Kongressledamot i USA: Vi måste agera beslutsamt för att stoppa KKP:s skördande av levande organ.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) USA:s representanthus antog lagförslaget H.R. 1154, Stop Forced Organ Harvesting Act, med 413-2 röster den 27 mars 2023.

Lagförslaget, som lades fram av representanterna Chris Smith, Michael McCaul, Bill Keating och Kathy Manning, syftar till att sanktionera dem som är inblandade i det kinesiska kommunistpartiets statligt stödda levande organskörd från samvetsfångar, särskilt Falun Gong-utövare och uigurer.

De sanktioner som införs genom lagförslaget omfattar fängelse i upp till 20 år, böter på upp till en miljon dollar och förbud mot att köpa egendom eller få visum för alla som underlättar tvångsskörd av organ eller handel för avlägsnande av organ.

 
Chris Smith talar i kammaren

Representant Smith sade på kammargolvet före omröstningen: "Statligt stödd tvångsskörd av organ är en stor affärsverksamhet för det kinesiska kommunistpartiet och visar absolut inga tecken på att avta."

Han sade: "Varje år mördas mellan 60 000 och 100 000 unga offer, i genomsnitt 28 år gamla, kallblodigt under det kinesiska kommunistpartiet för att stjäla deras organ. Dessa brott mot mänskligheten är ofattbart grymma."

Han påpekade att de etniska grupper som är måltavlor för folkmordet är bland annat uigurer och Falun Gong-utövare som njuter en exceptionell hälsa genom att utöva fredlig meditation och motion, vilket gör deras organ mycket eftertraktade.

Representant Smith tillade att den kinesiska tribunalen under ledning av Sir Geoffrey Nice genomförde världens första oberoende juridiska analys av den levande organskörden av samvetsfångar i Kina. "Sir Geoffrey Nice vittnade vid min utfrågning och sade: 'Organskörd genom tvång har begåtts i åratal i hela Kina i betydande omfattning. Falun Gong-utövare har varit en och förmodligen den viktigaste källan till organförsörjning. Falun Gong och uigurerna i Kina kvalificerade var och en av dem som en grupp när det gäller brottet folkmord."

"Vi och resten av världen måste ta krafttag. Vi måste agera, vi måste agera beslutsamt."

 
Representant Susan Wild talar till stöd för lagförslaget.

Representant Susan Wild talade till stöd för lagförslaget. Hon sade: "Det gläder mig att stödja denna åtgärd i dag. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med honom för att ta itu med många viktiga globala människorättsutmaningar under de kommande månaderna i vårt underkommitté."

"Enligt utrikesdepartementets 2022 Landsrapporter om mänskliga rättigheter har det funnits oroande rapporter om att Kina tvångsskördar organ från samvetsfångar, inklusive religiösa och andliga anhängare. Detta är bortom all rimlighet och absolut oacceptabelt. Det är därför viktigt att utrikesdepartementet undersöker denna fråga närmare."

Rep. Wild fortsätter: "H.R. 1154 sätter ljuset på denna fruktansvärda praxis och uppmanar utrikesdepartementet att göra sin årliga rapportering om denna fråga mer robust och djupgående. I förslaget krävs inte bara en mer regelbunden bedömning av problemet, utan det inför också sanktioner mot personer som är inblandade i tvångsomhändertagande och handel med organ."

"Vi får aldrig titta bort från orättvisor och förtryck, oavsett var de äger rum. I den andan stöder jag denna lagstiftning och jag uppmanar alla mina kolleger att stödja den."

Förutom förslaget från representanthuset har senatorerna Tom Cotton och Chris Coons också lagt fram en liknande version av lagstiftningen i senaten.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207879.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.