Dr. Terri Marsh: Att stå på rätt sida av historien

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 7 juli 2023 utfärdade den amerikanska appellationsdomstolen för den nionde kretsen ett utlåtande som upphävde en lägre domstols beslut att avvisa ett fall som Falun Gong-utövare hade lämnat in mot Cisco Systems. I sin stämningsansökan hävdar de klagande att teknikföretaget hjälpt och stöttat det kinesiska kommunistpartiets (KKP) våldsamma förtryckskampanj ("douzheng") mot fredliga utövare av den trosbaserade gruppen. Enligt Dr. Terri Marsh är denna utveckling en "enorm seger" för mänskliga rättigheter och Falun Gong.

Dr. Marsh är huvudadvokat för de kärande i detta fall och verkställande direktör för Mänskliga rättigheters lagstiftningen i Washington, D.C. Hon har arbetat med detta fall under de senaste 15 åren på uppdrag av 13 kärande: en grupp Falun Gong-utövare och deras släktingar.

Enligt Dr. Marsh är "Falun Gong en österländsk typ av andlig praktik som instruerar anhängarna hur de ska införliva sanningsenlighet, medkänsla och tålamod i sina dagliga liv och delta i vad som kallas 'kultivering' för att bli upplysta". Enligt amerikansk lag är Falun Gong att betrakta som en religion i den mån som Falun Gongs grundsatser och utövande överensstämmer med den juridiska definition av religion som fastställts av varje Krets domstol i USA.

Fallet inleddes för 15 år sedan

Dr Marsh beslutade att inleda detta fall under en utfrågning i senatens justitieutskott i maj 2008, där en Cisco-chef vittnade om sitt företags inblandning i KKP:s övervakningsapparat "Golden Shield", som delvis utvecklats för att med våld undertrycka Falun Gong-anhängare och andra sociala minoriteter. Detta skedde "under utfrågningen av Ciscos vice VD om specifika interna PowerPoint-dokument som skapats av företaget.

Enligt förhörsprotokollet erkände Ciscos vice vd som svar på deras frågor att "Ciscos interna presentation innehöll ett officiellt uttalande från den kinesiska regeringen om bekämpning av fientliga element, inklusive religiösa organisationer". Andra uttalanden från Cisco i samma eller relaterade PowerPoints lovar att genomföra "stridskampanjen" mot Falun Gong och beskriver den som en "lukrativ möjlighet" för företaget.

Efter tre års undersökningar lämnade Dr. Marsh 2011 in fallet Doe v. Cisco till Unites states distrikt domstol distrikt of California baserat på bevis som samlats in av Falun Gong-anhängare, inklusive flera teknikexperter.

Varför hjälpte Cisco KKP?

”Cisco var ett av de högteknologiska företag som kämpade för att få tillgång till den kinesiska teknikmarknaden", säger Dr. Marsh. "För att säkra tillgången till den lukrativa teknikmarknaden i Kina, marknadsförde, designade och utvecklade de svarande flera lösningar på hög nivå, t.ex. integration av applikationsdesign, som visar tjänstemän inom den offentliga säkerheten och partiagenter hur man identifierar, samlar ihop och tvångsomvänder Falun Gong-anhängare i Kina.

Baserat på dessa och liknande påståenden hävdas det i stämningsansökan att Cisco-cheferna bland annat har brutit mot Lagen om skydd av tortyroffer (TVPA) och att Cisco har brutit mot Skadeståndsstadga för utlänningar (ATS).

"TVPA gör det möjligt för federala domstolar i USA att hålla alla personer ansvariga som "på uppdrag av en utländsk nation" utsätter en amerikansk medborgare för tortyr eller utomrättsliga avrättningar, även om dessa övergrepp sker utomlands", säger Dr. Marsh.

Hon tillade att "9th distriktets panel upphävde distriktsdomstolens avvisande av detta krav eftersom käranden Lee i tillräcklig utsträckning hävdade att svarandena Chambers och Cheung hjälpte till och medverkade till tortyr."

Beslut i överklagandet och expertutlåtanden

Trots de många hinder som krävs för att framgångsrikt kunna hävda ATS, ansåg Nionde distrikt att kärandena på ett adekvat sätt hade hävdat att svaranden Cisco hade hjälpt och stött de påstådda brotten mot internationell rätt som inkluderar men inte är begränsade till tortyr.

Domare Marsha Berzon, författaren till Nionde distrkts yttrande, konstaterade i sin inledande sammanfattning: "Kärandeparterna har på ett trovärdigt sätt hävdat att svarandeföretaget Cisco gav stöd till det [kinesiska kommunistpartiet] och till den kinesiska säkerhetstjänsten som hade betydande effekter på dessa enheters brott mot internationell rätt."

Överklagandet stöddes av två amici curiae-intyg (officiella sakkunnigas-intyg) som lämnats in av de ideella människorättsorganisationerna Jordens rätt och Elektroniska gränsfonden. En tredje amicus curiae-skrivelse lämnades in av David Scheffer, en tidigare amerikansk ambassadör med ansvar för frågor om krigsförbrytelser.

Möjligt svar från Cisco

Enligt Dr. Marsh kommer Cisco sannolikt att lämna in en ansökan om att hela Nionde distrikt ska upphäva panelens beslut.

Nionde distriktets appellationsdomstol är den största av de 13 federala appellationsdomstolarna, och dess jurisdiktion ligger endast en nivå under högsta domstolens. Den amerikanska konstitutionen anger inte antalet domare i Högsta domstolen. 1869 fastställde kongressen antalet till nio domare, och domstolens storlek har varit densamma fram till idag. Nionde distriktets appellationsdomstol har för närvarande 29 domare.

Som Marsh påpekade bådar den nionde kretsens beslut gott för Falun Gong-anhängare i Kina, som enligt henne utsätts för tortyr och andra brott mot internationell rätt enbart på grund av att de utövar Falun Gong-religionen.

Stå på rätt sida av historien

Dr Marsh sade att fallet "sänder en stark signal" till Falun Gong-utövare, "påminner dem om att 'de står på rätt sida av historien och att detta yttrande har avslöjat partiets onda natur och omfattningen av dess våldsamma kampanj mot ’Falun Gong-anhängare'. Hon tillade att yttrandet avslöjar KKP:s lögner och propaganda som vad de är: lögner och propaganda.

Yttrandet klargör att KKP:s påstående att USA stöder partiets beslut att förfölja Falun Gong-anhängare i Kina är uppenbart falskt. Partiets förföljelse av Falun Gong-anhängare strider mot grundläggande principer som skyddar religionsfriheten och rätten att slippa utsättas för tortyr. Marsh tillade att hon applåderar de anhängare i Kina för deras hängivenhet till kärnvärdena sanningsenlighet, medkänsla och tålamod.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/11/210256.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.