse av Falun Dafa på dagen för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare höll en demonstration framför den kinesiska ambassaden i London på dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december 2022, för att uppmärksamma det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 23 år långa förföljelse. Parlamentsledamöter och överhuset skickade brev och meddelanden för att stödja utövarnas ansträngningar att få slut på förföljelsen.

 
 
Utövare samlades fredligt framför den kinesiska ambassaden i London på dagen för de mänskliga rättigheterna.

Utövarna vecklade ut stora banderoller med budskap som "Falun Dafa är bra", "Sanningsenlighet, Medkänsla, Tålamod", "Slut på 23 års förföljelse av Falun Gong" och "För den tidigare kinesiske diktatorn Jiang Zemin inför rätta för brott mot mänskligheten".

 
Stödbrev och meddelanden från (från vänster till höger i första raden) Ellie Reeves MP, Ian Levy MP och Jonathan Cruddas MP, (från vänster till höger i andra raden) Lord Alton of Liverpool, medlem av överhuset, och Caroline Nokes MP

Jonathan Cruddas MP var tvungen att lämna London före den 10 december, men han skrev i sitt mejl till utövarna att han i hög grad instämde i det budskap de skickade och att han skulle vilja erbjuda sitt stöd för evenemanget.

Parlamentsledamoten Ian Levy skrev i sitt brev: "Storbritannien är fortfarande djupt oroat över den pågående förföljelsen av Falun Gong-utövare och andra grupper i Kina. Vittnesmålen om deras upplevelser är otroligt beklämmande."

Ellie Reeves MP konstaterade i sitt brev: "Jag är fortfarande djupt oroad över förföljelsen av människor på grund av deras religion eller trosuppfattning i Kina, vare sig det handlar om uiguriska muslimer i Xinjiang, kristna, buddhister eller Falun Gong-utövare. Friheten att utöva, ändra eller dela sin tro eller övertygelse utan diskriminering eller

"Jag kommer att fortsätta att utöva påtryckningar på den brittiska regeringen för att den ska sända ett tydligt budskap om att vi inte kommer att stå vid sidan om och att vi inte kommer att tolerera sådana grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna."

Caroline Nokes, parlamentsledamot, betonade att Falun Gong-utövare "bör fortsätta att betona de pågående kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina" och att hon skulle ta upp deras oro med utrikeskontoret, Samväldessammanträden och Utvecklingkontoret.”

Lord Alton skickade en videoinspelning till mötet. Han sade i videon: "De [domarna i Kinatribunalen] sade att dessa brott mot mänskligheten mycket väl kan utföras även mot uiguriska muslimer, tibetanska buddhister och kristna. Detta är allvarliga anklagelser, och det är därför vi i det brittiska parlamentet, både i underhuset och överhuset och över den politiska skiljelinjen, gick samman för att lägga fram ändringsförslag till lagstiftning som allvarligt straffar alla som står på samma sida som [de som] samarbetade i dessa avskyvärda brott."

 
John Dee, ordförande för Friends of Falun Gong in Europe, håller ett tal vid mötet.

John Dee, ordförande för Friends of Falun Gong in Europe, påpekade i sitt tal att tusentals Falun Gong-utövare har torterats till döds sedan juli 1999 och att miljontals människor har drabbats av förföljelsen, inklusive fysisk och psykisk tortyr, våldsamma förhör, sömnbrist och fruktansvärda organskördar i vinstsyfte. Dee sade att KKP har misslyckats med att avskräcka Falun Gong-utövare eller minska Falun Gongs positiva inflytande i världen, och att ett slut på förföljelsen bara är en tidsfråga.

Falun Gong-utövaren Liu Hongbo delade med sig av sin personliga erfarenhet av förföljelse. Hon skickades till ett tvångsarbetsläger i tre år. Hon dränktes i iskallt vatten på den kalla vintern, tvingades stå under den brännande solen på sommaren, berövades sömn och torterades på olika sätt för att tvinga henne att ge upp sin tro.

 
Liu Hongbo beskrev hur hon förföljdes.

År 2015 lämnade Liu och hennes familj in en brottsanmälan mot Jiang Zemin, den tidigare chefen för KKP som var ansvarig för att förföljelsen inleddes. Liu och hela hennes familj förföljdes. Några utövare som hon kände dödades. Liu uppmanade alla människor att agera för att stoppa KKP:s brutala förföljelse.

Pan Dongkai, som växte upp i Hongkong, deltog i mötet för att stödja Falun Gong. Han sade att KKP var mänsklighetens gemensamma fiende och att han stödde Falun Gong-utövarnas fredliga ansträngningar för att stoppa förföljelsen.

 
Författaren Ma Jian höll ett tal vid mötet och berömde utövarna för deras ansträngningar att skydda sin tro.

Författaren Ma Jian sade att han bevittnade hur KKP trampade på de mänskliga rättigheterna i Tibet och dess massaker på studenter på Himmelska fridens torg under den demokratiska rörelsen. Jian sade att några av hans vänner som utövar Falun Gong förföljdes till döden. En av dem, Ai Xin, fanns fortfarande kvar på hans mobiltelefonkontakter.

"Jag kommer aldrig att glömma en sådan stor person och vän. Hon var en begåvad konstnär och en fantastisk person. Jag har hållit kontakten med hennes familj", sade Jian. Han var säker på att KKP skulle gå en avskyvärd undergång till mötes, precis som alla diktatorer som förföljt kristendomen och buddhismen i historien.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/17/205215.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.