En handbok från Shanghais 610-byrå avslöjar hur allvarlig förföljelsen av Falun Gong är 18 april 2023

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Minghui.org fick nyligen en handbok från Shanghai 610 Office som beskriver hur man "omvandlar" Falun Gong-utövare (tvingar dem att avsäga sig sin tro). Manualen publicerades någon gång mellan 2000 och 2010 och distribuerades till företag och institutioner för att instruera dem i hur de ska genomföra politiken av att förfölja Falun Gong.

Manualen fokuserade på hur man hjärntvättar utövarna utifrån deras individuella situation i olika skeden i processen att "omvandla" dem. De detaljerade instruktionerna och den omfattande täckningen är häpnadsväckande.

1. Hemlig grymhet

Ordet "konfidentiell" är tryckt på bokens omslagssida. På första sidan börjar avsnittet "Instruktion för användning": "Denna handbok betraktas som konfidentiellt material och den upprätthålls av det kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) kommitté på gatunivå/stadsnivå eller högre. Strikt sekretessdisciplin kommer att följas för att förhindra läckage."

Det är uppenbart att förtrycket av Falun Gong är olagligt, och dess ondskefulla metoder ska förbli hemliga. Efter att förföljelsen av Falun Gong började i juli 1999 inledde KKP mediekampanjer med hatpropaganda för att förtala Falun Gong. Propagandakampanjen vände den kinesiska allmänheten mot Falun Gong, men tjänstemännen själva visste mycket väl att förföljelsen var grundlös och samvetslös.

610-kontoret, som inrättades av den tidigare KKP-ledaren Jiang Zemin, är i sig självt en utomjuridisk polisiär insatsstyrka. Om förtrycket av Falun Gong verkligen är legitimt, vilket KKP:s nyhetsmedier har hävdat, skulle denna kampanj kunna offentliggöras. En sådan hög grad av sekretess och strikta disciplinära åtgärder för att äventyra denna sekretess tyder på att KKP är rädd för att dess mörka hemligheter ska komma fram i ljuset.

Detaljer i handboken visar också hur grym denna förföljelse är. Eftersom allting sker i hemlighet vet inte utomstående, inklusive både tjänstemän i andra statliga organ och vanliga medborgare, vilka hemska saker utövarna utsätts för när de väl har arresterats. På grund av den strikta censuren har detta förtryck varit extremt grymt, och rättvisa har fortfarande inte skipats.

2. Att rikta in sig på alla Falun Gong-utövare

I avsnittet "Bruksanvisningar" i manualen står det i den andra punkten: "Alla kommer att ha ett exemplar [av handboken]." Detta tyder på att materialet syftar till att rikta sig till alla Falun Gong-utövare, inte bara till vissa av dem.

Innan KKP började officiellt undertrycka Falun Gong i juli 1999 uppskattade de kinesiska myndigheterna att det fanns mellan 70 och 100 miljoner utövare i Kina. Även om denna handbok var en regional publikation i Shanghai är den en del av det systematiska genomförandet av förföljelsepolitiken från det centrala 610-kontoret. Det är rimligt att tro att andra områden har fått liknande åtgärder och att denna förföljelse sammantaget riktar sig mot alla Falun Gong-utövare i Kina.

3. Detaljerade instruktioner

De detaljerade instruktioner som beskrivs i handboken om hur Falun Gong-utövare ska "omvandlas" (hjärntvättas) är häpnadsväckande.

Det börjar med dokumentation av personlig information om personalen i "omvandlingsgruppen", följt av detaljerad information om de utövare som ska "omvandlas", inklusive "personliga karaktärsdrag" samt "familjemedlemmar och deras inställning till Falun Gong". Det finns också en förteckning över tidigare hjärntvättssessioner som de har tvingats delta i eller andra "bestraffningar" som de har utsatts för.

Därefter följer ytterligare kategorier, såsom "omvandlingsplan", "framstegsrapport", "kontroll och förebyggande", "kvartalsvis uppdatering", "årlig översyn", "uppföljningsplanering efter frigivning", "uppföljningsrapport efter frigivning", "rapport om upprepade situationer" och så vidare. Varje kategori delas upp ytterligare i en situationsbeskrivning, en beskrivning, vidtagna åtgärder och en plan för nästa steg.

