Amerikansk domstol beslutar att Falun Gongs fall mot teknikföretaget Cisco kan fortsätta

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) USA:s 9:e appellationsdomstol beslutade den 7 juli 2023 att Falun Gong-utövares fall mot det USA-baserade teknikföretaget Cisco Systems Inc. och dess två tidigare chefer för att ha hjälpt det kinesiska kommunistpartiet att spåra och förfölja Falun Gong-utövare kunde fortsätta.

Domen kom två veckor före 24-årsjubileet efter det att det kinesiska kommunistpartiet beordrade förföljelsen av Falun Gong den 20 juli 1999. Paul Hoffman, advokat för de kärande, sade att domen var en stor seger för hans klienter. Det var ett positivt steg mot att hålla Cisco ansvarigt för sina handlingar. Det kan också förändra hur stora teknikföretag gör affärer. "Vad detta innebär är att teknikföretag, och andra företag för den delen, inte kommer att kunna delta i aktiviteter som hjälper och stödjer tortyr i andra länder", säger Hoffman. "Det är en viktig princip."

I den stämningsansökan som lämnades in mot Cisco 2011 stämde Falun Gong-utövarna teknikföretaget och dess två tidigare chefer för att ha hjälpt den kinesiska regeringen att spåra och arrestera utövarna. De begärde skadestånd på grund av att Ciscos agerande bidragit till tortyren av dem.

De klagande anklagade Cisco för att ha hjälpt den kommunistiska regimen att utforma övervakningsplattformen "Golden Shield", med vetskap om att den skulle användas för att identifiera, spåra och fängsla Falun Gong-utövare. Efter att "Gyllene skölden" lanserats ökade övervakningen av Falun Gong-utövare till en häpnadsväckande nivå.

Appellationsdomstolens beslut den 7 juli 2023 upphävde en lägre distriktsdomstols beslut från 2014 att avvisa utövarnas krav mot företaget, dess tidigare VD John Chambers och tidigare vice VD för Kina Fredy Cheung. Panelen uttalade sig inte om giltigheten i kraven, men fann att Falun Gong-utövarna hade lagt fram starka skäl för att låta deras federala mål i Kalifornien gå vidare.

Domare Marsha S. Berzon skrev att Falun Gong-utövarna, för att föra målet framåt, på ett korrekt sätt hade argumenterat för att företagets handlingar - av vilka några ägde rum i USA - var likvärdiga med att "hjälpa till och medverka till" Kinas påstådda missgärningar.

Domaren skrev att utövarna lämnat tillräckliga argument för att de två tidigare cheferna var medvetna om att "brott mot internationell rätt, inklusive tortyr, var mycket troliga" när de hjälpte Kina. De två arbetade med de kinesiska tjänstemännen och deras "direkta deltagande i marknadsföringen och övervakningen av Ciscos projekt" hade "väsentlig inverkan på begåendet av brott mot internationell rätt, inklusive tortyr".

Domaren noterade att systematiska förföljelser och tortyr av Falun Gong-utövare har rapporterats i årtionden av den amerikanska regeringen och internationella människorättsorganisationer. Tusentals tros ha dött till följd av tortyr.

"Den fysiska tortyr som kärandena utsattes för i häktet och i tvångsarbetslägren inkluderade slag med stålstänger och elchocker, sömnbrist, att tvingas sitta eller stå under långa perioder i smärtsamma positioner och våldsam tvångsmatning", skrev domare Berzon.

Cisco kan begära att en panel med 11 domare i 9th Circuit omprövar beslutet från panelen med tre domare. Panelens beslut kan också överklagas till USA:s högsta domstol.

Om 9:e Circuits beslut står fast kommer ärendet att återförvisas till den lägre distriktsdomstolen. Hoffman sade att han skulle förbereda sig för rättegången genom att börja med att begära ut interna handlingar från Cisco och höra dess chefer.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/9/210232.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.