Tankar efter att ha läst artiklar om erfarenhetsutbyte från utländska utövare 26 oktober 2022

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Jag har läst många artiklar om erfarenhetsutbyte skrivna av utländska utövare som publicerades på Minghui-webbplatsen nyligen. Jag kände att de utstrålade en angelägen känsla för att rädda kännande varelser samtidigt som man gör de tre sakerna och ser inåt. Många utövare som erhöll Fa efter den 20 juli 1999 har gjort det mycket bra. De samarbetade med varandra när de utförde projekt. De var flitiga och tittade inåt när det fanns problem, konflikter eller xinxing-tester. För dem var Fa prioriterad. De släppte taget om sig själva och var strikta med sina tankar och handlingar. De såg till att upprätthålla sitt xinxing väl och trodde på Mästaren och Fa på arbetet, med sin familj och när de genomförde projekt, därför kunde de lösa problem.

Från de artiklar som delades ut märkte jag att utövare var uppriktiga, inte dolde något och letade efter grundorsaken till problem. Jag kände att de var mycket rena, och blev rörd av deras gyllene hjärta, liksom att de kultiverade fast och genuint. Även om jag har utövat Falun Dafa i mer än 20 år har jag inte nått upp till den kultiveringsnivå som många utländska utövare har.

Jag hade stor nytta av att läsa delade artiklar. Dafa-reportrar intervjuade publikmedlemmar som såg Shen Yuns föreställningar, och kopplade ihop sig med publiken när det gällde att rädda dem. De försökte få publikmedlemmarna att säga hur de kände och att Falun Dafa är värdefull. De gjorde intervjuer för att uppfylla sitt ansvar och uppdrag istället för att slutföra ett jobb. De hade en tydlig förståelse för sambanden mellan arbete, kultivering och att rädda kännande varelser. Det var faktiskt ett bevis på deras osjälviskhet och deras önskan att rädda kännande varelser.

Många utövare försökte på andra sätt att marknadsföra Shen Yun, bland annat genom att dela ut flygblad och skicka e-post. De arbetade hårt oavsett om de var involverade i säkerhets- eller köksarbete på dagen för en föreställning.

Många av de utövare som arbetade för Minghuis flerspråkiga webbplatser är unga människor. En del har fått Fa först för några år sedan. De gjorde tyst sitt översättningsarbete och övervann xinxingkonflikter. Jag blev mycket imponerad av en mening i en av delningsartiklarna: "Vi kultiverar så att vi bryter igenom de tre rikena, blir gudomliga och låter vårt xinxing komma närmare egenskaperna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod". Hon krävde av sig själv att hon skulle följa de universella högsta egenskaperna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod och kunde rätta till sig själv i konflikterna.

En utövare som har kultiverat i åtta år berättade om sin erfarenhet vid den europeiska Fa-konferensen om hur han räddade kännande varelser under kriget mellan Ukraina och Ryssland. Han togs ständigt fast som misstänkt för utredning. Han övervann olika svårigheter och klargjorde sanningen för människor och soldater. Tack vare hans insatser och andra utövare fick lokalbefolkningen i hans stad veta sanningen.

En annan utövare skickade sanningsklargörande kalendrar och Dafa-informationsmaterial till landets presidents kansli och tjänstemän, och fick ett e-postsvar från dem.

Deras ansträngningar erbjöd möjligheter för kännande varelser att positionera sig i framtiden. Jag blev mycket rörd av deras ansträngningar att släppa taget om sig själva, uppfylla sina uppdrag och fullfölja sina löften om att rädda kännande varelser.

Jag frågade mig själv varför jag var långt efter dem trots att vi kultiverar i samma Falun Dafa. Mätt av Fa fann jag mina brister i kultiveringen.

Att inte kultivera flitigt eller studera Fa väl

Jag har kultiverat i många år. Jag har inte slösat bort någon tid på triviala saker. Jag har gjort de tre sakerna och tittat inåt när jag har haft xinxing-konflikter. Men vid många tillfällen har jag bara tittat inåt på ytan och inte hittat grundorsaken eller de dolda fasthållandena. Ibland tog jag reda på andra utövares problem och såg det inte som en spegel för att se om jag hade samma fasthållanden. Även om jag upptäckte mina egna problem var jag inte fast besluten att släppa dem. Först när samma problem uppstod om och om igen bestämde jag mig för att göra mig av med det. Jag gick inte vidare på min kultiveringsväg. Jag jämförde mig med mitt eget förflutna eller med de utövare som inte var flitiga i kultiveringen, och kände att jag gjorde framsteg och var bättre än en del utövare.

