Äldre Harbin-kvinna torterad i Heilongjiangs kvinnofängelse på grund av sin tro på Falun Gong

(Minghui.org) En invånare i staden Harbin i Heilongjiangprovinsen dömdes i november 2021 till tre års fängelse för att ha praktiserat Falun Gong, en sinnes- och kroppsdisciplin som har förföljts av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) sedan juli 1999.

Wang Chunyan avtjänar för närvarande sitt straff i grupp 609 på avdelning 8 i Heilongjiang kvinnofängelse och har utsatts för olika former av tortyr, bland annat genom att tvingas sitta på en liten pall, berövas sömn och toalettbesök, misshandel, verbala övergrepp, förödmjukelse och tvingas titta på videor som förtalar Falun Gong.

Arresterade och dömd

Wang, 55 år, greps den 19 april 2021 tillsammans med tre andra Falun Gong-utövare, Hou Haichao, Nian Jingsheng och Niu Nana. Yang Bo, biträdande direktör för Heilongjiangprovinsens kontor för inrikes säkerhet, beordrade grupparresten.

En månad senare släpptes alla fyra utövarna mot borgen men arresterades senare igen. Deras arresteringar godkändes den 10 juni, och Wang dömdes till tre år av järnvägsdomstolen i november 2021.

The police held Ms. Wang at Harbin No. 2 Detention Center without informing her family. Her child finally found her after searching for her across the city. Practitioners who are detained there are denied visitation rights and they have to buy the daily necessities of poor qualify at significantly marked-up prices.

Polisen höll kvar Wang på Harbin No. 2 häktet utan att informera hennes familj. Hennes barn hittade henne till slut efter att ha sökt efter henne i hela staden. Utövare som hålls fängslade där förvägras besöksrätt och de måste köpa de dagliga förnödenheterna för fattiga kvalificerade personer till kraftigt höjda priser.

Tortyr i fängelset

Cell 610

Wang förflyttades till utbildningsavdelningen i Heilongjiang kvinnofängelse i början av 2022. Efter en månads karantän tilldelades hon grupp 610 i avdelning 8. Yuan Jingfang, gruppledaren, har aktivt deltagit i förföljelsen av Falun Gong-utövare. Innan Wang och 20 andra utövare tilldelades avdelningen, justerade vakterna förhållandet mellan intagna och utövare här för att ytterligare förfölja utövarna.

När hon anlände till avdelning 8 blev Wang kroppsvisiterad. Alla hennes tillhörigheter inspekterades och en del kastades godtyckligt bort. Wang och andra nyintagna utövare skiljdes åt och fördes till olika rum för att torteras, t.ex. ett torkrum, ett lager, en toalett, ett vattenrum, ett badrum och en hall.
Vintern i nordöstra Kina är mycket kall och de nytillkomna utövarna hade inga varma kläder med sig. De flesta av dem bar tofflor och tunna kläder. Trots att toaletten, vattenrummet och lagret redan var kalla lät vakterna fönstren stå öppna för att frysa utövarna. Där blev utövarna slagna, tvingade att stå, fick inte sova eller dricka vatten och tvingades sitta på små pallar utan att röra sig.

Wang fördes till toaletten och tvingades där sitta på en liten pall samtidigt som hon höll tillbaka sin urin och blev slagen av en fånge. Vissa utövare tvingades sitta på pallen från morgon till midnatt eller gryning. Nästa dag fördes de till en annan hemlig plats och tvingades sitta på pallen igen. De beordrades också att skriva garantiförklaringar för att avsäga sig sin tro. Utövare torterades på detta sätt varje dag.

Det finns övervakningskameror överallt i avdelning 8 utan någon blind vinkel, men inga vakter dök upp när fångarna torterade utövarna. De intagna behövde inte heller be vakterna om lov när de torterade utövarna. De belönades med mat, dagliga förnödenheter, kläder, ökad tid för samtal med familjen eller strafflindring för sitt aktiva deltagande i förföljelsen av utövarna.

Lag 609

Efter en månad i team 610 förflyttades Wang till team 609 i februari 2022. Lagledaren Li Yuan var ursprungligen i division 3 och har en könssjukdom. Hon förflyttades till avdelning 8 efter att ha varit inlagd på sjukhus i mer än ett år. Trots att Li fortfarande lider av sjukdomen tvingade vakterna utövarna att bo tillsammans med Li i samma cell. Li förflyttades till team 508 i november 2021 och utsågs till teamledare för team 609 i februari 2022.

