U.S.A.: Kinesiska agenter arresterade för att ha deltagit i förföljelsen av Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 26 maj 2023 meddelade USA:s justitiedepartement att två KKP-agenter (Kinesiska kommunistpartiet) arresterats. De anklagas för att ha deltagit i en plan för att förfölja Falun Gong-utövare i USA.

En federal domstol i Södra distriktet av New York offentliggjorde ett klagomål där två personer anklagas för att ha agerat och konspirerat för att agera i USA som oregistrerade KKP-agenter, konspirerat för att muta och muta en offentlig tjänsteman, samt konspirerat för att begå penningtvätt. De påstods också ha deltagit i ett KKP-styrt system riktat mot USA-baserade utövare av Falun Gong.

Enligt åtalet anklagades John Chen, alias Chen Jun, 70, bosatt i Los Angeles och tidigare medborgare i Folkrepubliken Kina (Kina), och Lin Feng, bosatt i Los Angeles och kinesisk medborgare, för ett fall av oregistrerad konspiration för att agera som agent för en utländsk regering och muta en offentlig tjänsteman, vilket ger ett maximistraff på fem år, och ett fall av att agera som agent för en utländsk regering utan att meddela justitiekanslern, vilket ger ett maximistraff på tio år. De två åtalades också för ett fall av bestickning av en offentlig tjänsteman, vilket ger ett maximistraff på femton år, och ett fall av konspiration för att begå internationell penningtvätt, vilket ger ett maximistraff på tjugo år.

Chen Jun och Lin Feng greps i centrala distriktet av Kalifornien den 26 maj och inställde sig i rätten samma eftermiddag. Rättens ordförande var den amerikanske distriktsdomaren Pedro V. Castillo.

Det rapporteras att Chen Jun, medlem i den utomeuropeiska kommittén för den kinesiska federationen för återvändande utomeuropeiska kineser, är en uttalad prokommunistisk ledare i Los Angeles. Han har brutalt attackerat Falun Gong-utövare och träffat olika KKP-ledare.

"Den kinesiska regeringen har ännu en gång försökt, men misslyckats, att rikta in sig på kritiker av Kina här i USA", sade justitieminister Merrick B. Garland. "Vi hävdar att de åtalade i det här fallet försökte muta någon som de trodde var en IRS-agent för att främja den kinesiska regeringens kampanj för transnationellt förtryck i USA. Men den person som de försökte muta var i själva verket en polis under täckmantel, och båda de åtalade arresterades i morse. Justitiedepartementet kommer att fortsätta att utreda, störa och åtala den kinesiska regeringens försök att tysta sina kritiker och utvidga regimens räckvidd till amerikansk mark. Vi kommer aldrig att sluta arbeta för att försvara de rättigheter som varje person i USA har rätt till.

"Kinas regering har än en gång visat sitt förakt för rättsstatsprincipen och internationella normer", säger FBI:s chef Christopher Wray. "FBI kommer inte att tolerera KKP:s förtryck - dess ansträngningar att hota, trakassera och skrämma människor - här i USA. Vi kommer att fortsätta att konfrontera den kinesiska regeringens försök att bryta mot våra lagar och förtrycka människors fri- och rättigheter i vårt land."

Enligt stämningsansökan till den federala domstolen i New York arbetade Chen Jun och Lin Feng i USA från åtminstone januari 2023 till omkring maj 2023 under ledning av KKP, inklusive en regeringstjänsteman från KKP som identifierats som "KKP-tjänsteman 1", för att främja KKP:s kampanj för att förtrycka och trakassera Falun Gong-utövare. Den kinesiska regeringen betraktar Falun Gong som ett av fem hot mot dess styre. I Kina utsätts Falun Gong-utövare för en rad repressiva åtgärder från den kinesiska regeringen, inklusive fängelsestraff och tortyr.