Mästaren sade,
"... och en väldigt framträdande yttring är att de alltid jämför sig med människor och med sitt eget förflutna, men kan inte jämföra sig med Fas krav på olika nivåer." ("Ett samtal med tiden", Det essentiella för flitiga framsteg).

Mästaren led mycket för att förlänga den dyrbara tiden för oss att rädda kännande varelser och förbättra oss själva. Jag utnyttjade den inte på ett bra sätt och kände mig så ledsen mot Mästaren.

Nyligen kom Covida19-fall upp i vår region. Mitt bostadsområde spärrades av. Jag stannade hemma och studerade och memorerade Fa mycket. Jag kände det underbara i att smälta in i Fa. Jag fick också reda på mina många brister i kultiveringen. Många gånger lyckades jag inte bra eftersom jag inte studerade Fa väl och inte lade ner mitt hjärta på att studera Fa. Jag var upptagen med Dafa-projekt. Jag betraktade det att studera Fa som en av mina många uppgifter, och följde bara formaliteten i att göra det, men erhöll inte verkligen Fa. Mina upprätta tankar var otillräckliga. Rädsla utlöste mina negativa tankar. När jag gjorde saker och ting fanns det ingen Fa-kraft som stödde mig. Således utförde jag Dafa-projekt som en vardaglig person och spelade inte rollen att bekräfta Fa. Jag höjde inte heller mig själv.

Situationen i Kina var svår och jag var under stor press. De politiska kampanjerna med "knacka på dörrarna" och "nollningsaktioner" satte utövarna under starka prövningar eftersom de räddade kännande varelser.

KKP:s indoktrinering

Jag växte upp under KKP:s indoktrinering och utvecklade många föreställningar om traditionell kultur. Det jag lärde mig genom indoktrinering var djupt rotad i mitt sinne. Min konkurrenskraft, oärlighet, uppvisning, egocentrism, svartsjuka, misstänksamhet och andra fasthållanden visade sig tydligt. Jag gjorde saker ytligt för att få dem att se bra ut. Jag klagade lätt. Alla dessa fasthållanden hindrade mig från att förbättra mig och samarbeta med andra utövare.

För flera år sedan arresterades några utövare från mitt projektteam och utsattes för tvångsarbete. En utövare förföljdes till döden. Det var en hård läxa. Senare upptäckte jag det problem som utvecklades från detta projekt. Utövare hade olika åsikter om hur saker och ting skulle göras. En utövare kände sig pressad och var rädd för att bli förföljd och hittade då fel hos andra utövare. Vissa utövare var avundsjuka på andra och skällde ut dem bakom deras ryggar. Under Fa-studier i grupp öppnade de inte sina hjärtan för att dela med sig, av rädsla för att medutövare skulle kritisera dem eller för att de inte ville förolämpa andra. De ville bara skydda sig själva från att bli sårade. Mänskliga fasthållanden bildade separation. Det onda utnyttjade sedan kryphålen

Jag var involverad i många aspekter av projektet och jag var upptagen med mitt arbete. Jag hittade inga problem när jag försökte leta efter dem. När jag ser tillbaka insåg jag att det att göra saker och ting inte kan ersätta kultivering. Jag hade fasthållandet att söka personligt intresse för projektet. Jag trodde att jag kunde etablera min dygd om jag gjorde fler saker. Jag gjorde det inte utifrån perspektivet att rädda kännande varelser. Jag var verkligen självisk! Jag upptäckte också att medutövare var avundsjuka, klagade mycket, visade upp sig, bekräftade sig själva, kultiverade inte talet, gjorde saker ytligt och var inte ödmjuka. Jag fann också fasthållanden inom mig själv.

Även om varje utövare fortsätter att kultivera och höja sig under de senaste åren är vi medvetna om KKP:s indoktrinering, men KKP:s indoktrineringsfaktorer finns fortfarande kvar hos oss. Vi måste öka våra ansträngningar för att bli av med de av KKP-indoktrinerade faktorer som finns kvar i våra kroppar, för att rena oss själva. Vi måste läsa fler artiklar om traditionell kultur och ta reda på våra brister så att vi kan förbättra oss.

Tack utländska utövare för att ni delar med er och hjälper mig att se hur mycket jag brister.

Även om våra kultiveringsmiljöer är olika, och sätten att bekräfta Fa är olika, bör det vara samma sak att kultivera flitigt. Genom att läsa era delningsartiklar och bli uppmuntrad av er bör jag också kultivera flitigare, komma ikapp och uppfylla våra uppdrag och löften.

Ovanstående är bara min begränsade förståelse. Var vänlig och påpeka något olämpligt.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204464.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.