Wang tilldelades den övre våningssängen i team 609. Hon hälsade på en annan utövare, Gao Shuying, och denna korta konversation bevittnades av Li som sedan instruerade Wang att flytta sina tillhörigheter till en annan säng i det andra hörnet av rummet. Gaos säng låg vid fönstret, medan Wangs säng var avskild av ett avlopp och ligger längst bort från Gao. Li instruerade de fångar som övervakade de båda utövarna att bevaka dem och se till att de inte pratar med varandra eller ger något till varandra. Om så var fallet skulle fångarna straffas.

När fångarna anländer till fängelset inspekteras först fångarnas tillhörigheter vid fängelseporten och en del av föremålen kan komma att kastas bort. Sakerna inspekteras återigen vid utbildningsgruppen, och återigen vid avdelning 8 och vid de celler som tilldelats dem. När fångarna anländer till sina celler har de ytterst få tillhörigheter kvar. En del av föremålen kastas om de är förbjudna, och en del dyra föremål konfiskeras av vakterna eller fångarna för personligt bruk.

När Wang först anlände till fängelset var hon tvungen att låna dagliga förnödenheter, kläder och en filt från fängelset. Hon och många nyintagna utövare fick inte heller någon termosflaska, ett handfat, en pall eller varma kläder.

I ett försök att få de nyanlända att avsäga sig sin tro förbjöd gruppledarna och fångarna andra utövare att dela med sig av sina saker till dem. De nyanlända fick inte heller kontakta sina familjer eller köpa dagliga förnödenheter. De utövare som inte kunde kontakta sina familjer var tvungna att låna saker av andra. Men gruppledarna och fångarna förbjöd andra att låna ut sina saker till utövare som inte hade skrivit garantiförklaringar.

Wang tvingades sitta på en liten pall varje dag och läsa material som förtalade Falun Gong. Hon fick inte kontakta andra utövare eller titta på dem. Fångarna omringade henne varje dag för att hjärntvätta henne. En gång på kvällen beordrade Li Wang att skriva garantiförklaringar. När hon vägrade bad Li andra fångar att släpa Wang till vattenrummet och tvinga henne att sitta på en liten pall.

 
Illustration av tortyr: Sittande på en liten pall

En dag försökte Li tvinga Wang att skriva garantiförklaringar och tankerapporter igen. Eftersom hon inte kunde stå ut med detta skrek Gao åt Wang och uppmuntrade henne att inte vara rädd för fångarna. Li gick genast över och tvingade Gao att sitta på en liten pall i två timmar.

Efteråt släpade Li med sig fru Gao till det lilla rummet för torkning av kläder för att förfölja henne. Ms Gao hade inga varma kläder eftersom cellen var varm. Fångarna öppnade sedan fönstren och utsatte Gao för det iskalla vädret, vilket fick henne att rysa. Hon bad att få gå på toaletten men fick inte tillåtelse. Fångarna hotade att förlänga hennes strafftid och dra av hennes poäng.

Gao sade till fångarna att hon inte behövde poängen eller användning av telefonen eller att hon inte behövde gå till snabbköpet. Fångarna hotade då att öka hennes strafftid och få polisen att skicka henne till hjärntvättcentret och häktet.

Samtidigt pressades Wang också av fångarna och fick skulden för att ha fått Gao att sitta på en liten pall för att hon vägrade skriva garantiförklaringarna. De berättade också för henne att de straffades på grund av henne.

Gao tvingades sitta i en dag i det lilla rummet för torkning av kläder. Hon var tvungen att hålla tillbaka sin urin från klockan 8 på morgonen till middagstid. Efter att hon återvänt till cellen instruerade Li Gao att bära riset från en avlägsen byggnad till cafeterian. Gao var vid dålig hälsa och åt mycket lite varje dag. Hon hade svårt att gå uppför trapporna utan att känna sig andfådd. Li visste detta. När Gao sa att hon inte kunde bära riset, slog Li tillbaka genom att sätta henne i tjänst för andra uppgifter i två dagar.

Den som var i tjänst var ansvarig för att diska tallrikar och redskap, dela ut mat och rengöra dörrar, fönster, glas, vattenrum, toalett och kakel i toaletten. Personen var också tvungen att bära vatten och torka vattenrummet och toaletten torr efter att alla hade använt rummen.

För att rengöra toaletten var personen tvungen att använda en liten borste med lite tvättmedel och torka rent efter att ha tvättat den. För de utövare som var vid dålig hälsa på grund av tortyren i fängelset tog tjänsten hårt på deras hälsa. När de var trötta och behövde vila började Li medvetet duscha, oftast i två timmar, och stänkte vatten överallt.

