Vem skyddade mänskligheten när dessa katastrofer nästan förstörde jorden? (del 1)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) och de amerikanska centren för sjukdomskontroll och förebyggande (CDC) dör cirka 1,35 miljoner människor varje år på grund av trafikolyckor runt om i världen. Detta motsvarar 3 700 förlorade liv per dag eller ett dödsfall var 25:e sekund.

Hur är det då med "olyckor" i rymden? Vad händer om det sker kollisioner eller andra typer av olyckor som involverar jorden? Det är faktiskt så att de inträffar från tid till annan, vilket vi kommer att diskutera.

Från dinosaurier till 1900-talet

Forskare tror att mindre asteroider har större chans att kollidera med jorden. En asteroid med en diameter på fem kilometer träffar jorden ungefär var tionde miljon år, en asteroid på en kilometer träffar jorden ungefär var 500 000:e år, en asteroid på 50 meter ungefär var 1 000:e år, medan asteroider som är omkring 10 meter stora träffar jordens yta ungefär 500 gånger per år.

Paleontologer tror att det har skett fem stora massutdöenden sedan jorden bildades. Det senaste och mest aktuella inträffade för 66 miljoner år sedan under kritaperioden. En asteroid med en diameter på mellan 10 och 14 kilometer träffade jorden med en hastighet på cirka 20 kilometer per sekund i en vinkel på mellan 45° och 60°. Den motsvarade 10 teraton (1013 ton) TNT eller mer än en miljard gånger kraften hos atombomberna som slog ner i Hiroshima och Nagasaki och utplånade minst 75 procent av alla arter på jorden, inklusive dinosaurierna.

Förutom dessa stora nedslag i förhistorien har forskare upptäckt mindre förhistoriska nedslagsplatser som lämnat stora kratrar på jordens yta. Barringer meteorkrater i Arizona i USA bildades till exempel för cirka 50 000 år sedan och var världens första identifierade plats av sitt slag. Lona-sjön i Indien bildades för 52 000 år sedan. Rio Cuarto-kratern i Argentina orsakades av en asteroid som slog ner i en mycket låg vinkel för cirka 10 000 år sedan.

I modernare tider inträffade Tunguskahändelsen i Sibirien, Ryssland, den 30 juni 1908. Klockan 7.17 på morgonen såg lokalbefolkningen nordväst om Bajkalsjön ett enormt eldklot som var lika bländande som solen och som drog fram över himlen. Några minuter senare upplyste ett briljant ljus hela himlen, och sedan gav en explosion upphov till en enorm chockvåg. Fönster krossades och svampformiga moln bildades på himlen.

Experter uppskattade att kraften i explosionen motsvarade 20 miljoner ton TNT-explosiva ämnen. Mer än 80 miljoner träd i ett område på mer än 2 150 kvadratkilometer brändes. Vittnen uppgav att minst tre personer dog. Forskare spekulerade i att explosionen orsakades av fragmentering på hög höjd som orsakades av en meteoroid som slog ner på jorden.

Meteorregn i det forna Kina

Det finns många skriftliga dokument om meteorregn i det forna Kina. Till exempel antecknade Zuo Zhuan (Zuos kommentar): "Xinmao-natten i april försvinner stjärnorna och stjärnorna faller som regn i natten". I Zhu Shu Ji Nian (Bamboo Annals) står det: "Under det 15:e året av kejsar Guis (Jie) regeringstid i Xia-dynastin föll stjärnorna som regn på natten". I "Astronomisk historia" i Xin Tang Shu (Nya Tang-boken) står det: "I maj, det andra året av Kaiyuan (under kejsar Xuanzongs regeringstid), finns det stjärnor som flödar nordväst och passerar genom nordpolen. De små är otaliga... Det slutade inte förrän i gryningen."

År 1490, under Mingdynastins Hongzhi-period, inträffade vad som verkade vara ett meteorregn i Qingyang (dagens Shaanxiprovins). Enligt Wanli Ye Huo Bian, skriven av Shen Defu under Mingdynastin, rapporterade Shaanxi-tjänstemän i häraden Qingyang under det tredje året av Hongzhi-kejsaren Xiaozongs regeringstid (1490 e.Kr.) att meteoriter föll som regn. De stora var 1,8 till 2,2 kilogram och de små ett halv till ett kilo. Tiotusentals människor dödades och alla i staden flydde." Ming Shi (Mingdynastins historia) beskrev också denna händelse: "I mars det tredje året av Hongzhi regnade oräkneliga stenar av olika storlek ner i Qingyang. De stora var som kullerstenar och de små som rävknutar".

Forskare från NASA:s Jet framdrivningslaboratory tror att meteorfallet i Qingyang, Shaanxi, liknade Tunguskahändelsen i modern tid. Det var tillräckligt för att orsaka katastrofer i tätbefolkade områden. Forskarna har kommit fram till att Qingyang-händelsen kan vara ett fragment från sönderfallet av moderkometen C/1490 Y1 till Quadrantid-meteorregnet. Men vissa forskare anser att tidpunkten är fel. Quadrantid-meteorregnet inträffar i januari varje år, medan Qingyang-händelsen inträffar i mars och april.

Människor i det forna Kina trodde på harmonin mellan himmel, jord och människa. När samhället var i kaos kunde onormala händelser eller katastrofer inträffa. Under Mingdynastin, särskilt under dess senare år, förekom jordbävningar, översvämningar, torka och farsoter, för att inte tala om ett stort antal korrupta tjänstemän. Kunde de onormala händelserna ha varit en varning från det gudomliga?

En komet träffar Jupiter 1994

Enligt astronomer finns det mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Tillsammans med asteroider och kometer är de långt fler än mänsklighetens befolkning. Jämfört med jorden är solens diameter 109 gånger större och dess massa 330 000 gånger större, vilket gör det mer än troligt att något av dessa föremål kommer att träffa den. En astrofysiker sade att ett objekt av kryssarstorlek förmodligen kommer nära jorden en gång vart tionde år.

Lyckligtvis har incidenter av denna omfattning inte inträffat på jorden under de senaste 5 000 åren. Vi såg dock Jupiter träffas av en komet i juli 1994. När kometen Skomakare-Levy 9 passerade planeten bröts den sönder i fragment. Fragment A slog in i Jupiter den 16 juli med en hastighet av 60 kilometer per sekund. Kollisionens eldklot nådde en temperatur på 24 000 K (eller 23 700 °C).

Den största biten, fragment G, träffade Jupiter den 18 juli och skapade en mörk fläck på 12 000 kilometer (ungefär lika stor som jorden). Den energi som frigjordes motsvarade 6 000 000 megaton (eller 6x1012 ton) TNT, vilket är 600 gånger den destruktiva kapaciteten hos alla kärnvapen på jorden. Den sammanlagda effekten av de 21 fragmenten motsvarade 40 miljoner megaton TNT (4x1013 ton). Detta var ungefär fyra gånger den energimängd som ledde till det femte stora massutdöendet på jorden som nämns ovan.

 
Jupiter är den största planeten i vårt solsystem.

Även om forskare är intresserade av att studera nedslaget ur astronomisk och fysikalisk synvinkel, hur många har då funderat på vad som skulle ha hänt om kometen Skomakare-Levy 9 hade träffat jorden i stället för Jupiter? Hur länge kommer vår tur att hålla?

(Fortsättning följer.)

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207935.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.