FBI arresterar KKP-agenter som attackerade Falun Gong-utövare på amerikansk mark

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Under en presskonferens den 17 april 2023 meddelade USA:s justitiedepartement att FBI gripit två specialagenter från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). De två New York-männen anklagades för att ha spårat och förtryckt utövare av Falun Gong, en meditativ andlig praktik som för närvarande förföljs i Kina, och andra dissidenter i USA.

 
David Newman, assisterande biträdande justitieminister med ansvar för nationell säkerhet vid justitiedepartementet, meddelade att två specialagenter från KKP arresterats den 17 april 2023.

Enligt klagomålet som lämnats in av den amerikanska distriktsdomstolen i östra distriktet av New York opererade "Harry" Lu Jianwang, 61 år, från Bronx, och Chen Jinping, 59 år, från Manhattan en hemlig utlandspolisstation på nedre Manhattan i New York på uppdrag av Fuzhou-avdelningen av Folkrepubliken Kinas ministerium för offentlig säkerhet (MPS).

Denna hemliga polisstation inrättades i februari 2022 i syfte att spåra och tysta Falun Gong-utövare och kinesiska dissidenter i USA.

Breon Peace, USA:s åklagare för östra distriktet i New York, sade vid presskonferensen att Lu och Chen greps tidigare på morgonen från sina hem i New York. De anklagades för att ha konspirerat för att agera som agenter för den kinesiska regeringen, och de arbetade tillsammans för att upprätta den första utomeuropeiska polisstationen i USA på uppdrag av Fuzhou-avdelningen av Folkrepubliken Kinas ministerium för offentlig säkerhet (MPS).

"De anklagades agerande under ledning av den kinesiska regeringen är flagranta kränkningar av den amerikanska suveräniteten", sade Peace. "Tack vare vår utredning och dagens gripanden tillsammans med FBI kommer de anklagade att ställas till svars, och Folkrepubliken Kinas ministerium för offentlig säkerhet (MPS) kommer också att märka att vi inte kommer att tolerera liknande hot mot vår nationella suveränitet."

 
Lu Jianwang (andra från höger) lämnar USA:s distriktsdomstol för östra distriktet av New York den 17 april 2023. (NTD Television)

I klagomålet står det att "Lu ombads också att publicera material i tidningar mot Falun Gong" och att Chen har "bistått med att samla in personlig information och vidarebefordra denna information till kinesiska regeringstjänstemän". Det beskrivs också hur agenterna betalade personer för att rikta in sig på Falun Gongs verksamhet och publicera information på nätet för att förtala Falun Gong.

Enligt klagomålet började de två agenterna hjälpa KKP sedan omkring 2015, "Lu har hjälpt den kinesiska regeringen genom att delta i motdemonstrationer i Washington D.C. mot medlemmar av [Falun Gong] som är förbjudna enligt kinesisk lag och genom att hjälpa till att lokalisera personer av intresse för den kinesiska regeringen".

 
Efter den kinesiske ledaren Xi Jinpings besök i USA 2015 fick Lu (till höger) en plakett från Folkrepubliken Kinas ministerium för offentlig säkerhet (MPS). (Utdrag ur klagomålet)

I klagomålet angavs vidare: "Lu erkände för FBI under en intervju ... att Lu och andra ledare för lokala kinesiska föreningar 2015, under den kinesiska presidenten Xi Jinpings besök i USA, skickade 15 medlemmar vardera för att delta i motdemonstrationer i Washington, D.C., mot offentliga demonstrationer mot president Xi som genomfördes av medlemmar av Falun Gong-religionen".

"Lu erkände vidare för FBI att han fick en plakett från MPS, Ministeriet för allmän säkerhet, för att fira det arbete som utförts av lokala kinesiska föreningsledare, som han själv, som en del av det avancerade säkerhetsteamet för president Xis följe, för att se till att medlemmar av Falun Gong-religionen inte störde president Xis besök. En medlem av president Xis följe, vars viseringshandlingar visade att han då var "biträdande direktör" för Ministeriet för allmän säkerhet ("MPS-tjänsteman-2"), överlämnade en plakett till Lu vid en ceremoni."