Li kallade ibland in andra fångar till cellen för att hota utövarna med att de inte skulle få åka hem ens när deras fängelsestraff löper ut om de vägrade skriva garantiförklaringar. Li hade också ofta möten med fångarna för att diskutera hur de skulle hålla uppsikt över utövarna och hur de skulle få dem att lyssna på hennes instruktioner. Om någon vägrade att lyssna på henne skulle personen bestraffas, få sina poäng avdragna, tvingas sitta på en liten pall, arbeta eller berövas sömn. Li kallade ofta in fångar från andra grupper för att pressa utövarna medan hon och fångarna i hennes grupp hade ett möte i vattenrummet eller på toaletten. Innehållet i mötet handlade om hur Falun Gong-utövare skulle övervakas och förföljas.

På den kinesiska nyårsaftonen 2022 skällde Li ut utövarna och fångarna i sitt team. Utskällningen började när en fånge hade fört Wang till det lilla torkrummet för att hämta sina underkläder. Utövare i andra team hämtade ofta sina kläder med en fånge som följde efter dem. Li ogillade dock detta och hotade att dra av deras poäng och förbjuda dem att köpa saker. Wang försökte förklara för Li medan fången fortsatte att be om ursäkt. Den intagne bad till slut om ursäkt till alla på mötet och lovade att detta aldrig skulle hända igen. Li straffade fången och satte henne i tjänst. Den intagna fick också bära ris, sopa snö, kasta sopor, sopa gården och lasta av varorna i snabbköpet.

Under fyra månader hade Wang inga betalkort för att ringa telefonsamtal eller köpa saker i snabbköpet. Hon var tvungen att låna av andra. Hennes närmaste familj behövde visa bevis på att de var släkt med henne innan de kunde sätta in pengar åt henne. När Gao och en annan utövare var på väg att släppas ville de ge sina tillhörigheter till Wang, men Li förbjöd dem att göra det.

Hjärntvätt

Huvudfången på sjätte våningen byttes ut till Sun Jing den 2 januari 2022. Fan Xiumei, den tidigare huvudfången, tilldelades nattposten.

Tidigare när kommunistregimens propagandanyheter sändes klockan 19.00 i lobbyn kunde de som inte ville titta på nyheterna stanna kvar i sina celler. När Sun blev överfånge beordrade hon alla att ställa sig på rad och gå till lobbyn med sina pallar. Hon tvingade också alla att sjunga KKP-sångerna före sändningen medan hon och Yuan Jingfang skulle hålla utkik efter utövare som inte sjöng eller sjöng tyst. Den som inte följde hennes instruktioner skulle straffas efteråt. Under hela processen fick ingen utövare stå bredvid varandra och fångarna måste stå mellan utövarna. Om två utövare råkade stå tillsammans skulle de och de intagna straffas.

Sun beordrade också alla utövare att gå till lobbyn för att titta på videor eller lyssna på föreläsningar av andra religioner. Alla, även de som var sjuka, måste delta i sessionerna om de kunde sitta upp. De ansvariga fångarna skulle gå runt och kritisera dem som inte var uppmärksamma, annars skulle fångarna också straffas.

Utövare tvingades också att titta på propagandavideor varje dag på morgonen och eftermiddagen. Efter att ha tittat på filmerna var alla tvungna att dela med sig av sina tankar. De som inte uppfyllde förväntningarna på delandet skulle straffas. Yuan lärde också alla hur man utförde massage. Utövare som inte följde med kallades ut till fronten och fick göra det inför andra tills de ansvariga fångarna var nöjda.

Fångarna var tvungna att lära sig KKP:s lagar och historia en gång i veckan i lobbyn och skriva sina erfarenhetsrapporter efter sessionerna. De som vägrade att skriva skulle straffas. De straffades också om datumen i deras rapporter var felaktiga eller saknades.

Förföljelse av en 71-årig kvinna

Li Yuzhen från Daowai-distriktet i staden Harbin försvann den 10 juni 2021. Hennes hem var upp och ner och hennes Falun Gong-böcker och bilder var borta. Det bekräftades senare att hon hade arresterats och att hennes hem hade genomsökts. Hon dömdes till fyra år och fick böta 10 000 yuan. Liksom Wang fördes Li i början av 2022 till team 610 på avdelning 8 i Heilongjiangs kvinnofängelse.

Vanligtvis trycktes två våningssängar mot varandra längs längderna. De flesta av de nyintagna utövarna fick sova mellan två andra personer som tog upp varsin våningssäng. De som inte hade någon säng fick sova på en madrass på golvet. Madrassen lades undan under dagen.

Li har vissa benproblem men blev tilldelad att sova i de övre våningssängarna. De intagna hävdade dock att de behandlade henne väl.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207493.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.