Som en del av den kinesiska regeringens kampanj för att förfölja Falun Gong påstås Chen Jun och Lin Feng ha deltagit i ett av den kinesiska regeringen styrt upplägg för att manipulera IRS visseblåsarprogram för att frånta en enhet som drivs av Falun Gong-utövare ("Entity 1") status som skattebefriad enhet. Efter att Chen Jun lämnat in ett bristfälligt klagomål till IRS betalade Chen Jun och Lin Feng en kontant muta på 5 000 USD och lovade att betala ytterligare tiotusentals USD till en påstådd IRS-agent som i själva verket var en civilklädd polis, i utbyte mot hans hjälp med att föra klagomålet vidare. Varken Chen Jun eller Lin Feng informerade USA:s justitieminister om att de var agenter för den kinesiska regeringen i USA. Enligt amerikansk lag måste en person som agerar som agent för en utländsk regering underrätta den amerikanska justitieministern (U.S. Attorney General).

Under genomförandet av planen klargjorde Chen Jun i ett bandat telefonsamtal att syftet med att betala dessa mutor som styrs och finansieras av den kinesiska regeringen är att uppnå den kinesiska regeringens mål att "störta Falun Gong".

I avlyssnade samtal med rättsligt tillstånd diskuterade Chen Jun och Lin Feng att ta emot "instruktioner" från KKP-tjänstemän 1 om mutplanen, att radera instruktionerna från KKP-tjänstemän 1 för att undvika upptäckt, och om mötet mellan Chen Jun och Lin Feng för att muta den hemliga agenten inte gick som planerat, skulle larmet ljuda till KKP-tjänsteman 1. Chen Jun och Lin Feng diskuterade också att KKP-tjänstemän 1 var den regeringstjänsteman i Kina som var ansvarig för mutförsöket mot Falun Gong.

Som en del av planen ska Chen Jun och Lin Feng ha träffat den hemliga agenten den 14 maj 2023 i Newburgh, New York. Under mötet erbjöd Chen Jun agenten under täckmantel 1 000 dollar i kontanter som en del av den första mutan. Chen Jun föreslog vidare att betala täckmantelagenten totalt 50 000 USD för revisionen av Enhet 1. Om Chen Juns klagomål till IRS var framgångsrikt skulle han också betala agenten under täckmantel 60 % av den belöning som visselblåsaren skulle få genom IRS visselblåsarprogram. Den 18 maj 2023 betalade Lin Feng en agent under täckmantel en kontant muta på 4 000 USD på JFK International Airport i New York som en ytterligare del av mutan för att främja planen.

"John Chen och Lin Feng ska ha bedrivit en kampanj på uppdrag av Folkrepubliken Kinas regering för att påverka en amerikansk regeringstjänsteman i syfte att främja den kinesiska regeringens förtryck av Falun Gong-utövare", säger Damian Williams, U.S. åklagare för södra distriktet av New York. "Ansträngningarna att manipulera och använda den amerikanska regeringens vapen för att genomföra den kinesiska regeringens enväldiga mål är lika chockerande som de är lömska. Mitt kontor kommer att arbeta kraftfullt för att skydda mot skadlig utländsk påverkan."

"Justitiedepartementet fortsätter att avslöja den kinesiska regeringens fräcka försök att utöva gränsöverskridande förtryck, denna gång genom mutförsök", sade biträdande justitieminister Lisa O. Monaco. "Som framgår av dagens arresteringar och anklagelser om konspiration, mutor och penningtvätt kommer vi inte att tolerera försök från Kina eller någon annan utländsk regering att skrämma, trakassera eller undergräva de rättigheter och friheter som åtnjuts av alla som bor i USA."

"Ingen annan nation utgör ett så allvarligt hot mot USA:s demokratiska värderingar som regeringen i Folkrepubliken Kina", sade Paul Abbate, biträdande chef för FBI. "FBI kommer inte att stå handfallna inför Kinas försök att beväpna våra institutioner och program och attackera rättigheterna för dem som befinner sig på amerikansk mark. Alla försök att förtrycka eller trakassera individer står i direkt motsättning till de ideal som vår nation grundades på, och det kommer helt enkelt inte att tolereras. FBI och våra partners förblir fast beslutna att konfrontera den kinesiska regeringens olagliga beteende som hotar vår nationella säkerhet och frihet."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209603.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.