Levi Browde, verkställande direktör för Falun Dafa Information Center, sade: "Det är betydelsefullt och uppmuntrande att se att så allvarliga rättsliga åtgärder vidtas mot kinesiska tjänstemän som ägnar sig åt gränsöverskridande förtryck på amerikansk mark, inklusive mot Falun Gong-utövare. De handlingar som dessa personer anklagas för är bara toppen av isberget. Under de senaste 23 åren har Falun Gong-utövare i USA utsatts för dödshot, fysiska övergrepp, bostadsinbrott, trakasserier på nätet, störningar på universitetsområden, hinder för affärer och försörjning samt hot mot släktingar i Kina, allt på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiet."

I klagomålet registrerades Lus inblandning i Ministeriet för allmän säkerhets (MPS:s) agenda för transnationellt förtryck, som särskilt riktade sig mot Falun Gong-utövare och samhällen i New York och Washington, D.C. på order av "den tidigare chefen för Ministeriet för allmän säkerhet ( MPS ) '610'-direktoratet som hanterade Falun Gong-frågor ("Ministeriet för allmän säkerhets (MPS)-tjänsteman-3")".

De kinesiska myndigheterna beordrade Lu, Chen och en tredje icke namngiven konspiratör att lokalisera kinesiska medborgare i USA som efterlystes av MPS. Lu uppmanades också att "publicera material i tidningar mot Falun Gong"-samhället, medan Chen samarbetade med den kinesiska regeringen för att övervaka Falun Gong-utövare. Bakom tjänsteman-3 för Ministeriet för allmän säkerhet (MPS) är troligen Fu Zhenghua eller Huang Ming, som var chefer för 610-kontoret mellan starten av Lus verksamhet 2015 och omstruktureringen av den extralegala byrån 2018.

I klagomålet mot paret förklarades följande: "Enligt det amerikanska utrikesdepartementets rapport 2021 om internationell religionsfrihet upprätthåller [det kinesiska kommunistpartiet] en utomrättslig, partidriven säkerhetsapparat för att eliminera Falun Gong-rörelsen, med metoder som sträcker sig från trakasserier till fängelse."

"KKP:s transnationella förtryck mot Falun Gong och andra offer för förföljelse är ett långsiktigt problem", sade Browde. "Vi ser fram emot att se ännu fler åtgärder från den amerikanska regeringen mot dem som har attackerat eller spionerat på Falun Gong-utövare."

Bakgrund: Vad är Falun Dafa och varför förföljer KKP den?

Falun Dafa (även känd som Falun Gong) introducerades 1992, för första gången, till allmänheten. Det gjordes av Li Hongzhi i Changchun, Kina. Den andliga disciplinen utövas nu i över 100 länder och regioner världen över. Miljontals människor som har anammat metoden, som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod, samt har lärt sig de fem övningarna, har upplevt förbättrad hälsa och välbefinnande.

Jiang Zemin, före detta ledare för det kinesiska kommunistpartiet (KKP), uppfattade den andliga disciplinens växande popularitet som ett hot mot KKP:s ateistiska ideologi. Den 20 juli 1999 utfärdade han en order om att utrota metoden.

Under Jiangs personliga ledning inrättade KKP 610-byrån, en utomrättslig säkerhetsorganisation med befogenhet att åsidosätta polis- och rättssystem och vars enda uppgift är att genomföra förföljelsen av Falun Dafa.

Minghui.org har bekräftat att tusentals utövare har dött till följd av förföljelsen under de senaste 23 åren. Det verkliga antalet tros vara mycket högre. Otaliga utövare har fängslats och torterats på grund av sin tro.

Det finns konkreta bevis för att KKP sanktionerar att organ tas från fängslade utövare. De mördas för att försörja Kinas organtransplantationsindustri.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/20/208138.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.