Handboken innehåller också omfattande instruktioner om hur man fortsätter förföljelsen efter att utövarna släppts ut från fängelset eller hjärntvättcentret.

Från handboken: "Efter att de har släppts ut måste de varje dag fylla i "Uppföljningsplan efter frigivning". Om de ännu inte har förvandlats ska deras situation dokumenteras i ’Framstegsrekord’. De som har förvandlats kommer att dokumenteras i 'Uppföljningsprotokollet efter frigivning'. Oavsett deras status krävs 'Kvartalsuppdatering' och 'Årlig översyn'."

"När utövare har omvandlats och uppfyller kriterierna kommer deras fall att rapporteras nivå för nivå. Efter godkännande kommer deras dagliga verksamhet att dokumenteras i 'Uppföljningsprotokollet efter frigivning'. Vid behov kommer 'Register över upprepade situationer' att användas och 'Uppföljningsprotokoll efter frigivning' kommer att återupptas för aktiv omvandling."

Utifrån dessa beskrivningar kommer en person, så länge han eller hon identifieras som Falun Gong-utövare, att vara föremål för fortsatt kontroll från myndigheternas sida. Detta sträcker sig längre än till deras frigivning efter frihetsberövandet. Även de som har bekräftats vara "omvandlade" av kontor 610 är fortfarande under ständig övervakning. Detta tyder på att förföljelsen handlar om omfattande och konstant mental kontroll.

Vidare framgår det av denna handbok att avsikten med förtrycket inte bara är att förtala Falun Gong och få allmänheten att hata den, utan också syftar till att provocera allmänheten att delta i detta systematiska brott.

Som nämnts ovan fanns det, när förföljelsen inleddes i juli 1999, en stor mängd Falun Gong-utövare från alla samhällsskikt. Genom att koppla samman dessa statliga myndigheter och institutioner med deras inblandning i förföljelsen har KKP tvingat dessa arbetsgivare och deras tjänstemän att rikta in sig på Falun Gong. När en utövare till exempel åker till Peking för att överklaga eller arresteras för sin tro, kan de andra anställda där utövaren arbetar, få sina bonusar indragna. Detta gigantiska nätverk involverar hela samhället i detta systematiska och ondskefulla brott.

4. Försåtliga metoder

På sidan 2 i handboken anges kriterierna för "lyckad" omvandling: Personen måste sluta göra Falun Gong-övningarna, lämna in sina böcker och offentligt fördöma Falun Gong. Det vill säga han eller hon måste angripa Falun Gong i forum, seminarier eller rapporter i nyhetsmedia. Målet är att helt separera personen från principerna Sanningsenlighet-medkänsla-tålamod. När en person gör detta, även om det sker mot hans eller hennes samvete, är det nästan omöjligt att återhämta sig. Denna förföljelse av tron är oförlåtlig och bådar inte gott för det här samhällets framtid.

Jiang Zemin inledde förföljelsen av Falun Gong 1999. Som det står i de nio kommentarerna till kommunistpartiet: "Jiang saknar både förmåga och moralisk integritet. Utan en finjusterad våldsmaskin som KKP, som bygger på blodbad och lögner, skulle han aldrig ha varit kapabel att inleda detta folkmord, ett folkmord som är utbrett i hela Kina och som till och med tränger in över landets gränser.

"På samma sätt skulle KKP inte lätt ha gått emot strömmen av historiska trender och den miljö som skapades av partiets ekonomiska reformer och försök att engagera sig i världen, som var i full gång vid den tiden. Endast en envis, självisk diktator som Jiang, som var fast besluten att få sin vilja igenom, kunde ha beordrat en sådan vändning."

Sammanfattningsvis ger denna handbok en glimt av förföljelsens försåtlighet. Det är viktigt att världen erkänner detta massiva förtryck och dess förödande skada för mänskligheten.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208121.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.