Finland: Falun Dafa-föreningen lämnar in en petition till kommittén för mänskliga rättigheter

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-föreningen i Finland presenterade en detaljerad rapport om förföljelsen i Kina för den finska kommittén för mänskliga rättigheter och lämnade in en petition med 10 150 underskrifter som kräver ett slut på grymheterna. Underskrifterna samlades in i 152 distrikt och städer i Finland och från turister från över 61 länder. Veronika Honkasalo, ledamot av Finlands riksdag (representantförsamlingen), tog emot petitionerna.

I petitionen stod följande: "Vi uppmanar beslutsfattare i Finland att uppmärksamma förföljelsen av Falun Gong-utövare i kontakterna med Kina och kräva att förföljelsen upphör omedelbart". Finländarna hoppas att deras regering kommer att göra sitt bästa för att stödja kinesiska medborgare som förtrycks i Kina.

 
Veronika Honkasalo (till höger) ledamot av Finlands riksdag tog emot petitionen som lämnats in av Falun Gong-utövare.

Medan de samlade in underskrifter på petitionen förklarade utövarna för folk vad Falun Dafa är och hur den förföljs i Kina. Många människor tyckte att det var obegripligt och frågade vad de kunde göra förutom att skriva under petitionen. De hoppades att beslutsfattare i den finska regeringen skulle tala för Falun Gong och informera medborgarna om det orättvisa förtrycket. Människor från alla delar av världen har skrivit under petitionen för att uppmana den finska regeringen att begära att det kinesiska kommunistpartiet upphör med förföljelsen av Falun Gong efter att ha fått veta omfattningen av brutaliteten och organskörden.

Ilmari en representant från Falun Dafa-föreningen sade: "Fänglade Falun Gong-utövare har blivit en källa för levande organtransplantationer. År 2019 kom Kina-tribunalen under ledning av Sir Geoffrey Nice QC fram till denna slutsats efter att ha hört vittnesmål och experter i ämnet." Tribunalen påpekade: "Länder som handlar med Kina bör nu inse att de har att göra med ett land som har begått brott mot mänskligheten."

Ilmari uttryckte också oro över användningen av avancerad teknik vid organskörd. "Skulle avlägsnandet av organ i framtiden bli automatiserat genom användning av artificiell intelligens och robotar? I utbytet av teknik och samarbetet med Kina bör människor komma ihåg att de har att göra med ett land som har begått brott."

Riksdagsledamoten Veronika Honkasalo frågade om den nuvarande situationen för arbetsläger i Kina. När hon hörde talas om organskörd använde hon ordet "häpnad" för att beskriva sina känslor och sade att hon skulle rapportera detta till sina kolleger från olika politiska partier vid ett möte i en liten grupp i parlamentet samma dag.

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/10/207613.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.