Bekräftelse av döda i pandemin

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den senaste ökningen av positiva fall är allvarlig i Kina, men det kinesiska kommunistpartiet (KKP) döljer fortfarande saken och ljuger för världen efter mer än tre år av pandemi.

Denna ledare är till för att bekräfta att Mästaren avslöjade fakta för oss den 15 januari 2023: över 400 miljoner människor har dött av COVID i Kina under de senaste drygt tre åren, och den totala dödstalen kommer att uppgå till 500 miljoner när den här vågen tar slut.

Vi uppmanar härmed Falun Dafa-utövare i Kina att använda tiden på bästa sätt för att klargöra fakta och rädda människor. Vi hoppas också att ni ägnar stor uppmärksamhet åt viktiga nyheter som publiceras på Minghui.

Minghuis redaktion15 januari 2023

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/17/206218.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.